Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med Trojan Horse!


jacli

Recommended Posts

Hej!

 

 

Fick min dator i julas med Norton 2007 installerat men den hittar en trojan vid namn Trojan Horse men kan inte ta bort den. Har även CA men den hittar inte. Har laddat ner Spybot och A-Adwere och ingen av de verkar hitta. Har onlinescannat datorn med Panda och den sa att det var en Trojan typ. Vad bör jag göra?? Läste i denna tråd när jag googlade på hjälp om trojan horse: //eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=747602 av vad jag läste där antar att jag ska göra den där Hijack This metoden... men då måste ngn kolla min logg va? Elr vad bör jag göra... värkligen tacksam för hjälp..!!

 

 

 

PS. Har bärbar Vista DS.

 

Link to comment
Share on other sites

I vilken fil och mapp hittar Norton trojanen?

 

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Denna loggen: [log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:01:19, on 2008-09-21

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16711)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfsem.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\cavrid.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfasem.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spam\QSP-6.0.1.33\QOELoader.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\CAPPActiveProtection.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovep.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Toolbar\CAGlobal.exe

C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Light\CAGlobalLight.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://fmsweden.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/'>http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://se.msn.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

R3 - URLSearchHook: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Google\Google_BAE\BAE.dll

O2 - BHO: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O2 - BHO: CA Toolbar Helper - {FBF2401B-7447-4727-BE5D-C19B2075CA84} - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Toolbar\CallingIDIE.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

O3 - Toolbar: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll

O3 - Toolbar: CA Toolbar - {10134636-E7AF-4AC5-A1DC-C7C44BB97D81} - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Website Inspector\Toolbar\CallingIDIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSPService] C:\Program Files\CyberLink\MagicSports\Kernel\MagicSports\MSPMirage.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Turbine Download Manager Tray Icon] "C:\Program Files\Turbine\Turbine Download Manager\TurbineDownloadManagerIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [cctray] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarP2006] "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\P2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x001d"

O4 - HKLM\..\Run: [cafw] C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\cafw.exe -cl

O4 - HKLM\..\Run: [capfasem] C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Personal Firewall\capfasem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QOELOADER] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spam\QSP-6.0.1.33\QOELoader.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] C:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\user\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: hamachi.lnk = C:\Program Files\Hamachi\hamachi.exe

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - Unknown owner - C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe

O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopManager.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: CA Pest Patrol Realtime Protection Service (ITMRTSVC) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe

O23 - Service: LicCtrl Service (LicCtrlService) - Unknown owner - C:\Windows\runservice.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: PPCtlPriv - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\PPCtlPriv.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: HIPS Event Manager (UmxAgent) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxAgent.exe

O23 - Service: HIPS Configuration Interpreter (UmxCfg) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxCfg.exe

O23 - Service: HIPS Firewall Helper (UmxFwHlp) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxFwHlp.exe

O23 - Service: HIPS Policy Manager (UmxPol) - CA - C:\Program Files\CA\SharedComponents\HIPSEngine\UmxPol.exe

O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe

 

--

End of file - 15081 bytes

[/log]

 

Hoppas verkligen du hittar ngt

 

Link to comment
Share on other sites

R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

http://www.systemlookup.com/CLSID/23668-tbfree_dll_tbfre0_dll_tbfre1_dll.html

 

R3 - URLSearchHook: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll

http://www.systemlookup.com/CLSID/52752-tbThe_dll_tbThe0_dll_tbThe1_dll.html

 

Surfa till http://www.virustotal.com klistra in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här.

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\P2006tmp\Install.exe

 

Sök igenom datorn med Norton och Spyware Doctor och skriv ner vad de hittar och i vilka filer och mappar.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser i Hijack-loggen att du har en gammal java-version med säkerhetshål

i datorn.Jag rekommenderar att du laddar hem och installerar uppdaterad

version http://www.java.com/sv/ Avinstallera sedan den gamla i

Kontrollpanelen Lägg till eller ta bort program

 

Link to comment
Share on other sites

Menar du resultatet av VirusTotals scannar på de 2 övre filerna? Alltså: R3 - URLSearchHook: free-downloads.net Toolbar - {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} - C:\Program Files\free-downloads.net\tbfree.dll

http://www.systemlookup.com/CLSID/23668-tbfree_dll_tbfre0_dll_tbf

re1_dll.html

 

R3 - URLSearchHook: The Pirate Bay Toolbar - {a33fa729-d155-4b23-842b-2c665ecabdb6} - C:\Program Files\The_Pirate_Bay\tbThe_.dll

http://www.systemlookup.com/CLSID/52752-tbThe_dll_tbThe0_dll_tbTh

e1_dll.html

Ska jag skanna C:\Users\user\AppData\Local\Temp\P2006tmp\Install.exe på VirusTotal eller genom att klicka dit mig från den här datorn och söka igenem med Norton och/eller CA så?

 

 

E: Det finns inte ngn Install.exe fil där...

[inlägget ändrat 2008-09-21 14:41:35 av jacli]

Link to comment
Share on other sites

När det gäller de två första filerna så tycker jag att du läser på länkarna och funderar på om det är något du vill ha kvar i datorn.

 

Sök igenom hela datorn med Norton och CA och se om de fortfarande hittar något.

 

Link to comment
Share on other sites

OK, scannar nu.

 

 

E: Norton hittade inget...bara en tracking Cockie(som den tog bort)... Ska köra CA när jag drar till skolan för att sedan avsluta när jag kmr hem med en Panda online search

[inlägget ändrat 2008-09-22 06:51:10 av jacli]

[inlägget ändrat 2008-09-22 06:54:05 av jacli]

Link to comment
Share on other sites

Panda hittade bara en Tracking cookie men kunde inte ta bort den för att jag inte är reggad. När jag skulle göra det var jag tvungen att scanna om. Ska jag göra det??

 

 

 

Verkar som att Trojanen är borta. Upptäckte den först när jag inte kunde köra cd-skivor och kollade med min morbror, han trodde att en dll fil var skadad elr att jag hade virus, scanna då och hittade trojanen. Men kan fortfarande inte köra cd skivor och liknande... någon som vet vad jag ska göra?

 

Link to comment
Share on other sites

Cookies är aldrig farliga för datorn, så det gör inget om den är kvar. Cookies kommer in hela tiden när man surfar.

 

Starta Spybot S&D, ställ in Advanced mode i menyn och sedan under Tools - Resident i vänsterkolumnen ta bort bocken för TeaTimer.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarP2006] "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\P2006tmp\Install.exe" /SETUP:"/l0x001d"

O13 - Gopher Prefix:

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rader är bort ur en ny HijackThis-logg.

 

Sätt tillbaks bocken för TeaTimer.

 

Högerklick på Datorn i Startmenyn - Hantera - Enhetshanteraren

Ser du CD-spelaren där?

Syns CD-spelaren i Utforskaren/Datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Du behöver inte spara någon loggfil i HijackThis.

 

Är det en spelare eller en brännare, är det en ren CD-enhet eller en CD/DVD-enhet?

Vad händer när du stoppar in en CD-skiva?

 

Link to comment
Share on other sites

Inget som syns i Den här datorn när du stoppar i skivan? Men hur kan då ett spel hitta skivan?

Gäller det både CD- och DVD-skivor?

 

Link to comment
Share on other sites

I Enhetshanteraren så dubbelklicka på dina tre enheter under rubriken DVD-/CD-ROM-enheter och skriv vad det står för fel där.

 

Link to comment
Share on other sites

1:Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin. Drivrutinen kanske är skadad eller saknas. (Kod 39)

 

Klicka på Sök efter lösningar om du vill skicka information om enheten till Microsoft och kontrollera om det finns någon lösning.

 

2:Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin. Drivrutinen kanske är skadad eller saknas. (Kod 39)

 

Klicka på Sök efter lösningar om du vill skicka information om enheten till Microsoft och kontrollera om det finns någon lösning.

 

3:Det går inte att läsa in den här enhetens drivrutin. Drivrutinen kanske är skadad eller saknas. (Kod 39)

 

Klicka på Sök efter lösningar om du vill skicka information om enheten till Microsoft och kontrollera om det finns någon lösning.

 

 

Utöver det fick jag dessa meddelanden när jag vaknade i morse: http://www.megaupload.com/se/?d=UW9U8MDU Packeterar i RAR format då jag inte orkar lägga upp alla.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...