Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Makro som kopplar två valfria excelfiler


limpan73

Recommended Posts

Jag har ett antal excelfiler med nummer. Från dessaa filer vill jag kopiera ett antal nummer för att sedan klistra in efter varandra i en annan excelfil. När detta är gjort ska nummerna från de ursprungliga filerna understrykas.

 

Jag har gjort ett exempel makro som ser ut som följer:

Sub Makro2()
Makro2 Makro
'  Selection.Copy

  Windows("Bok2").Activate
  intSistarad = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  intSistarad = intSistarad + 1

  Cells(intSistarad, "A").Select
  ActiveSheet.Paste

  Windows("Bok1").Activate
  Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle

End Sub

 

Man kopierar alltså nummer, startar makrot som slänger in dem sist i annan fil och sedan går tillbaka och stryker under dem.

 

Detta fungerar ju om man har just dessa böcker öppna. Problemet att jag inte vill ha makrot kopplat till just bok1 och bok2 utan ska fungera oavsett vilka två excelfiler jag öppnar.

 

Någon som på ett enkelt vis kan förklara hur att göra?

 

Link to comment
Share on other sites

Tror jag har lösningen:

 

Sub CopyPasteUnderline()
' Makro2 Makro
' Från ursprungsfilen markeras nummer. När makrot
' körs kopieras de och filens namn läses in som en sträng.

  Dim strVar As String

  Selection.Copy
  strVar = ActiveWorkbook.Name

' "Destinationsfilen" aktiveras och de
' kopierade nummren klistras in sist

  Windows(2).Activate
  intSistarad = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  intSistarad = intSistarad + 1
  Cells(intSistarad, "A").Select
  ActiveSheet.Paste

' Ursprunsfilen aktiveras igen och
' de markerade nummren stryks under.

  Windows(strVar).Activate
  Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle

End Sub

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...