Just nu i M3-nätverket
Jump to content

taktisk fråga


jan-erik

Recommended Posts

jag har byggt upp en hemsida med adress www.jea.se, och det vore kul om nån kunde kika in o kolla upp lite. Den som kommer med bra ideer om förbättringar får poäng.

Jag har byggt den kring php,js,mysql med stöd av prototype.

I sajten finns ett antal basfiler i en data bas, och dessa uppdateras löpande med diverse info. På skärmen är det de 4 fönsterna till höger samt forum i menyn.

För att få ut aktuellt info gör jag så att jag vid uppdateringstillfället skapar en förenklad kopia av filen, formaterad så att den bara är att knuffa ut på skärmen. Detta sker i bakgrunden, och resulterar alltså inte direkt i output till skärmen.

Var 10:e sekund uppdaterar jag skärmen med en PeriodicalUpdater.

 

Jag har byggt in en enkel inloggningsrutin. Den som inte är inloggad har tillgång till allt, men dom flesta texter blir förvrängda.

 

Forumet har jag byggt själv, jag använde detta till att lära mig lite mera om js etc. Funkar bra, menyknappen skvallrar när ett mess väntar. Jag ska lägga till att även utomstående ska kunna använda detta.

 

Sidan används för styrning och administration av hundträning. I bokningssystemet finns inbyggt skapande av alla transaktioner som träningsavgifter, kostnader för bilkörning, inbetalningar, etc. Dessa transr håller jag på att knuffa in i ett redovisningssystem med hjälp av en "brygga".

 

Ett par frågor:

När en uppdatering av en fil skett vill jag att denna info snarast ska ut till alla som är inne på sidan. De 10 sekunder jag använder räcker gott o väl, men det vore intressant att få veta om det finns nåt smartare sätt att lösa detta på. Vad jag förstått så höjer detta serverutnyttjandet en hel del på hotellet. Idealet vore om användarskärmarna kunde förnyas bara i samband med att de formaterade minifilerna skapas. Men hur?

 

Skulle det vara smartare att i stället för att skapa formaterade minifiler skapa xml-poster? Fast det handlar ju inte om några jättefiler i något avseende.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Se http://mediabyran.kib.ki.se/web/usability/usable_web.html

och boken Att lyckas med ett webbprojekt av Stefan Lundhem, 2002, Bilda förlag.

 

Eller:

Webbtypografi
Att jobba med typografi på nätet är lite speciellt eftersom det krävs att det valda typsnittet för sidan finns på användarens dator.
Eftersom det, bland annat på grund av låg upplösning, är svårare att läsa text på bildskärm än i tryck ställs det särskilda krav på typsnittets läsbarhet.
Dessutom tillkommer problematiken med att text visas med olika storlek på Mac och PC.
Med detta i åtanke är det lämpligt att i första hand välja typsnitt som levereras med operativsystemen.
På en PC är det Arial, och Times New Roman som fungerar bra som skärmtypsnitt.
På en Mac är det Geneva, Helvetica och Times.
Av dessa är det Geneva som fungerar bäst som skärmtypsnitt. Bästa typsnitten är egentligen ingen av ovanstående utan det är Verdana och Georgia som båda är utformade för att fungera bra både på skärm och i utskrift.
Båda dessa är gratistypsnitt som finns att ladda ner på ”http://www.microsoft.com/typography/fontpack/”.
Användes dessa typsnitt på webbsidan är det en god service att meddela sina användare detta och även informera att dessa typsnitt finns att ladda ner gratis från ovanstående adress (Lundhem, 2002).

Råd angående typografin
Verdana är lämplig i kortare texter och till rubriker.
För löpande text är Georgia lämplig. När det gäller satsytans bredd, radlängden, bör den maximalt vara lika lång som i normal tryckt text, vilket är cirka 60 nedslag.
Radavstånd kan behöva justeras via formatmallen.
En tumregel är att radavståndet ska upplevas större än mellanrummet mellan orden.
Det finns en rekommendation som säger att radavståndet bör vara cirka 140 % av teckenstorleken.
En rubrikhierarki på maximalt fyra nivåer rekommenderas.
Tänk på att harmoniera rubrikens teckenstorlek och radavstånd till stycket så att det ger ett intryck av en harmonisk helhet.
Texten får inte kännas inträngd med andra objekt vilket gör att marginaler är viktigt för att ge sidan ett lättillgängligt utseende (Lundhem, 2002).
För att få sidan levande är det bra att variera sig gällande typsnittet.
Blanda t.ex. med Verdana i rubriker och Georgia i löptexten, eller gör tvärt om.

Färger
Färger förmedlar känslor och associationer.
Det är därför viktigt att tänka igenom sitt färgval.
När det gäller läsbarhet och framtoning är det vit bakgrund som ger bäst resultat.
Det blir en skarp kontrast mot en svart text.
Om webbdesignern önskar mildra kontrasten något kan en svagt gul ton användas.
Gult fungerar mycket bra tillsammans med text i svart.
Färgen gult associeras med aktivitet, nyfikenhet och intelligens.
Blått associeras med seriositet, ärlighet, renhet och kontroll.
Mörka, mättade nyanser av blått fungerar bra med vit eller gul text. Seriositet, låg profil, kontroll och tillbakadragenhet är de signaler som förknippas med grått.
En ljusgrå bakgrund fungerar bra med text i svart eller rött men det ger inte optimal läsbarhet.
Är det dramatik som eftersträvas är svart eller violett passande bakgrundsfärger.
Svart fungerar bra tillsammans med text i vitt och gult men det är krävande ur läsbarhetssynpunkt.
En viss risk för att intrycket ska uppfattas som oseriöst finns när svart bakgrund används.
Violett i mörka nyanser är en färg som tillsammans med vit text ger en bra läsbarhet och som ger signaler om dramatik och konstnärlighet (Lundhem, 2002).

 

[inlägget ändrat 2008-11-13 20:20:08 av Mikael63]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...