Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Antivirus XP 2008! Hjälp!


swedec

Recommended Posts

Hej!

 

Har råkat få Antivirus XP 2008 i min dator.

Försökte läsa mig till hur jag skulle lyckas bli av med detta men eftersom jag inte är någon datorexpert har jag bara laddat hem "hijackThis" och gjort en logg(tror ja..) och sen blev det stopp.

 

Hittar inte längre "Antivirus XP 208" i "läggtill/ta bort program" och ikonen har försvunnit från aktivitetsfältet efter jag gjort en kontroll med " Telia säker surf" och satt filerna/programmet i karantän som hittades.

´Vad som däremot finns kvar är en ruta på skrivbordet som lyder: " Warning! Spyware detected on your computer!" och sen har jag då möjlighet att ladda hem detta "antivirusprogram".

Det är inte möjligt att ändra skrivbordsunderlägget heller.

 

Vad kan jag göra?

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:19:03, on 2008-09-01

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\lphc5f9j0enns.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Microsoft copyright - {FFFFFFFF-BBBB-4146-86FD-A722E8AB3489} - sockots64.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient 2.6] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [lphc5f9j0enns] C:\WINDOWS\system32\lphc5f9j0enns.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0018A71D-26DA-4707-AF52-E0B9D39796F2} (LaFargeOnline Control) - http://lafarge.kampanj.nu/LafargeOnline.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://webkc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {2EF3FB47-7B1E-4536-BA4D-51427BD45DFA} (PIXACO Drag and Drop upload plugin) - http://www.pixaco.se/static/download/pixacodndupload.cab

O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www3.snapfish.se/SnapfishActivia.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab

O16 - DPF: {674AFBC2-90A4-44D7-B2ED-12CBAE5340F0} (AtlBoxWordCtlAttrib Class) - http://telia.games.is/webgames/kraisoft/aquacade.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {87056D28-9730-4A47-B9F9-7E890B62C58A} (WildfireActiveXHost Class) - http://telia.games.is/webgames/gamehouse/tumblebugs/axhost.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://telia.games.is/webgames/gamehouse/SproutLauncher.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.132.44.105/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.glasmiljo.sk-1.se/skandia/archive/multiupload/XUpload.ocx

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.exe

 

--

End of file - 11608 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck Y för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i filen i ditt svar här.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Gjorde som du skrev(tror jag)

 

Innehållet i filen:

DBFix Version 1.001

Run on 29/08/2008 @ 04:05

 

 

No DelfBot Files Found

 

No DelfBot Run Values Found

 

Finished!

 

Men undertiden jag var i felsäkert läge hände något.

Sen kom det uppett meddelande: cannot find///FAST Hardlock Driver!

Det enda man kunde göra va då att godkänna.

 

Sen kom ett annat meddelande:

SDFix

HLVDD.DDL.Felaktigt DDL-initiering av en installerbar VDD (Virutal Device Driver).

Välj stäng för att avsluta.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har du någon sorts hårdvarunyckel för att visa att du har rätt att använda något program?

Finns det något med Hardlock i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program?

 

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

[log]Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg, alternativt starta om datorn i felsäkert läge.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar (kom ihåg LOG-KNAPPEN). Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.[/log]

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

 

Link to comment
Share on other sites

Det förklarar i alla fall meddelandena du fick i felsäkert läge och kanske varför inte SDFix fungerade ordentligt.

Kör ComboFix så får vi se om vi klarar det utan SDFix.

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, jag testar det då.

Men du skrev innan att man kunde få problem, men det gäller inte det utan bara internet osv eller?

För programmet är nämligen väldigt viktigt att det fungerar korrekt..

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du menar programmet med USB-nyckeln?

Jag vet inte om ComboFix stopp av autoplay kan påverka programmet eller USB-nyckeln. Har du möjlighet att installera om programmet/USB-nyckeln om det skulle krävas?

 

Link to comment
Share on other sites

Ja precis.

 

Ja det har jag, men är rädd att information i programmet försvinner då.

Om jag gör en backup har jag väl möjlighet att få tillbaks viktig information om det skulle behövas eller?

Jag är som sagt inte så duktig på datorer..

 

 

Link to comment
Share on other sites

Om jag gör en backup har jag väl möjlighet att få tillbaks viktig information om det skulle behövas eller?
Det är meningen att det ska fungera så.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:07:29, on 2008-09-02

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\acer\epm\epm-dm.exe

C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe

C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Launch Manager\OSDCtrl.exe

C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsavgui.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: Microsoft copyright - {FFFFFFFF-BBBB-4146-86FD-A722E8AB3489} - sockots64.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [preload] C:\Windows\RUNXMLPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\epm\epm-dm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ePowerManagement] C:\Acer\ePM\ePM.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Arcade\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] "C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] "C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] "C:\Program\Launch Manager\CtrlVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] "C:\Program\Launch Manager\OSDCtrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [statusClient 2.6] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0018A71D-26DA-4707-AF52-E0B9D39796F2} (LaFargeOnline Control) - http://lafarge.kampanj.nu/LafargeOnline.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://webkc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {2EF3FB47-7B1E-4536-BA4D-51427BD45DFA} (PIXACO Drag and Drop upload plugin) - http://www.pixaco.se/static/download/pixacodndupload.cab

O16 - DPF: {406B5949-7190-4245-91A9-30A17DE16AD0} (Snapfish Activia) - http://www3.snapfish.se/SnapfishActivia.cab

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab

O16 - DPF: {674AFBC2-90A4-44D7-B2ED-12CBAE5340F0} (AtlBoxWordCtlAttrib Class) - http://telia.games.is/webgames/kraisoft/aquacade.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {87056D28-9730-4A47-B9F9-7E890B62C58A} (WildfireActiveXHost Class) - http://telia.games.is/webgames/gamehouse/tumblebugs/axhost.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://telia.games.is/webgames/gamehouse/SproutLauncher.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://194.132.44.105/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.glasmiljo.sk-1.se/skandia/archive/multiupload/XUpload.ocx

O23 - Service: Notebook Manager Service (anbmService) - OSA Technologies Inc. - C:\Acer\eManager\anbmServ.exe

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file missing)

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.exe

 

--

End of file - 11623 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

 

Tror jag har fått rätt på allting nu..

Eller kan du se något konstigt?

Skrivbordet ser normalt ut nu iaf och F-secure hittar inget virus, spionprogram osv.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia !

 

Jag har samma problem!

Men innan jag läste detta forum så använde jag ComboFix.exe för att rensa bort Antivirus 2008 XP i datorn. Sedan rensade jag bort allt övrigt som också fanns i datorn med Spyboot Search annd Destroy1.6 och la in AVG Internet Secutity (8.0). Har kört dessa båda flera gånger och nu verkar det tomt på elakheter i datorn.

 

Jag tog slängde ComboFix från skrivbordet eftersom det inte verkade fungera att köra den rad jag läst här att man skulle köra i kommandoprompten. Men den borde väl ligga i papperskorgen om man skulle vilja försöka igen.

 

Men ett annat irriterande fel uppkom:

Nu startas som sagt inte rutan upp som frågar vad man vill göra med filerna på t.ex. USB-minne eller CD-rom. Jag vill definitivt få tillbaka detta på något sätt. Har sökt på microsoft supportsidor om var i registret man ska aktivera autoplay-funktionen som det borde ha att göra med, men inte hittat något som inte är som det ska i datorn.

 

Har du eller någon annan något tips om registerhack som kan fungera?

 

mvh Peder

 

 

Link to comment
Share on other sites

CableGuy_SWE:

Jag tog slängde ComboFix från skrivbordet eftersom det inte verkade fungera att köra den rad jag läst här att man skulle köra i kommandoprompten
Gäller det avinstallationen?

Det räcker inte att ta bort ComboFix från skrivbordet om man vill ha bort allt från datorn som gäller ComboFix. Starta upp din egen tråd om du vill ha hjälp med avinstallationen.

 

Det är inte alltid som ComboFix får bort allt från datorn utan hjälp av SDFix.

 

Autoplay Repair Wizard för XP

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c680a7b6-e8fa-45c4-a171-1b389cfacdad&displaylang=en

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för länken till AutoFix. Det hjälpte, men det var ett ganska osmidigt program eftersom efter varje ändring var man tvungen att starta om datorn. Och man har ganska många enhetsbokstäver när allt är inkopplat. Fick fylla på med alla tillgängliga USB-minnen så att man hittade alla enhetsbokstäver som annars inte existerar. Finns det andra program som kan göra ändringar på fler enhetsbokstäver så tar jag hjärna emot lite tips!

Men skam den som ger sig!!!! Det ger poäng! ;-)

 

 

Jag löste även ComboFix-problemet med avinstallationen.

Jag fick lägga tillbaka ComboFix.exe på skrivbordet och klämma in skrivbor i sökvägen så fungerade avinstallationen bra, direkt från prompten.

"%USERPROFILE%\skrivbord\ComboFix.exe" /u

Hoppas att fler kanske har nytta av mina problem...

 

 

 

...Peder

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...