Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virusproblem! some dangerous viruses detected in your system. Microsoft Windows XP files corrupted


MiaNia

Recommended Posts

Hej, någon som vet hur man botar detta? Mitt virusprogram hittar det inte och det verkar som det behövs någon som är duktig på Hijackthis för att lösa det har jag förstått efter lite sökning på Google. Någon som kan hjälpa mig?

 

Hälsningar Maria

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html

http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

 

[log]Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Om du har skannat med HijackThis,skicka hit loggen,du postar den så här:

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck på LOG-knappen igen

 

Link to comment
Share on other sites

Hej! Menar du denna loggen?

[log]

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\TPSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsCtrls.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PavFnSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

c:\program\panda security\panda antivirus + firewall 2008\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsImSvc.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNetwk.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

c:\program\azureus\Azureus.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\WinRAR\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\PROGRAM\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.thelocal.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwcache.aber.ac.uk:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.aber.ac.uk;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - Software - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: Osma - {6599A965-FA2D-41CD-95B1-13140F1CF8A3} - C:\WINDOWS\system32\fhl.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program\Paltalk Messenger\Paltalk.exe (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB

O16 - DPF: {2EF3FB47-7B1E-4536-BA4D-51427BD45DFA} - http://www.pixaco.se/static/download/pixacodndupload.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://epost.goteborg.se/iNotes6W.cab

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://korthuset.seavus.com/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} - http://locator.contentsvc.com/sites/errorsafe.com/www/download/2006/cabs/ErrorSafeFreeInstall_se.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.net/clients/uploader_v2.2.0.6.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flashpoker.ladbrokes.com/Ladbrokes/FlashAX.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - https://epost.goteborg.se/dwa7W.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda security\panda antivirus + firewall 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\TPSrv.exe

 

--

End of file - 13263 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Är det meningen att du ska via en proxy-server?

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwcache.aber.ac.uk:8080

 

Ha inte fildelningsprogram som Azureus igång när datorn är infekterad, det är så lätt skadliga program sprids den vägen då.

 

Det ser ut som att du håller på och kör MBAM. Låt den gå klart, starta om datorn och så klistra in loggen från MBAM och en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Jepp....

 

 

Jag ser i loggen att du har en mycket gammal Java-version med säkerhetshål

i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem och installerar ny,uppdaterad

Java http://www.java.com/sv/ Avinstallera sedan den gamla i Kontrollpanelen

Lägg till eller ta bort program (inga webläsare igång)

 

Gör sedan som Cecilia skriver,ladda hem och skanna med Malwarebytes

Antimalware,följ hennes anvisningar....

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren! Har kört malware programmet Cecilia tipsade om och bytt ut java programmet. Nu funkar datorn precis som den ska, borde jag ändå scanna nya loggar och posta här för säkerhets skull?

Tack så jättemycket för den hjälp jag fått ni är verkligen duktiga på det här!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen! här är den nya hijackthis-loggen.

 

[log]

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\TPSrv.exe

C:\Program\HPQ\IAM\bin\asghost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsCtrls.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PavFnSvr.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

c:\program\panda security\panda antivirus + firewall 2008\firewall\PSHOST.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsImSvc.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\APVXDWIN.EXE

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program\HPQ\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\WebProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.thelocal.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = wwwcache.aber.ac.uk:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.aber.ac.uk;<local>

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - Software - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsTsVcc.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\Sminst\Recguard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] C:\WINDOWS\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [scheduler] C:\WINDOWS\SMINST\Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit ... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - C:\Program\Paltalk Messenger\Paltalk.exe (file missing)

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB

O16 - DPF: {2EF3FB47-7B1E-4536-BA4D-51427BD45DFA} - http://www.pixaco.se/static/download/pixacodndupload.cab

O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - https://epost.goteborg.se/iNotes6W.cab

O16 - DPF: {493ACF15-5CD9-4474-82A6-91670C3DD66E} (LinkedIn ContactFinderControl) - http://www.linkedin.com/cab/LinkedInContactFinderControl.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://korthuset.seavus.com/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.net/clients/uploader_v2.2.0.6.cab

O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flashpoker.ladbrokes.com/Ladbrokes/FlashAX.cab

O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - https://epost.goteborg.se/dwa7W.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda security\panda antivirus + firewall 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Antivirus + Firewall 2008\TPSrv.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

[log]O2 - BHO: (no name) - Software - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 6.0\avp.exe" ----------jag antar att det inte är installerat längre eftersom du har Panda igång

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

Här kan du läsa mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Fixat! Återigen tack för all hjälp. Trodde att datorn var helt körd innan jag fick hjälp av er, nu fungerar den bra igen.

 

/Maria

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...