Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Beräkna skillnad mellan två tidpunkter (Excel? Word?)


speedy1

Recommended Posts

Hej!

 

(Troligtvis måste jag använda Excel till det här, men å andra sidan räknar även Word ut en del. Vad säger ni?)

 

 

Så här vill ja ha det (men förstår inte det här med tid i Excel):

 

I cell A1 och A2 fyller jag i två klockslag (med kolon, :, mellan timme och minut?). I cell A3 vill jag ha resultatet, alltså skillnaden i timmar och minuter mellan A1 och A2.

 

Sedan vill jag iofs också jämföra resultatet med en annan cell, A9, där det står riktvärde ”60”, som står för minuter. Skillnaden mellan A9 (60 minuter) och resultatet mellan klockslagen ska slutligen visas i A3 (Om resultatet blir 45 minuter, ska alltså A9 visa ”-0:15” (minuter). Om resultatet blir 70, ska A9 visa ”0:05” (minuter).

 

Enligt vad jag hittar föreslår Excel denna formel: =TEXT(A2-A1,”h:mm), men jag får den inte att fungera. Om skillnaden mellan klockslagen är mindre än en timme vill jag att ska stå motsvarande ”0 timmar, x minuter”.

 

(Vill ha 24-timmarsvisning "00:00")

 

”TEXT” i formeln ovan, varför? Jag vill ha resultatet bara i siffror!

 

Mvh

/speedy1

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tror faktiskt jag löst det (i alla fall till hälften), men vet inte riktigt hur?! :)

 

Däremot kan det i en del fall bli negativa tal: Om resultatet t.ex. är 00:40 (40 minuter) så jämförs denna med 01:00 (1 timme). Svaret ska här bli - 20 minuter. Jag vill ha det som: "-00:20", men det blir bara #####

 

Kan man få ordning på det, så att även negativa til visas, men med ett minus framför?

 

Mvh

/speedy1

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tror jag löste det också, genom att välja in MacIntosh datumsystem.

 

Däremot vill ja kunna skriva in klockslag UTAN att manuellt skriva kolon ":".

 

Hittade ett par lösningar (utan VBA), men får det inte att fungera.

 

Någon som kan hjälpa?

 

mvh

/speedy1

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det finns ju alltid en "bondmodell" för att räkna ut tid:

 

Skriv timmar och minuter var för sig i separata kolumner. Om du vanligvis har enterknappen inställd på högerförflyttning går det nog snabbare än att skriva in kolum.

 

Sedan behöver du några kolumner som du sedan döljer.

 

Antag att du skriver in

start, timme: f28

start, minut: g28

slut, timme: h28

slut, minut: i28

 

I de fyra följande kolumnerna

=h28-f28

=(i28/60)-(g28/60)

=om(k28<0;1+k28;k28)

=h28-f28+(i28/60)-(g28/60)

 

Dölj de tre första kolumnerna

 

/F

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Jag måste, för att det tar mindre plats, ha timmar/minuter i samma cell. T.ex.:

 

A1 07:25

A2 07:35

A3 -0:10 resultatet mellan de båda tiderna (utgår från A1). Fungerar i det här fallet, men inte i detta:

 

A1 07:25

A2 08:00 resultatet blir -:75 (!?), men borde bli -:35, alltså -35 minuter (utgår från A1). När ”A2-timmen” övergår till nästa siffra (7 blir till 8) verkar det bli fel!

 

Jag hittar tydligen inte rätt format för cell A3, jag vill ha resultatet formatterat i ”tid”.

 

Någon som vet?

 

 

Mvh

/speedy1

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ehh, vänd på beräkningen och sätt ditt ett tecken själv :)

 

Eller räkna ut ett eget minuttal ur tidpunkterna, få ett vanligt tal, och subtrahera dessa, ex.v.

=TIMME(A1)*60+MINUT(A1)-TIMME(A2)*60-MINUT(A2)

Du får du ut antalet minuter som skiljer.

 

varför göra det svårare än så? men problem uppstår givetvis om du passerar midnatt.

 

Negativa tider är krångliga att hantera i Excels tidssystem

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Du igen?! :)

 

Ehh, vänd på beräkningen och sätt ditt ett tecken själv :)

 

?

 

 

 

Eller räkna ut ett eget minuttal ur tidpunkterna, få ett vanligt tal, och subtrahera dessa, ex.v.

=TIMME(A1)*60+MINUT(A1)-TIMME(A2)*60-MINUT(A2)

Du får du ut antalet minuter som skiljer.

 

Jo, det visas i minuter, och BARA minuter! Svaret blir i vissa fall "0:61".

I det här exemplet ska svaret vara "1:01", altså 1 timme och 1 minut.

 

 

Negativa tider är krångliga att hantera i Excels tidssystem

 

Ja, märker det!

 

mvh

/speedy1

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nöjd med formeln jag gav eller? Du kan enkelt utöka den att ta dagar i anspråk om du så önskar... Sedan kan du alltid omvandlade det till tidformat om du så önskar.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, men ändå vill jag att svaret visas i timmar OCH minuter, inte BARA i minuter. (Framför allt ska varje månads minuter summeras och visas i timmar och minuter).

 

Som sagt:

Jo, det visas i minuter, och BARA minuter! Svaret blir i vissa fall "0:61".

I det här exemplet ska svaret vara "1:01", alltså 1 timme och 1 minut.

 

Egentligen vill jag kunna skriva bara siffrorna, 745 (för 7:45), men måste nog manuellt skriva kolon också för att kunna välja rätt format för svaret. Bättre vore ändå om det räckte att skriva en punkt "." för att få det till en tidsangivelse, istället för kolon.

 

 

mvh

/speedy1

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ska medge att jag inte är helt med i vad du önskar i tråden egentligen.

 

Men jag ger det ett försök igen

Inmatning av tid är jobbigt på svenskt tangentbord, ja. Enklare kan vara att skriva timma i en cell och minut i en annan men det har du skrivit att du inte önskar. Annan separator än kolon går tyvärr inte. Visst, om du accepterar att du skriver i önskat format i en cell och sedan med en formel omvandlar det till Excels tidformat så går det.

 

 

Till beräkningarna. Jag har inte greppat exakt vad du vill ha redovisat. Är det en negativ tid eller är det bara skillnaden mellan två tidpunkter?

 

Om negativ tid är det nog enklast att behandla resultatet som text och annars bara se till att alltid ta det störst värdet minus det mindre värdet.

 

mmh, läser ditt första inlägg...

Ahh. tror du får ha två kolumnet. Först i en kolumn räknar du ut antalet minuter som skiljer. I nästa kolumn tar du det värdet och formaterar till det format du vill presentera det i. Första kolumnen använder du sedan i dina beräkningar.

 

Säg att du har din minutskillnad i A4.

Skriv då exempelvis

=OM(A4<0;"-";"") &TEXT(TIDVÄRDE(0 &":" &ABS(A4));"TTTT:MM")

för att få det i det format du vill presentera det i och använd sedan A4 vidare för dina jämförelser.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaret. Nu har jag ändrat så många ggr, så jag vet inte var jag är längre. :o)

 

Så här vill jag ha det:

 

 

 

A1 (Referenstid): ”7:30”

 

A2 IN-tid, t.ex. ”7:50”, ger – 20 minuter (i förhållande till ref. tiden).

”9:50” ger -2 timmar och 20 minuter (i förhållande till ref. tiden)

 

A2 IN-tid, ”7.15” ger +15 minuter (i förhållande till ref. tiden).

”6:00” ger +1 timme och 30 minuter (i förhållande till ref. tiden).

 

 

Det måste bli: ref. tid – resp. IN-tid för att få rätt +/- tid (tiden FÖRE referenstiden ska bli +tid).

 

Detta verkar fungera, men svaret blir i minuter, vill helst ha det i timmar OCH minuter.

(2 kolumner? Hur formaterar jag den andra, som ska omvandla minuter till ”tt:mm”?)

 

 

 

 

Sedan vill jag också ha (lunch):

 

A5 Referenstid: 1 timme (1:00)

 

A6: UT: 12:00

A7: IN: 12:45

 

45 min. lunch – 1 timme (ref. tid) = +15 minuter.

 

UT: 12:00

IN: 13:20

 

1 timme och 20 minuter – 1 timme (ref. tid) = -20 minuter.

 

 

 

 

3:e önskan, (Hem):

 

A8: 16:00 (referenstid)

 

A9 UT-tid: 16:25

Det måste bli: 16:25- 16:00 (ref. Tid) = +25 minuter.

 

A9 UT-tid: 15:45

15:45-16:00 = -15 minuter.

 

 

Här måste det bli: Resp. UT-tid - ref. tid för att få rätt +/- tid. (tvärtom mot första exemplet eftersom tiden EFTER referenstiden ska bli +tid.

 

 

 

 

mvh

/speedy1

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, mitt tips i förra posten borde kunna fixa det du önskar.

 

Dvs räkna i minuter, presentera som tids-text, forma om minuter till timme:minut och med TEXT(värde;format) presentera det som du önskar.

 

behöver inte vara svårare än så. Kolumnen med minuter kan du gömma.

 

ta varje steg för sig. Ta varje problem för varje steg för sig. Första steget att räkna ut hur långt intervallet är är enkel. Sedan kommer mitt tips in.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Nu närmar det sig, men jag får inte till mittenberäkningen (lunch):

I min fil ser det ut så här, exempel:

 

F7: 1:00 (referensvärde)

 

F8: UT 11:35 G8: IN 12:30 H8 (svar i minuter): "65"

 

Svaret borde i det här exemplet bli ”5” (alltså 5 min ”tillgodo”), men formeln räknar inte rätt, hmm …

 

Formeln jag använder i cell H8 är:

=TIMME($F$7)*60+MINUT($F$7)-(TIMME(G8)*60-MINUT(G8)-TIMME(F8)*60-MINUT(F8))

 

Cell F7 - (skillnaden mellan cellerna G8-F8)

 

I HEM-kolumnens +/-minuter (den som ska döljas) kom också ett felmeddelande: ”Inkonsekvent formel” … det är väl bara att "Ignorera fel"?

 

 

Sedan vill jag även summera de tre tiderna (de tre dolda ”minutkolumnerna”?), i cell N8, N9 osv. för att få en total+/- tid för varje dag. Förmodar att jag måste addera respektive +/-tid (morgon, lunch, hem) för att få totalt/dag, men hur formattera?

 

Sist, men inte minst, ska alla dagars (i månaden) totala +/-tid adderas ihop och redovisas som timmar:minuter.

 

 

 

Mvh

/speedy1

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

asch, orkar inte... skicka ett exempelblad till mig så fyller jag i så beräkningen blir rätt...

 

Fyll i vad du har och vad du vill ha. Epost i profilen.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...