Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ingen kapacitet kvar, vad göra?


Mimka

Recommended Posts

Köpte en stationär dator för ett år sedan med 152 GB kapacitet. Datorn har mest använts för att surfa på internet, redigera bilder och videofilmer och spela Battlefield.

För några veckor sedan började den lediga kapaciteten minska drastiskt till endast 15-20 MB.

Jag har lagt alla bilder, musik och allt som går på en extern hårddisk. Tagit bort de flesta program utom Pinnacle. Det finns många videofilmer kvar som jag inte kan ta bort än. Måste försöka få till Pinnacle i en annan dator först.

 

Igår tog jag bort en videofilm som var på 650 MB så när jag stängde av datorn igår kväll så hade jag 665 MB ledigt men när jag satte på datorn idag så är det endast 4 MB kvar.

 

Hur kommer det sig?

 

Nu vågar jag inte ens ha den datorn på utan använder en annan.

 

Jag har Panda antivirus och kör ad-adware och CC-cleaner väldigt ofta nu för att rensa. Har för övrigt rensat allt som jag kan tänka mig.

 

Jag har även HijackThis men kan inte tolka det själv.

 

Som ni märker är jag inget proffs på datorer så jag är tacksam för all hjälp jag kan få.

 

 

[inlägget ändrat 2008-12-10 22:47:01 av Mimka]

Link to comment
Share on other sites

Låter mycket märkligt att din hårddisk minskar så snabbt, undrar också hur du överhuvudtaget kan få igång din dator, med bara 4 MB kvar, har du inte fått någon varning om detta?

 

Om du har en färskt HijackThis-logg och kan lägga ut den här, så gör det, så tittar vi på den, om du har fått besök av något otrevligt som äter upp din hårddisk?

 

Link to comment
Share on other sites

Idag är det bara 1.5 MB kvar så nu har jag gjort en HijackThis-logg och stängt av igen. Så här ser den ut.

 

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:24:36, on 2008-12-11

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

c:\program\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\psimsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\avciman.exe

C:\Documents and Settings\Rickard\Lokala inställningar\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\psimreal.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.7.254:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - L:\Foto\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1199786368953

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1199786763703

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\DELADE~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\psimsvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program\Delade filer\SupportSoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

 

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Syns inget särskilt där.

 

Kör en diskrensning som du når genom att högerklicka på C: i Den här datorn och välja Egenskaper. Då tas alla temporära filer bort och det brukar kunna ge en del.

 

Ställ in Den här datorn eller Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

och försök lista ut vad det är som tar mycket utrymme.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har redan gjort diskrensning och rensat temp filer.

Har inte tittat ordentligt i Utforskaren än, datorn har varnat för 0 KB utrymme så nu har jag stängt av.

 

Vad händer om jag skulle ha på datorn nu, kommer den att krascha eller vad händer?

 

Om jag skulle ta bort Pinnacle och alla filmer så skulle jag få massor med utrymme men det är lättare sagt än gjort för mig. Dessutom har jag ju tagit bort allt annat de sista veckorna och inga fler filmer är gjorda så det borde redan finnas mycket utrymme.

 

Besynnerligt att all kapacitet bara försvinner.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Prova att söka efter Rootkits (skadliga program som döljer sig för både Windows, enklare virusskydd och användaren) genom att söka av datorn med F-secures Blacklight:

 

ftp://ftp.f-secure.com/anti-virus/tools/fsbl.exe

 

 

/Thomas

Få ut maximalt av datorns prestanda samt slipp ideliga rensningar, ominstallationer & problem! Se http://www.WinGuider.se för gratis installationsanvisningar. Endast för XP Pro

 

Link to comment
Share on other sites

Rootkits är något nytt för mig. Har försökt att köra F-secures Blacklight men man måste vara administratör.

 

Kan jag komma runt det?

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, men jag kan inte se något som jag uppfattar som konstigt. För mig är det också svårt att se om det är något fel.

Har rensat ännu mer för att få lite minne och det har funnits kvar nästa dag efter att jag har kopplat ur internet.

 

Link to comment
Share on other sites

Men skriv här vilka mappar som är störst, så kan ju andra se om det är något underligt och om det är något som behöver undersökas vidare.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag tittat lite grundligare i utforskaren och funderar över vad Backup Repository är?

 

Mappen innehåller 35 GB och 733 filer från 17/11 fram till nu, varav över 700 filer är på 51 200 kB. Av dessa är t.ex. 488 st daterade den 30/11, 37 st 2/12, 161 st 8/12 och 12 st 9/12.

 

Förutom några zipfiler som jag inte kan öppna (för att jag inte betalat för WinZip) så heter de så här, endast datum och de sista tre siffrorna, som efter vad jag kan se är nummerordning, skiljer:

AutomaticSystemBackup_20081130_200355_INC.Z488

 

Link to comment
Share on other sites

Förutom några zipfiler som jag inte kan öppna (för att jag inte betalat för WinZip)
Använd något av de gratis program som finns, t ex 7-zip och ZipGenius.

 

Tydligen har du något program i datorn som gör backuper (säkerhetskopior) åt dig. Leta i Start-menyn och se om du hittar något som kan vara ett sådant program.

 

Link to comment
Share on other sites

Ser inget som verkar konstigt där men genom att googla på .Z01 så hittade jag den här sidan,

http://filext.com/file-extension/z01----- , där det står en del om dessa filer och man kan ladda ner ett program som heter Registry Booster.

Måster erkänna att jag inte till 100% är säker på vad det står här men det kanske är någon annan som förstår bättre.

Är Registry Booster ett program man törs ladda ner?

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns ingen anledning att ladda ner Registry Booster.

 

Det är inte fråga om att hitta något konstigt utan du har helt klart ett program som gör säkerhetskopior i datorn. Det programmet har nog inga problem med att läsa filerna det har skapat. Men det kan ju vara bra att veta vilket program det är, det kan ju gå att ställa in hur mycket av hårddisken det får ta och veta hur man återställer något från en backup.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...