Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Länge sedan nu


roger_malmö

Recommended Posts

men nu har något skräp hamnat i datorn (se bild ) bifogar logg och hoppas på hjälp

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:44:55, on 2008-09-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\Documents and Settings\roger\Lokala inställningar\Temp\.tt744.tmp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe

C:\hijck\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sydsvenskan.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inrhcjb3j0e10v] C:\Documents and Settings\roger\Lokala inställningar\Temp\.tt744.tmp.exe /CR=5F8C0875B49BA02BB503A8EC828A17BC3F19EF11DDD8E48EF3A55856986F613389763A3FD3498B318CF16FE9A9B6B0CE1A83E96EF007080B5265722428720A031F7DAF779136AC0C3DAFACE1B541759953

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program\Delade filer\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

 

--

End of file - 8977 bytes

[/log]

 

[bild bifogad 2008-09-15 09:48:37 av roger_malmö]

1082183_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Du kan se om MBAM fixar det.

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware från en av dessa länkar:

http://www.malwaresupport.com/mbam/program/mbam-setup.exe

http://www.brothersoft.com/download-malwarebytes.-anti-malware-71406.html

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

 

[log]Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Log 1

[log]

Malwarebytes' Anti-Malware 1.28

Databasversion: 1154

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2008-09-15 11:39:51

mbam-log-2008-09-15 (11-39-51).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 52040

Förfluten tid: 2 minute(s), 48 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 4

Infekterade registervärden: 6

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 4

Infekterade filer: 15

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\tdssdata (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tdss (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Software Notifier (Rogue.Multiple) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders\c:\program\registrysmart\ (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\inrhcjb3j0e10v (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\wallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\originalwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\convertedwallpaper (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\scrnsave.exe (Hijack.Wallpaper) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispBackgroundPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\NoDispScrSavPage (Hijack.DisplayProperties) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade mappar:

C:\Program\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart\Log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart\Registry Backups (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart\Log\2008 Mar 16 - 05_03_54 PM_156.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart\Log\2008 Mar 16 - 05_03_57 PM_328.log (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Application Data\RegistrySmart\Registry Backups\2008-03-16_17-04-55.reg (Rogue.RegistrySmart) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\WINDOWS\system32\tdssadw.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdssl.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdssserf.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdssmain.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdssinit.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdsslog.dll (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\tdssservers.dat (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\drivers\tdssserv.sys (Trojan.Agent) -> Delete on reboot.

C:\WINDOWS\system32\blphcnb3j0e10v.scr (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Lokala inställningar\Temp\.tt4.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Lokala inställningar\Temp\.tt6.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\roger\Lokala inställningar\Temp\.tt9.tmp (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

 

[/log]

Hijack

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:57:57, on 2008-09-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\hijck\HijackThis.exe

\?\C:\WINDOWS\system32\WBEM\WMIADAP.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sydsvenskan.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\Program\AVG\AVG8\avgtoolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program\Delade filer\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\WINDOWS\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

 

--

End of file - 8673 bytes

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Den har nog aldrig mått bättre , tom Eforum går supersnabbt.

Fanken konstigt det där med allt skit som finns jag är så försiktig med denna maskinen eftersom det är en arbetsdator och ändå händer det.

Tack snälla Cecilia för hjälpen återigen.

 

Link to comment
Share on other sites

Den här typen av skadliga program sprids mest i spam (och de har blivit riktigt sofistikerade i formuleringarna nu för tiden) och på webbplatser. Har du någon aning om hur datorn blev smittad?

 

Som Brynäsarn skrev så behöver du uppdatera Java. Du har ju deras uppdateringsprogram så jag är lite förvånad över att det är en gammal version.

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

Det är nog bäst att du kollar upp om du har fler gamla versioner med säkerhetshål i datorn genom att använda Secunias Software Inspector.

http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Tack för poäng! :)

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...