Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med virus som nod 32 ej kan ta bort


prana

Recommended Posts

hej, skulle behöva hjälp med ett virus som jag ej får bort.....

scannar datorn nu.... och detta är olika indikatorer på olika virus:

1:File C:\WINDOWS\system32\__c004F6E9.dat is infected with trojan Win32/TrojanDownloader.Agent.NZH. The file can be deleted. It is strongly recommended that you back up any crucial data before you proceed.

 

2:File C:\WINDOWS\system32\~.exe is infected with trojan Win32/Small.NEB. The file can be deleted. It is strongly recommended that you back up any crucial data before you proceed.

 

3:C:\Documents and Settings\Emma\Lokala inställningar\Temp\_A00F3655E43.exe - Win32/Small.NEB trojan - deleted

[inlägget ändrat 2008-09-07 18:42:44 av prana]

Link to comment
Share on other sites

Ladda hem och skanna med HijackThis,och skicka hit loggen,så får någon

av experterna här ta en titt på den...

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera,starta,välj Do a system scan and save a logfile kopiera

loggen som kommer upp

 

Du gör så här för att posta loggen

 

Tryck på LOG-knappen i besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:49:29, on 2008-09-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\CNAB4RPK.EXE

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VistaDrive] C:\WINDOWS\VistaDrive\VistaDrive.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OODefragTray] C:\WINDOWS\system32\oodtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [A00F3655E43.exe] C:\DOCUME~1\Emma\LOKALA~1\Temp\_A00F3655E43.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: __c004F6E9 - C:\WINDOWS\system32\__c004F6E9.dat (file missing)

O20 - Winlogon Notify: __c00F8C60 - C:\WINDOWS\system32\__c00F8C60.dat (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\oodag.exe

 

--

End of file - 5896 bytes[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware från en av dessa länkar:

http://www.malwaresupport.com/mbam/program/mbam-setup.exe

http://www.brothersoft.com/download-malwarebytes.-anti-malware-71406.html

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

 

[log]Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.27

Databasversion: 1131

Windows 5.1.2600 Service Pack 2

 

2008-09-09 13:06:53

mbam-log-2008-09-09 (13-06-31).txt

 

Skanningstyp: Snabb skanning

Antal skannade objekt: 39798

Förfluten tid: 10 minute(s), 59 second(s)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 2

Infekterade filer: 3

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\__c004f6e9 (Trojan.Vundo) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\__c00f8c60 (Trojan.Vundo) -> No action taken.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\a00f3655e43.exe (Trojan.Agent) -> No action taken.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Program\AV9 (Rogue.Antivirus2009) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Emma\Start-meny\Antivirus 2009 (Rogue.Antivirus) -> No action taken.

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Emma\Start-meny\Antivirus 2009\Antivirus 2009.lnk (Rogue.Antivirus) -> No action taken.

C:\Documents and Settings\Emma\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Antivirus 2009.lnk (Rogue.Antivirus2008) -> No action taken.

C:\WINDOWS\system32\scui.cpl (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Var snäll och använd LOG-knappen så som Brynäsarn skrev, när du klistrar in loggar.

 

Nu står det No action på allt, låt MBAM åtgärda och starta om datorn.

Därefter en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...