Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus i min dator, behöver verkligen er hjälp!


Linda84

Recommended Posts

Hej!

 

Min dator har betett sig underligt sista tiden. Dels har mitt virusprogram Norton försvunnit från menyn nere till höger och när jag försöker öppna programmet händer ingenting. Jag har alltså varit utan AV-program ett tag.. Internet explorer hänger sig ofta.

Ungefär var 10:e gång som datorn startas öppnas den upp i ett kostigt läge, så jag kommer in utan att kunna arbeta i datorn. Jag får då bara upp meddelande att det inte finns minne.

"End of memory" dyker också ofta upp. Jag har haft ont om utrymme på hårddiskarna, men har frigjort så jag tycker inte det borde vara problem med det längre.

Dessutom kan inte datorn hämta uppdateringar.

 

Droppen kom för två dagar sen när jag antagligen åkte på ett virus över msn. Det kommer upp "svarta" fönster som gör att allt arbete stannas upp och jag kan inte påverka det som sker. Dessutom skickas det tydligen meddelanden till de i min kontaktlista från mig, utan att jag gjort något.

Efter det går datorn inte att använda som vanligt. Jag kommer inte åt alla internetsidor, bla google. Jag kan heller inte komma in på msn.

 

Jag försökte köra onlinescan Trend Micro, då Norton inte funkar, men efter en genomsökt fil avslutas programmet och allt stängs ner.

 

JAG HAR NU:

Kört SUPERAntiSpyware och HijackThis, och här är loggarna:

 

HijackThis LOG:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:25:31, on 2008-12-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\acovcnt.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\WINDOWS\fxstaller.exe

C:\Program Files\PokerOffice\bin\javaw.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Linda\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\98XPRTP7\HiJackThis[2].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [POEngine] "C:\Program Files\PokerOffice\POEngine.exe" C:\Program Files\PokerOffice

O4 - HKLM\..\Run: [Windows UDP Control Center] fxstaller.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mmsass] mldmm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mmsass] mldmm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Betway.com Poker - {4CBB5C71-1BA0-49ca-93CD-159AF8AA0CC9} - C:\Program Files\BetwayMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Poker Host Poker - {6F0B853A-A2B7-4e17-8DA1-BBC6F2E8C8D5} - C:\Microgaming\Poker\PokerHostMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG'>http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG (file missing)

O9 - Extra button: NordicBet Poker - {E6073F93-9541-4be4-9800-109D378EB99B} - C:\Program Files\nordicbetMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab'>http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {410A8B3C-7CCB-40E8-8B11-28B099E5C488} (Trend Micro Security Services Control) - http://tmss.trendmicro.com/Dashboard/controls/activex_10/TMSSReportW.CAB

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168876470421

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {F9043C85-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB} (Microsoft Common Dialog Control, version 5.0 (SP2)) - http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comdlg32.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

 

 

End of file - 13573 bytes[/log]

 

SUPERAntiSpyware LOG:

[log]SUPERAntiSpyware Scan Log

http://www.superantispyware.com

 

Generated 12/09/2008 at 03:02 PM

 

Application Version : 4.23.1006

 

Core Rules Database Version : 3661

Trace Rules Database Version: 1641

 

Scan type : Complete Scan

Total Scan Time : 01:33:26

 

Memory items scanned : 169

Memory threats detected : 0

Registry items scanned : 5534

Registry threats detected : 0

File items scanned : 36445

File threats detected : 21

 

Adware.Casino Games (Golden Palace Casino)

C:\POKER\EXPEKT POKER\CASINO.EXE

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DESKTOP\EXPEKT POKER.LNK

C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\START MENU\PROGRAMS\EXPEKT POKER\EXPEKT POKER.LNK[/log]

 

 

 

Efter dessa två åtgärden verkar datorn må bättre, dock har jag inte testat så mycket.. men jag tror jag behöver åtgärda mer?

 

Hoppas nån har lust att hjälpa mig att titta igenom detta och att den informationen jag gett kan ge någon hint om vad det kan röra sig om.

Skulle vara mycket tacksam om jag kan få tips på vad jag ska göra.

 

Tack på förhand!

Mvh

Linda

 

Redigerat bort namn på begäran

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2008-12-09 16:30:51 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Det var inte mycket som SuperAntiSpyware tog bort så det ska väl egentligen inte kunna förbättra så mycket.

 

Har du försökt avinstallera Norton/Symantec?

 

Surfa till http://www.virustotal.com klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\WINDOWS\system32\fxstaller.exe

C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe

C:\WINDOWS\fxstaller.exe

C:\WINDOWS\mldmm.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag har nu avinstallerat Norton och även msn. Laddade ner avast och har scannat igenom datorn. För tillfället verkar detta ha hjälpt mycket. Inga konstigheter än så länge..

 

Okej tack, ska testa virustotal.com, återkommer med resultat.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hittade Avast något?

 

Det ser ut som att du inte avinstallerade Symantec LiveUpdate så om du inte har något annat Symantec-program som ska hållas uppdaterat så gör det. Sedan kan du köra deras städprogram för att ta bort rester:

http://service1.symantec.com/Support/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039

 

Är PokerOffice något du själv har installerat?

 

Link to comment
Share on other sites

C:\WINDOWS\system32\fxstaller.exe "0 bytes size received"

C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe

[log]Fil 53f483bab8a563a0bfa0f7dc6bc2421e. mottagen 2008.12.09 14:08:41 (CET)

Närvarande status: genomförd

 

Resultat: 8/38 (21.05%)

Compact Skriv ut resultat

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 2008.12.8.1 2008.12.09 -

AntiVir 7.9.0.43 2008.12.09 -

Authentium 5.1.0.4 2008.12.08 -

Avast 4.8.1281.0 2008.12.08 -

AVG 8.0.0.199 2008.12.09 BackDoor.Generic_r.DZ

BitDefender 7.2 2008.12.09 DeepScan:Generic.Sdbot.CEDD6153

CAT-QuickHeal 10.00 2008.12.09 -

ClamAV 0.94.1 2008.12.09 -

Comodo 713 2008.12.09 -

DrWeb 4.44.0.09170 2008.12.09 -

eSafe 7.0.17.0 2008.12.09 -

eTrust-Vet 31.6.6246 2008.12.05 -

Ewido 4.0 2008.12.08 -

F-Prot 4.4.4.56 2008.12.08 -

F-Secure 8.0.14332.0 2008.12.09 Backdoor:W32/SdBot.CNP

Fortinet 3.117.0.0 2008.12.09 -

GData 19 2008.12.09 DeepScan:Generic.Sdbot.CEDD6153

Ikarus T3.1.1.45.0 2008.12.08 -

K7AntiVirus 7.10.549 2008.12.09 -

Kaspersky 7.0.0.125 2008.12.09 -

McAfee 5458 2008.12.08 -

McAfee+Artemis 5458 2008.12.09 Generic!Artemis

Microsoft 1.4205 2008.12.09 VirTool:Win32/CeeInject.gen!J

NOD32 3676 2008.12.09 -

Norman 5.80.02 2008.12.08 -

Panda 9.0.0.4 2008.12.08 -

PCTools 4.4.2.0 2008.12.09 -

Prevx1 V2 2008.12.09 Malicious Software

Rising 21.07.12.00 2008.12.09 -

SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.12.09 -

Sophos 4.36.0 2008.12.09 -

Sunbelt 3.1.1832.2 2008.12.01 -

Symantec 10 2008.12.09 -

TheHacker 6.3.1.2.180 2008.12.09 -

TrendMicro 8.700.0.1004 2008.12.09 -

VBA32 3.12.8.10 2008.12.09 -

ViRobot 2008.12.9.1509 2008.12.09 -

VirusBuster 4.5.11.0 2008.12.08 Worm.RBot.AEJN [/log]

 

C:\WINDOWS\fxstaller.exe

[log]Fil bur.exe mottagen 2008.12.08 01:47:39 (CET)

Närvarande status: genomförd

 

Resultat: 5/38 (13.16%)

Compact Skriv ut resultat

Antivirus Version Senaste Uppdatering Resultat

AhnLab-V3 - - -

AntiVir - - -

Authentium - - -

Avast - - -

AVG - - -

BitDefender - - MemScan:Backdoor.RBot.YBJ

CAT-QuickHeal - - -

ClamAV - - -

Comodo - - -

DrWeb - - -

eSafe - - -

eTrust-Vet - - -

Ewido - - -

F-Prot - - -

F-Secure - - -

Fortinet - - -

GData - - MemScan:Backdoor.RBot.YBJ

Ikarus - - VirTool.Win32.CeeInject

K7AntiVirus - - -

Kaspersky - - -

McAfee - - -

McAfee+Artemis - - -

Microsoft - - VirTool:Win32/CeeInject.gen!J

NOD32 - - -

Norman - - -

Panda - - -

PCTools - - -

Prevx1 - - Malicious Software

Rising - - -

SecureWeb-Gateway - - -

Sophos - - -

Sunbelt - - -

Symantec - - -

TheHacker - - -

TrendMicro - - -

VBA32 - - -

ViRobot - - -

VirusBuster - - - [/log]

C:\WINDOWS\mldmm.exe "0 bytes size received"

 

Link to comment
Share on other sites

Ju juste, ska avinstallera Symantec LiveUpdate också..

 

Ja, PokerOffice har jag själv installerat.

 

Lyckades inte få scanningen med Avast genomförd.. stängdes ner. Får sätta igång det igen.

 

Tack så mycket för dina snabba hjälp, helt otroligt!

 

[inlägget ändrat 2008-12-09 17:03:40 av Linda84]

Link to comment
Share on other sites

Kan du göra en zip-fil av C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe och C:\WINDOWS\fxstaller.exe och så ladda upp zip-filen på http://www.skickafilen.se/ som e-postadress där så anger du min som du ser när du trycker på Anv.info under mitt inlägg.

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck OK och senare Y följt av Enter för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Om SDFix inte startar automatiskt efter omstarten av datorn så startar du Runthis.bat som förut men trycker F i stället för Y.

 

Om loggen inte kommer upp automatiskt så öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i loggen i ditt svar här.

Skapa en ny HijackThis-logg också och klistra in här.

 

Link to comment
Share on other sites

Kan du göra en zip-fil av C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe och C:\WINDOWS\fxstaller.exe och så ladda upp zip-filen på http://www.skickafilen.se/ som e-postadress där så anger du min som du ser när du trycker på Anv.info under mitt inlägg.

 

 

Jag hittar varken C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe eller C:\WINDOWS\fxstaller.exe. Vad tusan gör jag för fel..?

 

Ska jag ändå ladda ner SDFix och göra enligt din beskrivning?

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, ladda upp dem en och en på skickafilen-sidan då, för de måste ju finnas eftersom du kunna skicka in dem på virustotal-sidan.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen. Inga problem att skicka dom som zip-filer, om jag hittar dom.. C:\WINDOWS\system32\mldmm.exe, då ska mldmm.exe alltså finnas under system 32, men det gör den inte.. :/

 

 

 

[inlägget ändrat 2008-12-09 23:16:44 av Linda84]

Link to comment
Share on other sites

Du kunde ladda upp filerna på virustotal när du klistrade in sökväg+filnamn i rutan, går det att göra så på skickafilen-sidan i stället för att bläddra fram dem?

 

Link to comment
Share on other sites

Nu fick jag fxstaller.exe i alla fall.

Går det inte med mldmm.exe så går det inte.

 

Då får du köra SDFix så som jag skrev 17:29.

 

Link to comment
Share on other sites

SDFix, klistra in innehållet i loggen i ditt svar här:

 

[log]SDFix: Version 1.240

Run by mitt namn on 2008-12-10 at 09:47

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

 

Checking Services :

 

 

Restoring Default Security Values

Restoring Default Hosts File

 

Rebooting

 

 

Checking Files :

 

Trojan Files Found:

 

C:\lol.exe - Deleted

C:\WINDOWS\fxstaller.exe - Deleted

 

 

 

 

 

Removing Temp Files

 

ADS Check :

 

 

 

Final Check :

 

catchme 0.3.1361.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-12-10 10:31:36

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden services ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

 

 

Remaining Services :

 

 

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe"="C:\\Program Files\\uTorrent\\utorrent.exe:*:Enabled:æTorrent"

"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"="C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe:*:Enabled:Windows Messenger"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\WINDOWS\\PCHEALTH\\HELPCTR\\BINARIES\\HelpCtr.exe"="C:\\WINDOWS\\PCHEALTH\\HELPCTR\\BINARIES\\HelpCtr.exe:*:Enabled:Fj„rrhj„lp - Windows Messenger och tal"

"C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"="C:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe:*:Enabled:Bonjour"

"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

"C:\\Program Files\\PPStream\\PPStream.exe"="C:\\Program Files\\PPStream\\PPStream.exe:*:Enabled:PPSÖ›¶‡æ‡Òà"

"C:\\Program Files\\PPStream\\PPSAP.exe"="C:\\Program Files\\PPStream\\PPSAP.exe:*:Enabled:PPS Ö›¶‡¬àÓë’ö"

"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"

"C:\\WINDOWS\\System32\\mldmm.exe"="C:\\WINDOWS\\System32\\mldmm.exe:*:Disabled:mldmm"

"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

"C:\\Documents and Settings\\mitt namn\\Local Settings\\Temp\\WZSE0.TMP\\SymNRT.exe"="C:\\Documents and Settings\\mitt namn\\Local Settings\\Temp\\WZSE0.TMP\\SymNRT.exe:*:Enabled:Norton Removal Tool"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msncall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.0 (Phone)"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger"

 

Remaining Files :

 

 

File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip

 

Files with Hidden Attributes :

 

Wed 6 Feb 2008 6,219,320 A..H. --- "C:\Program Files\Picasa2\setup.exe"

Thu 8 Mar 2007 258,560 A..H. --- "C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS3\upx.exe"

Mon 14 Mar 2005 299,008 A..H. --- "C:\Program Files\Canon\MP Navigator 2.0\Maint.exe"

Mon 28 Feb 2005 61,440 A..H. --- "C:\Program Files\Canon\MP Navigator 2.0\uinstrsc.dll"

Wed 13 Jun 2007 148,018 A.SHR --- "C:\System Volume Information\_restore{BC34F5F4-7EB9-4293-8CCF-C5083764A0DC}\RP439\A0036458.exe"

Mon 11 Feb 2008 30,208 ...H. --- "C:\Documents and Settings\mitt namn\Desktop\Jobb\~WRL0405.tmp"

Wed 2 Jan 2008 20,480 ...H. --- "C:\Documents and Settings\mitt namn\My Documents\Jobb, AKTIV\St„llen\Pappst„llet med toppskylt\~WRL3521.tmp"

 

Finished![/log]

 

 

 

Skapa en ny HijackThis-logg också och klistra in här:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:07:47, on 2008-12-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\ATK0100\ATKOSD.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\acovcnt.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PokerOffice\bin\javaw.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.asus.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.0.926.3450\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_219B3E1547538286.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [HControl] C:\WINDOWS\ATK0100\HControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABLKSR] C:\WINDOWS\ABLKSR\ABLKSR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [EOUApp] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE2] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE2.0\OpwareSE2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [POEngine] "C:\Program Files\PokerOffice\POEngine.exe" C:\Program Files\PokerOffice

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Betway.com Poker - {4CBB5C71-1BA0-49ca-93CD-159AF8AA0CC9} - C:\Program Files\BetwayMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Poker Host Poker - {6F0B853A-A2B7-4e17-8DA1-BBC6F2E8C8D5} - C:\Microgaming\Poker\PokerHostMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Program Files\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG'>http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Trend Micro Security Services - {D5E1CDC8-64B9-4f8c-8155-FC3B6D6749F7} - http://tmss.trendmicro.com/dashboard/dashboard.aspx?HCFEIDFEGHEGEEEGAEAGBGAJFDDAEIJHGCFBG (file missing)

O9 - Extra button: NordicBet Poker - {E6073F93-9541-4be4-9800-109D378EB99B} - C:\Program Files\nordicbetMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.asus.com

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab'>http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {410A8B3C-7CCB-40E8-8B11-28B099E5C488} (Trend Micro Security Services Control) - http://tmss.trendmicro.com/Dashboard/controls/activex_10/TMSSReportW.CAB

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168876470421

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {F9043C85-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB} (Microsoft Common Dialog Control, version 5.0 (SP2)) - http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comdlg32.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

 

--

End of file - 12061 bytes[/log]

 

(Jag har installerat nytt msn.)

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Verkar allt bra med datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Alla tidigare Java-versioner är nu avinstallerade.

 

Resultatet av scan med Avast har jag mailat till dig.

Bl a hittades trojan i C:\System Volym Information, kanske därför ljudet försvunnit ibland?

 

En annan fråga off topic, om det är okej, är det fel att endast fälla ner skärmen(bärbar) när man stänger ner datorn för kvällen eller behöver datorn stängas av korrekt med jämna mellanrum, eller kanske alltid?

 

Ja nu verkar datorn fungera felfritt! Känns som ny, snabb och allt flyter på som det ska.. Tror du den är ren från virus nu?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

 

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.

Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

 

Påverkar inte ljudet.[/log]

 

Det där PokerOffice såg ju inte bra ut eftersom Avast hittade en spionfil där. Avinstallera det.

 

En annan fråga off topic, om det är okej, är det fel att endast fälla ner skärmen(bärbar) när man stänger ner datorn för kvällen eller behöver datorn stängas av korrekt med jämna mellanrum, eller kanske alltid?
Det går bra att göra som du gör. Du behöver bara stänga av datorn när det är några uppdateringar eller installationer som kräver det, t ex den månatliga Windows-uppdateringen.

 

Starta om datorn och skanna igenom med Avast igen, om inget hittas så är det nog bra. Provkör MNS lite försiktigt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...