Just nu i M3-nätverket
Jump to content

diverse virus,trojan,worm...vet inte om allvarligt


bBinho

Recommended Posts

Hjälper en med en bärbar dator med vista som är ganska smittat installerade avira antivir premium eftersom f-secure inte kunde hantera vissa virus och ska nog avinstalera F-secure men här är log-filen från hijackthis

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:43:12, on 2008-10-23

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\CyberLink\InstantBurn\Win2K\IBurn.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lge.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [instantBurn] C:\PROGRA~1\CYBERL~1\INSTAN~1\Win2K\IBurn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tok-Cirrhatus] "C:\Users\Mesri\AppData\Local\smss.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe" /Startup

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: PPS.lnk = C:\Program Files\PPStream\PPStream.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Evil Driver Daemon (NishService) - Unknown owner - C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\edd.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Oz128 Driver\o2flash.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 11877 bytes[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Surfa till http://www.virustotal.com klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Users\Mesri\AppData\Local\smss.exe

C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\edd.exe

 

Både Antivir Premium och F-secure är bra antivirusprogram så det går ju bra att ha vilket som, men det är bara lämpligt att ha ett antivirusprogram igång samtidigt så avinstallera det ena (eller förhindra att det startar).

 

Föreslår kontroll med bra antispionprogram också:

http://www.malwarebytes.org/mbam.php

http://www.superantispyware.com/

 

Link to comment
Share on other sites

smss.exe sa den att den var på 0 byte och genomsöktes inte...och edd.exe genomsöktes dock hittades inget där av någon antivirusdatabas. (blev ett sträck för alla resultat).

 

skall ladda ner antispionprogrammen o kolla datorn nu...

 

Link to comment
Share on other sites

här kommer loggfil från hijack efter rensning med malwarebyte anti-malware

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:59:19, on 2008-10-28

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16757)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdSync.exe

C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\CyberLink\InstantBurn\Win2K\IBurn.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9f.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lge.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\4.1.805.4472\swg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\MGSysCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Mobile-based device management] %windir%\WindowsMobile\wmdSync.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\HP\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [instantBurn] C:\PROGRA~1\CYBERL~1\INSTAN~1\Win2K\IBurn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Malwarebytes' Anti-Malware] C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe /install /silent

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Tok-Cirrhatus] "C:\Users\Mesri\AppData\Local\smss.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Power2GoExpress] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\Power2GoExpress.exe" /Startup

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: PPS.lnk = C:\Program Files\PPStream\PPStream.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Föräldra-... - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Firewall (AntiVirFirewallService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avfwsvc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avmailc.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\sched.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avguard.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite WebGuard (antivirwebservice) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\AVWEBGRD.EXE

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Avira Premium Security Suite MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\Avira Premium Security Suite\avesvc.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Evil Driver Daemon (NishService) - Unknown owner - C:\Program Files\LG Software\System Control Manager\edd.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory Card Service (o2flash) - O2Micro International - C:\Program Files\O2Micro Oz128 Driver\o2flash.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe

 

--

End of file - 12098 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hittade Malwarebytes anti-malware något?

 

Ladda ner OTViewIt till Skrivbordet:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTViewIt.exe

 

Stäng alla program.

Kör OTViewIt.

Bocka för Scan all Users.

Välj 30 dagar för File Age om det redan är valt.

Tryck på Run Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTViewIt.txt och Extras.txt, klistra in båda två i ditt svar (kom ihåg LOG-knappen).

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...