Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med Hijackthis log! Tack


cleanmupp

Recommended Posts

Hej! En kompis bad mig om hjälp att rensa datorn från skit. Har bl.a. fått honom att uppdatera Java....förhoppningsvis rensat bort Panda antivirus(med hjälp av Cecilia : )). Å så tänkte jag att det va en bra ide att köra hijackthis. Tycker mig se en del frågetecken i loggen?? :D, men är långt ifrån proffs. Skulle va jättesnällt om något av er proffs på loggar kan hjälpa mig rensa bort allt onödigt/farligt! Är mywebsearch något han borde ta bort av säkerhetsskäl? Han säger att han använder det ofta...

Tack på förhand!! //Emma

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 1:01:57 PM, on 02/12/2008

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sympatico.msn.ca/'>http://sympatico.msn.ca/'>http://sympatico.msn.ca/'>http://sympatico.msn.ca/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sympatico.msn.ca/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sympatico.msn.ca/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sympatico.msn.ca/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.ca/0SEENCA/SAOS01?FORM=TOOLBR

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PC Pitstop Optimize Scheduler] C:\Program Files\PCPitstop\Optimize\PCPOptimize.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKCU\..\RunOnce: [shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; MSN Optimized;CA; .NET CLR 2.0.50727; MSN Optimized;CA)" -"http://mplayer10.slingo.com/shockscreen2.asp?shost=mplayer10.slingo.com&sport=15001&susername=riverlad&spassword=navigator&roomname=Alaska&gameid=25"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZSzim029YYCA

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/MyFunCardsInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwssvc.exe

 

--

End of file - 9300 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Avinstallera via Kontrollpanelen om hittas = MyWebSearch

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: My Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor] "C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\m3SrchMn.exe" /m=2 /w

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZSzi

m029YYCA

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.

cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/MyFu

nCardsInitialSetup1.0.1.1.cab

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - MyWebSearch.com - C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\2.bin\mwssvc.exe

 

 

sen ta bort om hittas

 

C:\Program Files\MyWebSearch\[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hur pass allvarligt är det att ha mywebsearch? Skulle va bra att veta så personen i fråga förstår. Sen undrar jag, finns det inte en del extra knappar och grejer under 09 raderna som man kan ta bort. T.ex. partypoker mm?

 

Link to comment
Share on other sites

En liten dum fråga... Om jag tar bort dessa rader...kommer det att inverka på programmen i fråga på ngt sätt. Vill fortfarande kunna använda dom...men behöver inte alla extraknappar i explorer. Har själv tagit bort partypokerraderna på min dator...startar programmet från skrivbordet eller Startmenyn istället.

 

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

 

 

[log]

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

 

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program Files\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

 

O9 - Extra button: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.net - {F4430FE8-2638-42e5-B849-800749B94EED} - C:\Program Files\PartyGaming.Net\PartyPokerNet\RunPF.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...