Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus eller programfel?


Poker

Recommended Posts

På min sambos dator har följande fel uppstått.

 

Det går inte att t.ex. lägga till varor i en kundkorg, spara lösenord/user på t.ex. denna sida.

 

Nedan från hijackthis, kanske kan ge nåt eller ngn inställning som ändrats?

 

tyvärr fungerade inte log-funktionen

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:31:30, on 2009-01-08

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\Program\Hewlett-Packard\IAM\bin\asghost.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Connect\ATService.exe

C:\Program\Telia\Connect\Connect.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program\Delade filer\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

c:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\ssmmgr.exe

C:\Program\TiFiC\TiFiC Client G1\ConnecteSupport.exe

C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\Zinio\ZinioReader.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

c:\Program\Hewlett-Packard\Embedded Security Software\PSDrt.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program\Telia\Connect\WVPNMonitor.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\khalshared\KHALMNPR.EXE

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclBCBTSrv.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Delade filer\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.nod32.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Credential Manager for HP ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ItIEAddIn.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] c:\Program\Hewlett-Packard\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\Program\HEWLET~1\IAM\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [iFXSPMGT] c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe /NotifyLogon

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\WINDOWS\Samsung\PanelMgr\ssmmgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ConnecteSupport] "C:\Program\TiFiC\TiFiC Client G1\ConnecteSupport.exe" /HIDE /ONLINECHECK /WAIT 5 /DEFLANG "Svenska" /SERVER teliabg.connect.teliasonera.com

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program\Zinio\ZinioReader.exe /autostart

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Connect Monitor.lnk = C:\Program\Telia\Connect\WVPNMonitor.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {14C1B87C-3342-445F-9B5E-365FF330A3AC} (Hewlett-Packard Online Support Services) - https://h50203.www5.hp.com/HPISWeb/Customer/cabs/HPISDataManager.CAB

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.181.20.125/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O20 - Winlogon Notify: OneCard - c:\Program\Hewlett-Packard\IAM\Bin\ASWLNPkg.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Telia Connect AT Service (CTATSvc) - Telia - C:\Program\Telia\Connect\ATService.exe

O23 - Service: Telia Connect Monitor (CTConnect) - Telia - C:\Program\Telia\Connect\Connect.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GtFlashSwitch - OptionNV - C:\Program\Delade filer\GtFlashSwitch\GtFlashSwitch.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: Security Platform Management Service (IFXSpMgtSrv) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxspmgt.exe

O23 - Service: Trusted Platform Core Service (IFXTCS) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\ifxtcs.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

O23 - Service: Personal Secure Drive service (PersonalSecureDriveService) - Infineon Technologies AG - c:\WINDOWS\system32\IfxPsdSv.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

 

--

End of file - 14482 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

log-funktionen funkade visst men att ändra i texten och uppdatera gick inte.

Undrar just om det går att ladda upp ett nytt inlägg?

 

Skum dator denna här.

 

Link to comment
Share on other sites

Det är strul med Eforums redigeringsfunktion, felsökning pågår.

 

Jag ser inget särskilt i loggen.

 

Har du prövat med olika webbläsare?

Det kan vara sekretess-inställningarna som är för hårda så att inga cookies sparas.

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara sekretess-inställningarna som är för hårda så att inga cookies sparas.

 

Nej, satte ned dom på nivån lägre men detta hjälpte inte.

funderar på om explorer 7 fått sig en knäpp.

 

sidor som man tidigare alltid var inloggad på kunde man vara tvungen på nytt logga in sig på.

Kanske måste ominstallera IE7 men vill hellre försöka mig på vad felet bero på.

Jag har kollat lite i inställningarna och inget är rört där vad jag kan se.

De som är angivet "rekomenderat" är satt så också.

 

FF fungerar utmärkt men inte IE.

 

IE börjar bli för mycket strul med överlag kan jag tycka.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag provade att skriva i kör: inetcpl.cpl och gå på fliken avancerat och välja återställ

 

Det hjälpte dock inte.

 

Kan t.ex fortfarande inte köpa nåt som hamnar i varukorgen på webhallen sida eller att loginuppgifter sparas!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag provade att skriva i kör: inetcpl.cpl och gå på fliken avancerat och välja återställ
Är det en återställning av alla inställningar eller bara inställningarna för Avancerat-fliken i XP?

 

Kan det vara något antivirusprogram eller liknande som blivit övernitiskt? Visserligen inte sett det förut med Nod32, men nån gång ska väl vara den första.

 

Link to comment
Share on other sites

Den återställer allt, tar bort tidigare och sådant men felet kvarstår.

Provade även att installera om IE7.

 

Är nog inne på din linje om NOD32, provade då att disable it men icke.

Provade att ta bort skyddet som berör delgruppen HTTP men icke.

 

samma error som innan.

 

skall altavista...ehh sorry googla lite på fel som beror NOD32 och IE7 och kolla om jag hittar nåt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...