Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad för virus har jag fått


nelliemoa

Recommended Posts

Jag har virus scannat datorn flera ggr har även kört Spywarefighter flera ggr

men ändå så kommer det popup fönster som innehåller reklam. Jag använder Firefox och alla popup kommer genom Explorer, som jag har popup stopper på dessutom. Kan någon hjälpa mig så jag kan få bort detta.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:13:53, on 2008-12-06

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16757)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\System32\smss.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\csrss.exe

C:\Windows\system32\services.exe

C:\Windows\system32\lsass.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\winlogon.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\System32\iid.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Fighters\Spywarefighter\SpywarefighterUser.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PcSync2.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Fighters\configservice.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe

C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Fighters\licenseservice.exe

C:\Program Files\Fighters\updateservice.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Fighters\ScannerService.exe

C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

c:\program files\fighters\spywarefighter\SPYWAREfighterTray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\BitTornado\btdownloadgui.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hoffetjejerna.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\Windows\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [spywarefighterguard] C:\Program Files\Fighters\spywarefighter\SpywarefighterUser.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [startCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [Mess 32] "C:\ProgramData\Gplflapflap.x0w6dc"

O4 - HKCU\..\Run: [Curb tool help dart] "C:\ProgramData\File heart blue.a0ybmhh"

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {3860DD98-0549-4D50-AA72-5D17D200EE10} (Windows Live OneCare safety scanner control) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/sv-se/wlscctrl2.cab

O16 - DPF: {5BF56AD2-E297-416E-BC49-000004040507} - https://cve.trust.telia.com/TeliaElegUpgrade/iidsetup.cab

O16 - DPF: {DC6FEBC5-0A2D-458A-A01B-5DB15EEC4305} (IlosoftImageUploadCtl Class) - http://webc.hoffetjejerna.se/auth/controls/IlosoftImageUpload.dll

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: PTK License-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\licenseservice.exe

O23 - Service: PTK Live Update-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\updateservice.exe

O23 - Service: PTK Scanner-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\ScannerService.exe

O23 - Service: PTK SharedAccess-FIGHTERS-297811811 - SPAMfighter - C:\Program Files\Fighters\configservice.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

 

--

End of file - 11331 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...