Just nu i M3-nätverket
Jump to content

har fått msnvirus


frideli

Recommended Posts

hej jag skulle behöva lite hjälp med att ta bort msnvisruset som jag fått. har haft det en gång förrut och då fick jag bort det med msnfix men nu fungerar det inte längre att ta bort viruset så. jag antar att jag fått en lite annorlunda msn virus. det skicka länkar (cheak out this pixs from the awsome party lol) till mina kontakter.

 

vore tacksam för lite hjälp

:)

mvh frideli

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:29:45, on 2008-11-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Documents and Settings\FRIDA\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\W1XXUP7Z\HiJackThis[1].exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Global Startup: Nikon Monitor.lnk = C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1188333765875

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1188333757265

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

 

--

End of file - 10305 bytes

[/log]

 

 

 

bifigat loggen nu, hoppas ni hittar något användbart.l

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg, alternativt starta om datorn i felsäkert läge.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

[log]ComboFix 08-11-27.07 - FRIDA 2008-11-28 16:09:01.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.1.1033.18.190 [GMT 1:00]

Running from: c:\documents and settings\FRIDA\My Documents\Mina mottagna filer\klart\ComboFix.exe

* Created a new restore point

 

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

.

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-10-28 to 2008-11-28 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2008-11-12 19:46 . 2008-10-24 12:21 455,296 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2008-11-12 19:44 . 2008-09-04 18:15 1,106,944 -----c--- c:\windows\system32\dllcache\msxml3.dll

2008-11-09 02:23 . 2008-11-09 02:25 <DIR> d--hsc--- c:\program files\Common Files\WindowsLiveInstaller

2008-11-09 02:22 . 2008-11-09 02:27 <DIR> d-------- c:\program files\Windows Live

2008-11-09 02:22 . 2008-11-09 02:22 <DIR> d-------- c:\documents and settings\All Users\Application Data\WLInstaller

2008-11-06 02:19 . 2008-11-06 02:19 45,056 --a------ c:\windows\system32\UTSCSI.EXE

2008-11-06 02:17 . 2008-11-06 02:18 <DIR> d-------- c:\windows\UfdApp

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-11-28 15:08 --------- d-----w c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\Hamachi

2008-11-13 16:21 --------- d-----w c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\uTorrent

2008-11-12 23:55 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Microsoft Help

2008-11-09 02:03 --------- d-----w c:\program files\MSN Messenger

2008-11-02 03:13 20 ---h--w c:\documents and settings\All Users\Application Data\PKP_DLdu.DAT

2008-10-24 18:15 --------- d-----w c:\program files\Windows Live Safety Center

2008-10-24 11:21 455,296 ----a-w c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2008-10-16 13:13 202,776 ----a-w c:\windows\system32\wuweb.dll

2008-10-16 13:13 1,809,944 ----a-w c:\windows\system32\wuaueng.dll

2008-10-16 13:12 561,688 ----a-w c:\windows\system32\wuapi.dll

2008-10-16 13:12 323,608 ----a-w c:\windows\system32\wucltui.dll

2008-10-16 13:09 92,696 ----a-w c:\windows\system32\cdm.dll

2008-10-16 13:09 51,224 ----a-w c:\windows\system32\wuauclt.exe

2008-10-16 13:09 43,544 ----a-w c:\windows\system32\wups2.dll

2008-10-16 13:08 34,328 ----a-w c:\windows\system32\wups.dll

2008-10-16 13:06 268,648 ----a-w c:\windows\system32\mucltui.dll

2008-10-16 13:06 208,744 ----a-w c:\windows\system32\muweb.dll

2008-10-15 12:41 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Blizzard

2008-10-13 17:19 --------- d--h--w c:\program files\InstallShield Installation Information

2008-10-04 14:10 --------- d-----w c:\program files\iTunes

2008-10-04 14:10 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\{3276BE95_AF08_429F_A64F_CA64CB79BCF6}

2008-10-04 14:09 --------- d-----w c:\program files\iPod

2008-10-04 14:07 --------- d-----w c:\program files\QuickTime

2008-10-04 14:06 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Apple

2008-10-04 14:00 --------- d-----w c:\program files\Bonjour

2008-10-04 11:53 --------- d--h--r c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\SecuROM

2008-10-03 22:03 --------- d-----w c:\program files\SUPERAntiSpyware

2008-10-03 22:03 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-10-03 22:03 --------- d-----w c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\SUPERAntiSpyware.com

2008-10-03 20:30 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Nikon

2008-10-03 20:30 --------- d-----w c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\Nikon

2008-10-03 19:40 --------- d-----w c:\program files\ATI Technologies

2008-09-30 15:43 1,286,152 ----a-w c:\windows\system32\msxml4.dll

2008-09-29 11:22 --------- d-----w c:\program files\Nikon

2008-09-29 11:22 --------- d-----w c:\program files\Common Files\muvee Technologies

2008-09-29 11:22 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Nikon

2008-09-29 11:21 106,496 ----a-w c:\windows\system32\ATL71.DLL

2008-09-29 11:21 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\Ultima_T15

2008-09-29 11:21 --------- d-----w c:\documents and settings\All Users\Application Data\EnterNHelp

2008-09-29 11:19 --------- d-----w c:\program files\ArcSoft

2008-09-28 21:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\xing shared

2008-09-28 21:23 --------- d-----w c:\program files\Common Files\Real

2008-09-28 21:22 499,712 ----a-w c:\windows\system32\msvcp71.dll

2008-09-28 21:22 348,160 ----a-w c:\windows\system32\msvcr71.dll

2008-09-15 12:12 1,846,400 ----a-w c:\windows\system32\win32k.sys

2008-09-10 01:14 1,307,648 ----a-w c:\windows\system32\msxml6.dll

2008-09-04 17:15 1,106,944 ----a-w c:\windows\system32\msxml3.dll

2008-08-29 08:18 87,336 ----a-w c:\windows\system32\dns-sd.exe

2008-08-29 07:53 61,440 ----a-w c:\windows\system32\dnssd.dll

2007-09-18 16:27 456,272 ----a-w c:\documents and settings\All Users\Application Data\pswi_preloaded.exe

2007-12-03 22:38 88 --sh--r c:\windows\system32\2320192AFB.sys

2007-12-03 22:38 2,828 --sha-w c:\windows\system32\KGyGaAvL.sys

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"swg"="c:\program files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [2007-08-29 68856]

"MsnMsgr"="c:\program files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" [2007-10-18 5724184]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"GhostStartTrayApp"="c:\program files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe" [2002-08-14 94208]

"ASUS Probe"="c:\program files\ASUS\Asus Probe\AsusProb.exe" [2002-12-06 617984]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"DAEMON Tools-1033"="c:\program files\D-Tools\daemon.exe" [2004-08-22 81920]

"nod32kui"="c:\program files\Eset\nod32kui.exe" [2008-02-01 949376]

"Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"PWRISOVM.EXE"="c:\program files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2008-01-20 217088]

"GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2007-08-24 33648]

"TkBellExe"="c:\program files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-09-28 185896]

"QuickTime Task"="c:\program files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-09-06 413696]

"AppleSyncNotifier"="c:\program files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe" [2008-10-01 111936]

"iTunesHelper"="c:\program files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-10-01 289576]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

 

c:\documents and settings\FRIDA\Start Menu\Programs\Startuphamachi.lnk - c:\program files\Hamachi\hamachi.exe [2008-02-01 624416]

 

c:\documents and settings\All Users\Start Menu\Programs\StartupNikon Monitor.lnk - c:\program files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe [2007-10-18 479232]

Personal.lnk - c:\program files\Personal\bin\Personal.exe [2007-10-12 722728]

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=

"c:\\Program Files\\DC++\\DCPlusPlus.exe"=

"c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"=

"c:\\Documents and Settings\\FRIDA\\My Documents\\Program\\World of Warcraft\\BackgroundDownloader.exe"=

"c:\\Program Files\\Hamachi\\hamachi.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires\\EMPIRES.EXE"=

"c:\\WINDOWS\\system32\\dplaysvr.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Age of Empires\\EMPIRESX.EXE"=

"c:\\Documents and Settings\\FRIDA\\My Documents\\Mina mottagna filer\\Age Of Empires 2 & The Conquerors Expansion - Full Game - [HUSSEY]\\age2_x1.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Rise of Nations\\thrones.exe"=

"c:\\Program Files\\Microsoft Games\\Rise of Nations\\patriots.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

"c:\\Program Files\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

"c:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=

"c:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"1414:TCP"= 1414:TCP:frida1

"1414:UDP"= 1414:UDP:frida2

"3724:TCP"= 3724:TCP:Blizzard Downloader: 3724

 

R1 GhPciScan;GhostPciScanner;\??\c:\program files\Symantec\Norton Ghost 2003\ghpciscan.sys [2002-08-14 5632]

S4 hpt3xx;hpt3xx; []

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{9d87a080-dc09-11dc-8457-0013d4eca27d}]

\Shell\AutoRun\command - i:\wd_windows_tools\setup.exe

 

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

 

2008-11-22 c:\windows\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

- c:\program files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-07-30 11:34]

 

2008-11-28 c:\windows\Tasks\Kontrollera uppdateringar för Windows Live Toolbar.job

- c:\program files\Windows Live Toolbar\MSNTBUP.EXE [2007-10-19 11:20]

.

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - c:\documents and settings\FRIDA\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\vgtoxovd.defaultFireFox -: prefs.js - SEARCH.DEFAULTURL - hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=

FF -: plugin - c:\program files\DivX\DivX Content Uploader\npUpload.dll

FF -: plugin - c:\program files\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll

FF -: plugin - c:\program files\Personal\bin\np_prsnl.dll

.

 

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1367 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-11-28 16:13:29

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

 

- - - - - - - > 'winlogon.exe'(760)

c:\windows\system32\Ati2evxx.dll

 

- - - - - - - > 'lsass.exe'(816)

c:\windows\system32\imon.dll

.

Completion time: 2008-11-28 16:15:32

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-28 15:14:42

 

Pre-Run: 16 813 371 392 bytes free

Post-Run: 17,458,782,208 bytes free

 

170 --- E O F --- 2008-11-12 23:55:16

[/log]

 

 

 

combofix loggen....

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...