Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Min dator är sjuk!


Fly006

Recommended Posts

Hej!

 

Har drabbats av virus. När jag kör scan med "Spyware Doctor med antivirus" visar den följande:

 

Trojan-Downloader.Zlob.GEN

Trojan.Vapsup

Trojan.Generic

 

ibland dyker ytterligare två virus upp i scanen, men inte just nu. Det hjälper inte att välja "åtgärda". Vid nästa scan eller omstart dyker allt upp igen.

Tre iconer dyker hela tiden upp på skrivbordet och i favoriter:"Malware Defender", "Protect Your Privacy" och"System Error Fixer"

 

Har även McAfee men den hittar inga virus alls. Nu helt plötsligt kan jag inte heller "disabla" McAfee.

 

Windows säkerhetscenter varnar också för att auto.uppdateringar inte är på. Har försökt föjla instruktioner hos win supp men det går inte.

 

Spyware Doctor varnar även en gång i minuten för att "explorer.exe försöker skriva till registret: HKEY_USERS....någonting... internet/explorer/startpage/http och en adress"

 

Skickar med en logg från HijackThis.

 

Tack på Förhand

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:26: VIRUS ALERT!, on 2008-10-29

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe

C:\Program\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\lg_swupdate\Gilautouc.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\Delade filer\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: bkqxdons - {EC21D037-F4B2-477B-8D46-BA927BDD5EA9} - C:\WINDOWS\bkqxdons.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [batterymiser] "C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KeybdUtility] "C:\Program\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] C:\Program\lg_swupdate\autoupdate.exe Gilautouc

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPO3] "C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe" -aUtOsTaRtFrOmReG

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpenDNS Update] "C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRSTrayApp] C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe /H

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: clhell.dll

O21 - SSODL: vwnskbot - {5A401CC5-7201-4E77-A83A-13AD706FB8F0} - (no file)

O21 - SSODL: qnflkotm - {94700AAB-30B1-4196-94E2-EF4091DC96D0} - C:\WINDOWS\qnflkotm.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

 

--

End of file - 13311 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att det finns en java-version med säkerhetshål i

datorn.Rekommenderar att du laddar hem och installerar uppdaterad

version http://www.java.com/sv/ Avinstallera den gamla i Kontrollpanelen

Lägg till eller ta bort program (inga webläsare igång)

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

[log]Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ny Java installerad samt MBAM körd. Verkar mycket bättre.

Här kommer loggarna:

Tack!

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.30

Databasversion: 1335

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

 

2008-10-29 14:40:33

mbam-log-2008-10-29 (14-40-33).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 57503

Förfluten tid: 8 minute(s), 54 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 3

Infekterade registernycklar: 22

Infekterade registervärden: 3

Infekterade registerdataposter: 12

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 30

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\xxyyyxwv.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\clhell.dll (Trojan.Vundo) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\qnflkotm.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2309d598-b28e-4b99-a073-49356fe1a5e0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2309d598-b28e-4b99-a073-49356fe1a5e0} (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{71ddc277-4ff7-4ae2-aa0a-a9b01c971688} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{71ddc277-4ff7-4ae2-aa0a-a9b01c971688} (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2309d598-b28e-4b99-a073-49356fe1a5e0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{71ddc277-4ff7-4ae2-aa0a-a9b01c971688} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{c6ea321d-ee5f-4ed5-b1ff-3a87f9d81abf} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{15e9a66f-b844-45a3-85c5-7c79cda9d848} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{94700aab-30b1-4196-94e2-ef4091dc96d0} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{182d5eb4-0d9b-485e-ac2f-ebe9e79122c8} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{10beb0cf-1817-4cf5-b3bb-acf313880252} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{ec21d037-f4b2-477b-8d46-ba927bdd5ea9} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{ec21d037-f4b2-477b-8d46-ba927bdd5ea9} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VSPlugin (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\bkqxdons.bwrs (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\bkqxdons.toolbar.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\qnflkotm (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{ec21d037-f4b2-477b-8d46-ba927bdd5ea9} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\vwnskbot (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Notification Packages (Trojan.Vundo.H) -> Data: c:\windows\system32\xxyyyxwv -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Authentication Packages (Trojan.Vundo) -> Data: c:\windows\system32\xxyyyxwv -> Delete on reboot.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId (Trojan.FakeAlert) -> Bad: (VIRUS ALERT!) Good: (76463-OEM-0011903-00357) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\sTimeFormat (Trojan.FakeAlert) -> Bad: (HH:mm: VIRUS ALERT!) Good: (HH:mm:ss) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowControlPanel (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowRun (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowHelp (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyDocs (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowMyComputer (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr (Hijack.TaskManager) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispCPL (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\clhell.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\xxyyyxwv.dll (Trojan.Vundo.H) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\vwxyyyxx.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\vwxyyyxx.ini2 (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\gshwjoxi.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\ixojwhsg.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\lturjksq.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\qskjrutl.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\vawewwwp.dll (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\pwwwewav.ini (Trojan.Vundo.H) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\eqme.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\rqRIBQHx.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\tyyjwk.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\elnwgfdf.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\lzojdm.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\xfykpond.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\hubcrbrs.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\xpktqxgv.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\spjawmly.dll (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\cookies.ini (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\pskt.ini (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BM93dbe69a.xml (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\BM93dbe69a.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\woprdagt.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\qnflkotm.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\bkqxdons.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Martin Hultman\Skrivbord\Protect Your Privacy.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Martin Hultman\Skrivbord\Malware Defender.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Martin Hultman\Skrivbord\System Error Fixer.url (Rogue.Link) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:23:57, on 2008-10-29

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe

C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe

C:\Program\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\lg_swupdate\Gilautouc.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe

C:\Program\Delade filer\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.509.5470\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [batterymiser] "C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KeybdUtility] "C:\Program\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] C:\Program\lg_swupdate\autoupdate.exe Gilautouc

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPO3] "C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe" -aUtOsTaRtFrOmReG

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpenDNS Update] "C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRSTrayApp] C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe /H

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1225283468_ab20f4e1d92de88752a0e999ead376f5&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: clhell.dll

O20 - Winlogon Notify: fccccAtu - fccccAtu.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: wvUnOHXo - wvUnOHXo.dll (file missing)

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

 

--

End of file - 14163 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O20 - AppInit_DLLs: clhell.dll

O20 - Winlogon Notify: fccccAtu - fccccAtu.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: wvUnOHXo - wvUnOHXo.dll (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Du kan läsa om den raden på

http://www.bleepingcomputer.com/startups/alcmtr-240.html

 

Hur fungerar datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Datorn verkar helt ok nu. Det är bara två saker som är irriterande. Uppstarten tar ganska lång tid men är överkommlig(några minuter). Att stänga av datorn tar ca 8min innan den är färdig. Finns botmedel?

 

Läste om filen: O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

Hittar inte hur jag "disablar" den. Har du tid att förklara?

 

Stort Tack!

//Martin

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:57:30, on 2008-10-30

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe

C:\Program\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe

C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe

C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe

C:\Program\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program\lg_swupdate\Gilautouc.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclIVTBTSrv.exe

C:\Program\Delade filer\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.509.5470\swg.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: &Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [batterymiser] "C:\Program\LG Software\Battery Miser\batterymiser.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KeybdUtility] "C:\Program\LG Software\On Screen Display\HotKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LG Intelligent Update] C:\Program\lg_swupdate\autoupdate.exe Gilautouc

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Program\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iPO3] "C:\Program\LG Software\IP Operator\IP Operator.exe" -aUtOsTaRtFrOmReG

O4 - HKLM\..\Run: [mcagent_exe] "C:\Program\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OpenDNS Update] "C:\Program\OpenDNS Updater\OpenDNS Updater.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpqSRMon] C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSRMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sRSTrayApp] C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\Wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program\Registry Mechanic\RegMech.exe /H

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [iETI] C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\unins000.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART (User 'Default user')

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: HP Smart markering - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://sdlc-esd.sun.com/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab?AuthParam=1225283468_ab20f4e1d92de88752a0e999ead376f5&GroupName=JSC&BHost=javadl.sun.com&FilePath=/ESD5/JSCDL/jdk/6u10/jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab&File=jinstall-6u10-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\MICROS~3\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\program\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MSC\mcmscsvc.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - c:\program\delade filer\mcafee\mna\mcnasvc.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - c:\program\DELADE~1\mcafee\mcproxy\mcproxy.exe

O23 - Service: McAfee Real-time Scanner (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee SystemGuards (McSysmon) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\VIRUSS~1\mcsysmon.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee, Inc. - C:\Program\McAfee\MPF\MPFSrv.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Program\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program\SRS Labs\WOWXT and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

 

--

End of file - 13929 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för poäng! :)

 

Hittar inte hur jag "disablar" den. Har du tid att förklara?
Start - Kör - msconfig - Autostart

Ta bort bocken för den raden.

 

Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...