Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Databaskoppling + Server.MapPath ??


j.andersson

Recommended Posts

Får inte fart på min databskoppling. På följande sökväg: C:\inetpub\wwwroot\skolor har jag filen test.asp samt databasen db_skolor.mdb.

 

I filen test.asp har jag följande kod för databaskopplingen:

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("db_skolor.mdb")

 

Jag får felmeddelandet "odifeinierat fel" för raden med:

conn.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("db_skolor.mdb")

 

1) Nog är det väl tänkt så att Server.MapPath innebär att jag inte ska behöva skriva in hela sökvägen? Dvs eftersom databasen ligger i samma mapp som test.asp, båda ligger i mappen "skolor", så är då Server.MapPath = C:\inetpub\wwwroot\skolor.

 

I användar-DSN har jag letat upp databasen och där kallar jag den för dbSkolor.

 

2) I det exempel jag hittade använde man dbq men jag har också sett exempel med Data Source. Jag syftar då på denna rad:

dbq=" & Server.MapPath("db_skolor.mdb")

. Vad är det man ska skriva egentligen? Data Source eller dbq?

 

Link to comment
Share on other sites

Antagligen löst vid detta laget men ändå...

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db_skolor.mdb")
conn.open connStr

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...