Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojan o virus


Arash Ghasemi

Recommended Posts

Hej

 

Detta är mitt första inlägg och jag tror jag har en trojan i min dator.

 

Jag använder Norton 2008.

Min explorer som jag använde innan kunde ibland få flipp o öppna andra explorer den typ bara ökade o ökade.

 

En annan grej som kunde hända va att när jag klicka på internet explorer för att surfa så blev det en genväg varje gång jag klickade.

 

Efter ett tag slutade den fungera så jag avinstallerade internet explorer 7 o har nu 6

 

men jag använder endast firefox nu.

 

jag tycker mitt bredband o datorn e lite svagare än innan o jag har faktis 2 procesorer.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:47:07, on 2008-09-26

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\arservice.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\ARPWRMSG.EXE

C:\Program Files\HP DigitalMedia Archive\DMAScheduler.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

c:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=64&bd=PAVILION&pf=desktop

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ftutil2] rundll32.exe ftutil2.dll,SetWriteCacheMode

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [DMAScheduler] "c:\Program Files\HP DigitalMedia Archive\DMAScheduler.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPBootOp] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Boot Optimizer\HPBootOp.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] "C:\Windows\Creator\Remind_XP.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - .DEFAULT User Startup: Pin.lnk = C:\hp\bin\CLOAKER.EXE (User 'Default user')

O4 - .DEFAULT User Startup: PinMcLnk.lnk = C:\hp\bin\cloaker.exe (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

[/log]

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag kan inte se något skadligt i loggen men allt syns inte i HijackThis-loggar.

 

En annan grej som kunde hända va att när jag klicka på internet explorer för att surfa så blev det en genväg varje gång jag klickade.
Genväg till vad och var?

 

Har Norton eller Spyware Doctor hittat något?

 

Fungerar Norton som den ska? Det ser ut att vara för få processer igång.

Reagerar Norton om du laddar ner eicar.com på

http://www.eicar.org/anti_virus_test_file.htm ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej tack för svar :)

 

Jag kunde inte ladda ner javan jag får ett fel medelande

 

Server Error

This server has encountered an internal error which prevents it from fulfilling your request. The most likely cause is a misconfiguration. Please ask the administrator to look for messages in the server's error log.

 

Norton hittade inget och spyware docktorn hittade lite lågriskare men man måste köpa programmet för att den ska ta bort allt.

Så därför har jag inte kvar S Dr.

 

Jag kunde inte ladda ner den där grejen för norton blockerade den.

 

Hur kan jag göra att alla mina procesorer fungerar?

Det ser ut att vara för få processer igång.

 

[bild bifogad 2008-09-26 13:32:24 av Arash Ghasemi]

1085203_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Jag kunde inte ladda ner den där grejen för norton blockerade den.
Bra, då verkar ju i alla fall Norton fungera.

 

Hur kan jag göra att alla mina procesorer fungerar?
Det är skillnad på processorer och processer. Processorer är hårdvara medan processer är delar av program. Eftersom Norton stoppade eicar-filen så är nog alla Norton-processer igång fast det inte såg ut så i loggen.

 

spyware docktorn hittade lite lågriskare
Var det cookies?

 

Försök att uppdatera Java med hjälp av Offline-installationen på

http://www.java.com/sv/download/manual.jsp

 

Hur fungerar IE 6 nu?

 

Malwarebytes' Anti-Malware och SUPERAntiSpyware Free Edition är bra antispionprogram som tar bort det de hittar utan att man behöver betala något.

http://www.malwarebytes.org/mbam.php

http://www.superantispyware.com/

 

Link to comment
Share on other sites

Jag bifogade en bild på förra glöm inte ta eb titt på den med, tack

 

Jag fick genvägar på skrivbordet med internet explorer.

 

Malware hittade inget på snabb sökningen.

 

 

Asso de e ju inte så att internet explorer blir konstig hela tiden, de händer då o då men nu när jag har gått över till firefox så märker jag inget.

 

jag har gjort de du sa om javan.

 

Link to comment
Share on other sites

Brukar CPU-användningen vara så hög eller är bilden från Aktivitetshanteraren just när du skannar datorn med eScan?

 

Jag fick genvägar på skrivbordet med internet explorer.
Om du menar genvägar till Internet Explorer så tyder det inte på en infektion, då brukar det bli genvägar till diverse skadliga webbplatser.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...