Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Varing från Zonealarm


Akutssk

Recommended Posts

Hej!

Min dator har börjat bli allt segare sista månaden, men jag tror att det beror på Windows. Operativsystemet i sig brukar ju "sega upp" sig själv...

Har nu börjat få varningar från Zonealarm att Nexus Personal is trying to acess the internet och det är application: personal.exe.

Jag vågar inte släppa fram det! Vet inte vad det är.

Är det någon som kan hjälpa mig med detta och kolla i Hijackfilen om segheten på datorn beror på något "skadligt" jag fått in i datorn.

 

Tack på förhand!

MVH/

Akutssk

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:35:42, on 2008-10-23

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWareService.exe

C:\Program\Delade filer\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\USB Storage RW\shwicon.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\ekort\ekort.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWare2Guard.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\PrintKey2000\Printkey2000.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\HijackThis\Hij.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - CompaqNET

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\VERITAS Software\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Program\USB Storage RW\shwicon.exe" -t"KYE\USB Storage RW"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [keepitreminder] C:\Program\SystemOK\KeepIt\keepitreminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpyWare2Guard] C:\Program\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWare2Guard.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program\PrintKey2000\Printkey2000.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.tele2.se/portal/

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {3451DEDE-631F-421C-8127-FD793AFC6CC8} (ActiveDataInfo Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://maja.vgregion.se/iNotes6W.cab

O16 - DPF: {44990200-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec SmartIssue) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {44990301-3C9D-426D-81DF-AAB636FA4345} (Symantec Script Runner Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093639323859

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {7F8C8173-AD80-4807-AA75-5672F22B4582} (ICSScanner Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/ICSScanner37680.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD44/JSCDL/jdk/6u7/jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab?e=1216847556789&h=efca3d534fb56041b8d5aef5dffc94dd/&filename=jinstall-6u7-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O16 - DPF: {A0F3DE0D-9308-4650-82A0-53F0C17D7D65} - http://designer.room328.com/app/WebVD.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - http://vera.vgregion.se/dwa7W.cab

O16 - DPF: {E1E73B44-2D20-47A9-9CA2-B534CEBBF856} (F-Secure Health Check 1.0) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O23 - Service: Ashampoo AntiSpyWare 2 Service (AASW2_Service) - Unknown owner - C:\Program\Ashampoo\Ashampoo AntiSpyWare 2\AntiSpyWareService.exe

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program\Delade filer\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 12503 bytes[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera ZoneAlarm Spy Blocker

 

Här ser du raden med Personal.exe:

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

så du ser att det är en bank-fil precis som 2Many2 skrev.

 

Du har mycket program som startar automatiskt. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Här finns lite tips till en seg dator:

http://www.castlecops.com/t175258-Slow_Computer_Check_here_first_it_may_not_be_malware.html

 

Dessutom så flyttar jag tråden till forumet Brandväggar

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

[inlägget ändrat 2008-10-23 23:52:50 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Har nu börjat få varningar från Zonealarm att Nexus Personal is trying to acess the internet och det är application: personal.exe.

Jag vågar inte släppa fram det! Vet inte vad det är.

Det är en bank säkerhetsdetalj som du själv har lagt in, din nätbank lägger inte själv in den utan det måste du göra själv.

 

Denna BankId är ju en funktion för att du ska kunna identifiera dig på olika sidor som kräver en säker identifikation, t.ex skatteverket, försäkringskassan och andra liknande sajter med hög säkerhet.

 

Så du kan med gott samvete släppa fram den /tillåta den.

 

 

 

//gästen

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...