Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"virus win32 downloader"


Maxsecurity

Recommended Posts

Vad är detta för virus/trojan?

 

"virus win32 downloader"

 

Virus.Win32.Downloader.bd

 

Hur får man bort skiten?

 

F-Secure lyckades inte, är Kapersky bättre?

 

/ Maxsecurity

 

Link to comment
Share on other sites

Det är något som laddar ner andra filer.

 

F-secure och Kaspersky har i stor utsträckning samma detekterings- och borttagningsförmåga.

 

I vilken fil och mapp finns "downloadern"?

 

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:34:12, on 2008-11-16

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-216x Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3Tray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Users\KCA\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\fsavgui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ContributeBHO Class - {074C1DC5-9320-4A9A-947D-C042949C6216} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Contribute Toolbar - {517BDDE4-E3A7-4570-B21E-2B52B6139FC7} - C:\Program Files\Adobe\/Adobe Contribute CS3/contributeieplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Maple_S2P] C:\Program Files\Samsung\Samsung CLX-216x Series\SPanel\PSU\Scan2pc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0EYTHM] C:\PROGRA~1\COMMON~1\Adobe\ADOBEV~1\Server\bin\VERSIO~2.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\KCA\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsgCenterExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe" -osboot

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\F-Secure\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab'>http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A4069847-C342-48E2-9257-01A24E5C78EA} (F-Secure Online Scanner 3.2) - http://support.f-secure.com/ols3beta/fscax.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E56347B0-6C2B-4C2E-939F-EE513EAC80BC} (Creative Product Registration ActiveX Control Module) - http://www.creative.com/register/OCXs/CtORWebClientNoMFC.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTPID.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

 

--

End of file - 12500 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Cecilia,

 

Klargörande:

Igårkväll hittade F-secure detta virus, två gånger utan att kunna ta bort. Gjorde då omfattade sökning och sedan hittar F-secure inget o ingen ruta om att virus påträffats kommer upp.

 

Vet inte vilken mapp tyvärr, lite orutinerat men ja lade inte märke till vilken mapp.

 

// Maxsecurity

 

 

 

[inlägget ändrat 2008-11-16 13:12:26 av Maxsecurity]

Link to comment
Share on other sites

Det borde finnas någon logg över vad F-secure har haft för sig eller om det går att se i karantänen om det ligger något där.

 

Jag ser inget skadligt i loggen, men långt ifrån allt skadligt syns i en HijackThis-logg så därför vore det bra med mer info om vad F-secure hittade.

 

Link to comment
Share on other sites

Du behöver endast konfigurera F-secures åtgärder vid funnen smitta. Som standard står den på "döp om fil" vilket gör att filen finns kvar men kan ej köras efter omdöpningen.

 

Hur du gör för att konfigurera F-seure Rätt:

Högerklicka på den blå skölden vid klockan,

Välj "Öppna F-secure ...."

Klicka på "länken" "Avancerat"

 

Öppna "Virusskydd & SpionProgram"

vÄLJ nivå "Anpassad"

Klicka på "Realtidsgenomsökning"

Se till att realtidsavsökningen är AKTIVERAD!

Välj "Avsök ALLA FILER" (dvs. avsöker alla FilTyper)

Markera "Sök efter spionprogram"

Om du har många komprimerade filer (typ filmer etc.) välj då att ange de komprimerade filernas filändelser som "Undantag" från realtidsavsökningen, vilket minskar datorns belastning

Markera "Sök igenom webbtrafik"

 

Under "åtgärder" välj:

När virus hittas = "Ta bort automatiskt" (Varför behålla nya smittade filer)

När spionprogram hittas= "Ta bort automatiskt" (Varför behålla nya spionprogram!)

 

Välj även att blockera Spårningscookies

samt att visa meddelande vid genomsökning av webbtrafik

 

 

Gå därefter till Manuell genomsökning

Upprepa ovan Men AKTIVERA GENOMSÖKNING AV ALLA KOMPRIMERADE FILER (=inga undantag)

 

Gå därefter till E-postgenomsökning

Aktivera genomsökning av såväl inkommande som utgående e-post

Välj att genomsöka ALLA bilagor och genomsök komprimerade filer

 

Ange åtgärder:

Välj att bekämpa inkommande angripna bilagor

Blockera utgående angripna bilagor

samt lämna blockerad e-post i utkorgen

Visa givetvis ev. rapport!

 

Aktivera schemalagd genomsökning

varje "Valfri veckodag" varje vecka när datorn varit inaktiv i 15minuter

 

Aktivera även ev. Webbläsarkontroll + ev. systemkontroll (systemstartsändringar samt kritiska systemändringar)

 

Om den smittade filen finns i "System restore" se:

http://support.f-secure.se/swe/corporate/virusproblem/howtoclean/

cleansystemrestore.shtml för en detaljerad beskrivning av hur du då går tillväga..

 

Notera dock att det bästa skyddet mot smittor av alla slag är att ALDRIG logga in med administrativt konto utan istället ALLTID

 

logga alltid in med "begränsat konto" och vid behov använda "Shift" och högerklick samt "Kör som.." för att köra programinstallationer osv. med administrativa behörigheter.

Helst bör man även kombinera detta med att förstärka windows grundsäkerhetsinställningar t.ex. genom att installera via

Winguider.se, som kraftigt förstärker säkerheten och samtidigt gör att du kan logga in som användare helt utan problem!

 

 

/Thomas

Lessnat på att ideligen rensa datorn? Lägg då lite tid på att installera datorn proffsigt via http://www.winguider.se, så kan du sedan använda din tid vid datorn till att faktiskt använda datorn! Slipp alla rensningar, ominstallationer & problem!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...