Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Massor av rutor och alerts...


axelina

Recommended Posts

Hej! Jag har en liten acer aspire one som sedan igår kväll uppför sig ILLA... Karlsloken skulle blockera ett pop-up-fönster och nu kommer det ideligen upp fönster med AntivirusTrigger (kan inte minnas att vi har det), Antivirus trigger Alert.... Threats:BehavesLike:Win32.Explorer... etc i all oändlighet...

Jag är verkligen inte pc-smart men jävligt envis.... Problemet är att alla dessa fönster ligger "framför" windows-fönstrena, jag alltså inte klicka eller fixa....

Till slut hänger sig allt....

Datorna startar exemplariskt och börjar inte trixa förren man gått in på en användare...

 

Help, anyone?

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Ladda ner HijackThis.exe och scanna datorn med det.

Skicka hit loggen sen så tar vi en titt hur den ser ut.

 

http://download.bleepingcomputer.com/hijackthis/HiJackThis.exe

 

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen[/log]

[inlägget ändrat 2008-11-22 16:59:22 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

Alltså, jag fattar ingenting.... sitter just nu vid den andra datorn...

Om jag startar internet på den lilla uslingen så avbryts det ganska snart av felmeddelanden, att windows stött på problem och måste avslutas....

Kan alltså inte surfa.... Och hela tiden dessa fönster framför som gör det lite omöjligt...

 

Nu har det kommit en infiltration alert igen... Trojan.JS.Obsq.Gen... Vad trött jag blir....

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för din tid men jag fattar ingenting.... Jag kommer inte åt nåt på den andra, eftersom det ligger fönster framför...

Om du har tid, kör en "for dummies"-version....

Sorry....

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Starta datorn i felsäkert läge och ta bort dessa filer om hittas

 

AntivirusTrigger.exe

AntivirusTrigger.url

AntivirusTrigger.lnk

AntivirusTriggerBin.exe

AntivirusTriggerBinWarning.dll

 

Starta sen normalt och ladda ner + kör Hijack om det funkar[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp.... Har lyckats komma in i datorna och radera program etc.. allt verkar funka...

Utom när jag startar internet, istället för min startsida kommer en annan upp, som inte känns helt tillförlitlig... renamehomepage, kallar den sig för.

Nu till min fråga, hur får jag bort den, jag har provat att byta startsida men den återvänder... Såklart säger den att min dator är oskyddad och att jag bör installera etc...

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:59:41, on 2008-11-27

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Delade filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Program\WebMediaViewer\hpmon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

C:\Program\Windows Live\Family Safety\fssui.exe

C:\Program\WebMediaViewer\hpmom.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Documents and Settings\P Thurfjell\Skrivbord\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://uk.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: VirTriggerWarningBHO Class - {0088C75C-6361-4dfb-B2CF-576CACFA3C55} - C:\Program\VirTrigger\VirTriggerWarning.dll (file missing)

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: McAntiPhishingBHO - {377C180E-6F0E-4D4C-980F-F45BD3D40CF4} - c:\program\mcafee\msk\mcapbho.dll

O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll

O2 - BHO: (no name) - {64466B8E-20A7-4A4A-AFF4-AAD9CA68B52C} - C:\Program\WebMediaViewer\hpmun.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Browser Toolbar - {2EEF94DF-75F6-42E9-B7FB-AF5A170A6E2E} - C:\Program\WebMediaViewer\browseul.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program\Realtek\Audio\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PLFSetL] C:\WINDOWS\PLFSetL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp2uvc] C:\WINDOWS\vsnp2uvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [VirTrigger] "C:\Program\VirTrigger\VirTrigger.exe"

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [VMware hptray] C:\Program\WebMediaViewer\hpmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: (no name) - {3B8FB116-D358-48A3-A5C7-DB84F15CBB04} - http://www.ietoolexpress.com/redirect.php'>http://www.ietoolexpress.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IExplorer Security - {3B8FB116-D358-48A3-A5C7-DB84F15CBB04} - http://www.ietoolexpress.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O22 - SharedTaskScheduler: crimsonness - {e0feeb92-908e-46d2-8a66-88c5295f2629} - (no file)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program\Delade filer\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSK\MskSrver.exe

 

--

End of file - 10388 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://uk.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

O2 - BHO: VirTriggerWarningBHO Class - {0088C75C-6361-4dfb-B2CF-576CACFA3C55} - C:\Program\VirTrigger\VirTriggerWarning.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {64466B8E-20A7-4A4A-AFF4-AAD9CA68B52C} - C:\Program\WebMediaViewer\hpmun.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [VirTrigger] "C:\Program\VirTrigger\VirTrigger.exe"

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [VMware hptray] C:\Program\WebMediaViewer\hpmon.exe

O9 - Extra button: (no name) - {3B8FB116-D358-48A3-A5C7-DB84F15CBB04} - http://www.ietoolexpress.com/redirect.php'>http://www.ietoolexpress.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IExplorer Security - {3B8FB116-D358-48A3-A5C7-DB84F15CBB04} - http://www.ietoolexpress.com/redirect.php (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: crimsonness - {e0feeb92-908e-46d2-8a66-88c5295f2629} - (no file)

 

 

sen ta bort om hittas

 

C:\Program\WebMediaViewer

C:\Program\VirTrigger

 

efter det

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:

http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Ta bort allt som hittas[/log]

[inlägget ändrat 2008-11-27 15:23:37 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

Jaha du, zipp... hur gör man vågen här?

Faktum är att jag fått bort massor av jox... och däremellan hade jag msn som startsida igen... men nu, återigen 'renamehomepage'...

Men attans vad jag lärt mig !

Jag jobbar vidare men återkommer säkert...

Tack för all hjälp ! Ovärderligt !

 

Link to comment
Share on other sites

 

Är problemet kvar så

 

[log]Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg, alternativt starta om datorn i felsäkert läge.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix [/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...