Just nu i M3-nätverket
Jump to content

relativ mätnoggrannhet


Hollman4

Recommended Posts

Någon som vet hur stor relativ noggrannhet som går att uppnå mellan två gps-receivers av bra kvalitet?

 

Jag funderar på om det går att sända korrektioner mellan de två mottagarna så att felen minskas.

 

vad tror ni?

 

Link to comment
Share on other sites

Vill du ha ett exakt värde på en punkt eller vill du vara i rörelse?

 

Varför jag frågar är för att tex Garmins GPS'er har en funktion där du kan göra flera mätningar i samma punkt för att öka noggrannheten.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vill kunna beräkna avståndet mellan två stycken receivers som båda är i rörelse och funderar på hur stort det relativa felet kommer att bli.

 

Noggrannheten i det jordbaserade XYZ-systemet är av mindre vikt. Huvudsaken är att när man beräknar avståndet mellan mottagarna så får inte felet överstiga ett par decimeter...

 

Link to comment
Share on other sites

Jag uppnår en noggrannhet på +/-3m (enligt gpsens egen utsago) vid fri sikt med min Garmin vildmarksgps med egnos/waas (men jag är osäker på om det används). Noggrannheten mellan två bör då bli +/- 6m.

 

Det finns ju dock andra sätt att mäta avstånd. Tex vet jag att man kan mäta mot speciella radiosändare och få högre noggrannhet. Mycket möjligt att det finns instrument att köpa som mäter avståndet mellan två punkter med hög noggrannhet, men det blir nog inte billigt.

 

Link to comment
Share on other sites

Frågan är om noggrannheten mellan två då blir +/- 6 meter, rent matematiskt så borde det ju bli det.

 

Men, felet på +/- 3 meter är ju till stor del beroende av PDOP, effekter av ionosfären etc som har lika stor påverkan på de båda mottagarna.

 

Så felet (det relativa) borde i den bemärkelsen inte bli +/- 6 meter utan snarare mindre än +/- 3 meter

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vad jag vet om den data som min GPS kan spotta ur sig så kan jag inte utläsa något om hur man nått fram till mätvärdet, bara vad det är. Även om man kan anta att samma fel påverkar båda GPS'erna så kan man inte veta det och då känns det farligt att dra slutsatsen att mätnoggrannheten skulle vara större.

 

Link to comment
Share on other sites

Utan att veta exakt så finns det system som hanterar flera GPS-mottagare och tar deras multipla positionsangivelser och räknar fram en exakt position för en given centralpunkt.

 

Då är det en form av triangulering samt hantering av givna felkoefficienter. Ex.v. när man lägger havsbaserade kablar är det en god idé att använda dessa system. De har ett fint namn som jag dock inte kommer på nu...

 

Det hela bygger då på att man har ett antal GPS-mottagare som på en relativt given position från önskad mätpunkt ger sin position. Ju fler mätpunkter, desto säkrare centralposition. Ju större känt avstånd mellan GPSerna desto bättre slutresultat.

 

Att ta två mottagare på samma punkt och ta medelpositionen borde ge samma felmarginaler men en högre andel värden när "sanna" punkten. "Sanna" punkten är relativ eftersom samma felkällor i atmosfären påverkar båda.

 

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

"Men, felet på +/- 3 meter är ju till stor del beroende av PDOP, effekter av ionosfären etc som har lika stor påverkan på de båda mottagarna."

och andra störningar.

 

GPS är ett system från 70-talet.

På den tiden var det liten aktivitet på 1,2GHz Militär och 1,6GHz civil GPS

frekvenserna.

Idag arbetar tex vanliga datorer på dessa frekvenserna och stör.

Så fel på flera 100meter är inget ovanligt idag.

 

 

Link to comment
Share on other sites

OK!

 

Detta system med trianguleringen är just vad jag är ute efter! Vore mycket bra om jag kunde få tag på namnet på programvaran.

 

Vad gäller hanteringen av felkoefficienter så kanske det är RTK (Real Time Kinematic) du tänker på.

 

Detta används inom Geodesin av lantmäteriet men referensstationerna är superdyra.

 

det jag tänker mig är nån utveckling av Poor man's DGPS där correktionerna skickas till den andra receivern.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Namn på programvaran? vete tusan, mer namn på tekniken som jag hört någon gång...

 

Samt billigt? Tror inte det...

 

Bygga själv? Komplext men möjligt. Asch, vet inte så mycket egentligen. Konstaterar att de som klottrat på Wikipedia vet mer:

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

 

I ditt andra inlägg, du vill mäta avståndet mellan två objekt i rörelse? För detta finns nog bättre, exaktare, tekniker. Radio, laser...

 

Kommersiellt detta? Då finns det säkert företag som kan sälja färdiga lösningar till dig.

 

/T

 

Even when we know we´ll never find the answers, we have to keep on asking questions.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...