Just nu i M3-nätverket
Jump to content

kernel32.dll, wsock32.dll och winsock.dll.. virus?


satanica

Recommended Posts

Efter mina stora problem med datorn hittade jag dessa filer i avast karantän.. Är dessa farliga?

 

Jag hittade 2 st kernel32.dll, 1 st winsock och 2 st wsock32.dll i karantän (från C:\windows\system32)

 

När jag sökte dessa filer på datorn så hittade jag:

1 st winsock.dll i C:\windows\system32

 

1 st kernel32.dll C:\windows$servicePackUninstall$

1 st kernel32.dll C:\windows\system32

1 st kernel32.dll C:\windows$servicePackFiles\i386

1 st kernel32.dll C:\windows\SoftwareDistrribution\download\2742kfkfkfk (å en massa siffror)

 

1 st wsock32.dll C:\windows$servicePackUninstall$

1 st wsock32.dll C:\windows\system32

1 st wsock32.dll C:\windows$servicePackFiles\i386

1 st wsock32.dll :\windows\SoftwareDistrribution\download.......

 

de är inge virus men vad gör de i karantän och varför har jag så många?

 

Link to comment
Share on other sites

tja, är verkligen:

1 st kernel32.dll C:\windows\SoftwareDistrribution\download\2742kfkfkfk (å en massa siffror)

 

nåt som kommer från Microsoft?

 

Om vi bortser från huruvida de är infekterade eller inte så är det inget konstigt med att ha samma fil på flera ställen på sin dator. 1 som windows använder, 1 som kommit via service packs, 1 som behålls ifall du vill avinstallera service pack etc.

 

Jag föreslår hur som haver att du laddar ner mbam från http://www.malwarebytes.org/mbam.php; installera, uppdatera, kör en snabb skan och klistra in loggen här.

 

Dito för HiJackThis från http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

[inlägget ändrat 2008-11-28 20:27:28 av 2Many2]

Link to comment
Share on other sites

För att illustrera, jag har:

 

kernel32.dll C:\windows$servicePackUninstall$ 974 kB

kernel32.dll C:\windows\system32 980 kB

kernel32.dll C:\windows$servicePackFiles\i386 980 kB

 

däremot har jag ingen kernel32 i C:\...\2742kfkfkfk... etcetc :)

 

Sic. Mbam och HJT

 

Link to comment
Share on other sites

1 st winsock.dll i C:\windows\system32

 

1 st kernel32.dll C:\windows$servicePackUninstall$

1 st kernel32.dll C:\windows\system32

1 st kernel32.dll C:\windows$servicePackFiles\i386

1 st kernel32.dll C:\windows\SoftwareDistrribution\download\2742kfkfkfk (å en massa siffror)

 

1 st wsock32.dll C:\windows$servicePackUninstall$

1 st wsock32.dll C:\windows\system32

1 st wsock32.dll C:\windows$servicePackFiles\i386

1 st wsock32.dll :\windows\SoftwareDistrribution\download.......

Dom enda jag inte känner igen är uppifrån...

 

1 st kernel32.dll C:\windows\SoftwareDistrribution\download\2742kfkfkfk (å en massa siffror)

 

1 st wsock32.dll :\windows\SoftwareDistrribution\download

 

Så kör programmen som 2Many2 säger, börja gärna med en HijackThis och sedan MBMAM i så fall.

 

 

 

//gästen

 

Link to comment
Share on other sites

Och om du har klippt och klistrat, om mappen verkligen heter "SoftwareDistrribution" så tror jag vi kan kalla det en ledtråd :) Something is rotten in the state of Denmark...

 

Link to comment
Share on other sites

spelar ingen roll, även MS stavar fel. Mina tips kvarstår, take them or leave them

 

Jo, även jag har mappen C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download med många märkliga namn på mappar och filer så den i sig är inte nåt märkligt.

 

Jag kanske missuppfattat dig, jag trodde du var ute efter att säkerställa att din dator inte var infekterad

 

[inlägget ändrat 2008-11-28 21:25:51 av 2Many2]

Link to comment
Share on other sites

mbam har jag redan kollat med igår.... har testat andra prog åsså som jag fick som tips från datakunniga

 

Hijackthis resultat

[log]C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashChest.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/log]

 

Lagt till LOG-taggar

När du har klistrat in en logg så var vänlig och markera loggen och tryck sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i inläggsfönstret.

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2008-11-28 21:31:41 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Så vitt jag kommer ihåg från i våras (tror det var då Microsoft uppdaterade filerna) så övervakar Avast viktiga systemfiler så att de inte ska ändras av skadliga program. Sedan vet jag inte om filerna som du hittar i karantän är de gamla versionerna eller om Avast har satt de nya versionerna i karantän.

 

Samtliga mappar där du hittar filerna är normala.

 

Link to comment
Share on other sites

De här är hela om jag tryckt på rätt knapp på Hijackthis.. jag tryckte på "do a system scan and save a logfile" fick upp ett anteckningsdokument med denna logg i... nu är precis allt med =)

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:18:57, on 2008-11-28

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashChest.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase6662.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 7267 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

tja för att göra en lite kort resume:

- Ikonerna på skrivbordet går ej att flytta (har ej låst skrivbordet utan detta dök bara upp när jag håll på med datorn)

- scrollen på musen fungerar ej i explorerfönstret (kom då jag surfade) men fungerar i www fönstret och i alla andra program

- pdf kan jag i bästa fall läsa men den "fastnar" i ett läge att markera text fast jag ej tryckt in musknappen för att markera

- Explorer hänger sig

- trodde förut att återställningen till en tidigare punkt fungerade men inte heller de går att ställa om :S

- går ej att ladda in ett annat explorer (om de skulle vara fel på den jag hadde)

- startar jag om datorn är den seg i starten + att alla ikoner låser sig så för att "låsa upp" för att kunna trycka på någon ikon måste jag trycka Ctrl+Alt+Del.

 

Jag har säker glömt något. Jag har virusscannat med avast (köpes prog), online F-secure, kolla om jag har malware och spyprog. inga fel hittas. firefox verkar iaf fungera lite bättre än explorer....

Denna dator har kommit från service där de var så mycket konstiga fel att man bytte allt utan processorn. (moderbordet har de bytt första ggn för ca 6 månader sedan)

 

Link to comment
Share on other sites

hm undrar va de då kan vara blir ej klok.. vill helst slippa formatera igen.. har tappat räkningen på hur många ggr som jag fått formatera den bara i år :/

 

Link to comment
Share on other sites

enligt progrmmet everest så är temperaturen:

GPU 40 C

GUP omgivning 42 C

seagate 31 C (har för mig att denna va ca 40 C igår)

seagate 42 C

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm, kan vi inte försöka hålla denna tråd till ämnet med Avast och Windows-filerna och hålla den allmänna utredningen om de stora datorproblemen till den tråden:

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=1101296

Jag märker att här kommer nu upp samma saker som redan finns i den tråden.

 

Link to comment
Share on other sites

13 st disk fel (varav ett står "internet explorer 7 disk", misslyckat försök till att försöka ladda upp en ny explorer för att reparera om den gamla var trasig)

 

på de övriga är infon " Det finns ett felktigt block på enhet \Device\harddisk0\D

 

Har 3 diskar C: , I: och en portabel K:

D: (om de nu menar detta) är min brännare :S

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...