Just nu i M3-nätverket
Jump to content

winlogon.exe


Sorthemo

Recommended Posts

Har ett jätteproblem med att min dator slöat ner sig totalt! min cpu-usage är uppe i 80-99 hela tiden! Har sökt runt på olika forum men inte hittat något som stämmer med mitt problem. En kompis tipsade mig om att kolla om winlogon.exe var igång och sa att de hade haft detta problem på hans jobb. De hade inte hittat någon lösning utan formatering hade varit enda utvägen. Jag skulle helst undvika detta och är därför tacksam för alla svar. Tog en HJT log:

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 5:19:35 PM, on 9/15/2008

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Security Task Manager\TaskMan.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gateway.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Reminder] %WINDIR%\Creator\Remind_XP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] %WINDIR%\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c3 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [WUAppSetup] C:\Program Files\Common Files\logishrd\WUApp32.exe -v 0x046d -p 0x08c3 -f video -m logitech -d 11.0.0.1217 (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Install Pending Files.LNK = C:\Program Files\SIFXINST\SIFXINST.EXE

O8 - Extra context menu item: &AOL Toolbar search - res://C:\Program Files\AOL Toolbar\toolbar.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program Files\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PrismXL - New Boundary Technologies, Inc. - C:\Program Files\Common Files\New Boundary\PrismXL\PRISMXL.SYS

[/log]

 

Som sagt är jag tacksam för alla svar

 

Link to comment
Share on other sites

winlogon.exe ska vara igång.

Jag ser inget skadligt i loggen.

Vilken/Vilka processer är det som tar mest CPU i Aktivitetshanteraren - Processer och hur mycket?

 

 

Link to comment
Share on other sites

En tre år gammal bärbar skulle kunna ha vilket som. Men du kan se om följande visar något:

Högerklick på Den här datorn - Hantera - Enhetshanteraren - IDE ATA/ATAPI-styrenheter - Primär IDE-kanal - Avancerade inställningar

Vad står det för Aktuellt överföringsläge för enheterna?

Upprepa samma sak om du har fler primära IDE-kanaler och/eller sekundära IDE-kanaler.

 

Link to comment
Share on other sites

Då har vi nog anledningen där.

Microsoft har tänkt sig att du får tillbaks hårddisken i rätt DMA-mod så här:

http://support.microsoft.com/kb/817472

Avsnittet Workaround

 

Men en anledning till att har blivit så kan vara att hårddisken håller på och går sönder så var noga med säkerhetskopior av allt viktigt.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...