Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp! Jag har virus. kaos på datorn!


Allesandro

Recommended Posts

Hej jag har drabbats av virus. När jag ämnar öppna mina olika mappar öppnas ett fönster som meddelar mig att jag innehar virus på min dator. När jag trycker på knappen som skall hjälpa mig med mitt problem kommer jag till en sida på internet där jag måste betala för ett virusprogram för att bli avhjälpt problemet.

Kan ni möjligen hjälpa mig med detta problem?

 

MVH

 

Allesandro

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda hem och skanna med HijackThis,skicka hit loggen

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile

kopiera loggen som kommer upp

 

Du postar loggen på detta sätt

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck på LOG-knappen igen

 

[inlägget ändrat 2008-10-13 19:00:49 av Brynäsarn]

Link to comment
Share on other sites

okej, här kommer loggen:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:13:42, on 2008-10-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\EzButton\EzButton.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

C:\Nya Grejor\Program\Quicktime\qttask.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Nya Grejor\Program\Casio\Plauto.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.svd.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: BHO5 - {9873E994-669E-4044-BA64-E5D9AD534A55} - C:\WINDOWS\system32\domiebho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EzButton] C:\Program\EzButton\EzButton.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [WMAAD] C:\Program\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Nya Grejor\Program\Quicktime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Nya Grejor\Program\Adobe Reader\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Codec] C:\DOCUME~1\ALLESA~1\LOKALA~1\Temp\3913574.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Nya Grejor\Program\Casio\Plauto.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 3 - C:\PROGRAM\SONY\IMAGE CONVERTER 3\menu.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1171487109140

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1171487097671

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fuji.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Image Converter SCSI Service (ICScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\ICScsiSV.exe

O23 - Service: IcVzMonLauncher - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMonLauncher.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMon.exe

O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe (file missing)

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

 

--

End of file - 9588 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ett klargörande först, det är alltså fönstret som meddelar att det är virus på datorn som är det skadliga programmet, ett annonsvisarprogram.

 

Man ska bara ha ett antivirusprogram installerat för att inte få problem. Avinstallera eller inaktivera antingen AVG eller F-secure.

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

 

[log]Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

okej här är första loggen:

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.28

Databasversion: 1266

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2008-10-13 20:53:47

mbam-log-2008-10-13 (20-53-47).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 44822

Förfluten tid: 3 minute(s), 48 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 1

Infekterade registernycklar: 7

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 8

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

C:\WINDOWS\system32\domiebho.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{15c7d7ad-a87a-4c0d-9d8b-637fcd3488ef} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{4937d5d1-2039-409a-bd83-fec9b39b2356} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{caf9d798-c659-4b9b-8e19-ee27c3d04ee7} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9873e994-669e-4044-ba64-e5d9ad534a55} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9873e994-669e-4044-ba64-e5d9ad534a55} (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\bhonew.bho (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\bhonew.bho.1 (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\codec (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\WINDOWS\system32\domiebho.dll (Trojan.FakeAlert) -> Delete on reboot.

C:\Documents and Settings\Allesandro\Lokala inställningar\Temp\3913574.exe (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\dombho.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\domie.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\homie.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\homiebho.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\sofbho.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\sofie.dll (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

[/log]

 

och här är hjt loggen:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:54:43, on 2008-10-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\runservice.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ZcfgSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\EzButton\EzButton.EXE

C:\Program\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSLAUNCHER0.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.svd.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EzButton] C:\Program\EzButton\EzButton.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [WMAAD] C:\Program\Sony\WALKMAN Launcher\WMAAD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Nya Grejor\Program\Quicktime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Nya Grejor\Program\Adobe Reader\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Photo Loader supervisory.lnk = C:\Nya Grejor\Program\Casio\Plauto.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 3 - C:\PROGRAM\SONY\IMAGE CONVERTER 3\menu.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1171487109140

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1171487097671

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fuji.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma2/ImageUploader4.cab

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Image Converter SCSI Service (ICScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\ICScsiSV.exe

O23 - Service: IcVzMonLauncher - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMonLauncher.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment - Sony Corporation - C:\Program\Sony\IMAGE CONVERTER 3\IcVzMon.exe

O23 - Service: iolo DMV Service (ioloDMV) - Unknown owner - C:\Program\iolo\Common\Lib\ioloDMVSvc.exe (file missing)

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\runservice.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: OwnershipProtocol - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\OProtSvc.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

 

--

End of file - 8196 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en mycket gammal Java-version med många säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Hur fungerar datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...