Just nu i M3-nätverket
Jump to content

datorn hänger sig. + trojan. =(


jabez81

Recommended Posts

Har för tre dagar sedan fått spyware på datorn och rensade alltså bort det. efteråt sa datorn att jag hade en trojan, så jag laddade ner spywarefighter som skulle ta bort trojaner. Efter jag gjort det och körde programmet så började det strula riktigt. Datorn hänger sig hela tiden. Har jag tur så kommer jag in en kort stund (2 min) innan den hänger sig igen. jag hann dessutom inte köra färdigt hela sökningen. Nu verkar datorn inte svara över huvud taget.

Vad ska jag göra? Snälla hjälp. blir verkligen frustrerad över detta.

Jag är otroligt dålig på att förklara så här i första början eftersom jag inte vet vad som e viktigt att säga, men fråga så svarar jag.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu verkar datorn inte svara över huvud taget.
Kan du förklara mer vad du menar, startar datorn, hur långt kommer uppstarten osv?

 

Link to comment
Share on other sites

har sparat en logg från datorn. om någon kan läsa och hjälpa mig vore jag mycket tacksam. snälla.

 

hur lägger jag in loggen?

 

[bild raderad 2008-10-16 21:43:41 av jabez81]

[inlägget ändrat 2008-10-16 21:44:47 av jabez81]

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:45:34, on 2004-12-31

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVComS.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common

 

Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume

 

Panel\VolPanlu.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

C:\Windows\SOUNDMAN.EXE

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480

 

\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Windows\System32\CTxfispi.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\sdclt.exe

C:\Windows\system32\rstrui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page

 

= http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

 

Explorer\Main,Default_Page_URL =

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

 

Explorer\Main,Default_Search_URL =

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search

 

Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page

 

= http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

 

Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet

 

Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet

 

Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} -

 

(no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows

 

Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common

 

Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP

 

Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer]

 

KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program

 

Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound

 

Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart

 

Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] C:\Program

 

Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE

 

C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

 

C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program

 

Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows

 

Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "C:\Program

 

Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol

 

Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\Program

 

Files\Mozilla Firefox\plugins\NPSWF32_FlashUtil.exe -p

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows

 

Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe

 

oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows

 

Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DevconDefaultDB]

 

C:\Windows\system32\READREG /SILENT /FAIL=1 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DevconDefaultDB]

 

C:\Windows\system32\READREG /SILENT /FAIL=1 (User 'Default

 

user')

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk =

 

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480

 

\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program

 

Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel

 

- res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {69EF49E5-FE46-4B92-B5FA-2193AB7A6B8A}

 

(GameLauncher Control) -

 

http://www.acclaim.com/cabs/acclaim_v5.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave

 

Flash Object) -

 

http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swf

 

lash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative

 

Software AutoUpdate Support Package) -

 

http://www.creative.com/softwareupdate/su2/ocx/15103/CTPID.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-

 

C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop

 

Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies

 

Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATK Fast User Switch Service (ATKFUSService) -

 

ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\Windows\system32\ATKFUSService.exe

O23 - Service: Creative ALchemy AL1 Licensing Service -

 

Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs

 

Shared\Service\AL1Licensing.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program

 

Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program

 

Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) -

 

Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common

 

Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) -

 

Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common

 

Files\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program

 

Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. -

 

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program

 

Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA

 

Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) -

 

Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol

 

Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

 

--

End of file - 7005 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i loggen.

 

Men ditt nuvarande problem har knappast med någon trojan att göra. Det verkar ju inte som att processorn startar över huvud taget så inte ens BIOS körs. Det vanligaste är att det är fel på nätaggregat eller moderkort då.

 

Hur gammal är datorn?

Har det varit problem med omstarter, avstängningar, blåskärmar eller frysningar tidigare?

 

---------------

Jag flyttar tråden till forumet för Hårdvara - övrigt

 

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

Link to comment
Share on other sites

typiskt. precis när jag skulle skriva sista meningen så stänger datorn sig. =(

 

datorn är typ 3 år gammal (utom grafikkortet som jag köpte för tre veckor sedan ungefär).

jag har haft problem med sånt innan. allt du skrev.

 

nu när jag tänker efter så tog jag bort programmet spywarefighter från datorn när jag kom in igen. sen lyckade jag vara inne på datorn i rekordtid under problem.. ½ till 1 timme typ.

jag lyckades spara en lista om windows felraporter som jag kan lägga upp här om jag lyckas komma in på datorn igen. Om det skulle hjälpa menar jag?

 

Link to comment
Share on other sites

Hade du problem redan innan det nya grafikkortet eller kom det efteråt?

Om det kom efteråt så gissar jag på att nätaggregatet inte riktigt orkar med att strömförsörja datorn med det nya grafikkortet.

 

Lite tidigt för dåliga kondensatorer på moderkortet men det skadar ju inte att kolla att de verkar friska. De ser ut som små torn och ska vara platta och rena upptill och det ska inte ha läckt något nertill. Du kan se bilder på dåliga kondensatorer på http://www.badcaps.net/ och http://www.badcaps.net/pages.php?vid=5

 

Link to comment
Share on other sites

jag har haft en del problem innan. men inte alls i denna utsträckningen som nu. det har typ kommit och gått då, men det tror jag berodde på att det blev fel på grafikkortet.

det kan vara så att nätagget inte räcker till ja. jag har läst lite om det och enligt vad jag vet så ska mitt nätagg vara uppe i max nu. så jag får köpa nytt och se om det blir skillnad. annars skriver jag in igen.

tackar så mycket för hjälpen. utan svaren hade jag inte kommit någonstands alls. tack

 

mvh/Robin.

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan ju se om det blir bättre om du byter tillbaks till det gamla grafikkortet (under förutsättning att det verkligen behöver mindre ström förstås).

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...