Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datron låser/startar om sig ofta o är JÄTTE slö. HJÄLP!


Sabelström

Recommended Posts

Sabelström

Hej. min dator låser sig ofta o är jätte slö när man använt den en stund och ofta stänger webläsaren av sig eller låser sig. Vad kan felet vara? finns det något program man kan köra för att hitta felet? Eller något annat program som kan rensa bort onödiga saker som startas upp eller som körs i bakgrunden?

 

Program jag kör regelbundet om inte datorn hinner låsa sig:

 

Diskrensning

Defrag

Norman antivirus (full)

Lavasoft ad-aware (free)

Spybot

 

Uppdaterade drivers för ca en månadsen och windows varje vecka.

 

Dator information:

XP Home Version 2002 Service Pack 3

Intel Pentium 4 CPU 2.80GHz, 512 MB RAM

Radeon 9500 PRO / 9700

Maxtor 6Y200P0

HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B

LITE-ON LTR-48246S

 

och sen något stort Sound Blaster Audigy 2 med 9 ingångar/utgångar o två rattar på framsidan.

 

Är det något mer om mjukvara eller hårdvara ni behöver veta så bara säg till så ska jag nog kunna fixa fram det.

 

Tacksam För Hjälp.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Stefan Eklinder
Eller något annat program som kan rensa bort onödiga saker som startas upp eller som körs i bakgrunden?

 

Du kan prova Autoruns från Microsoft:

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

 

Skulle något gå åt skogen och inte fungera efteråt kan du bara bocka för programmet igen i Autoruns. Då ska allt vara frid och fröjd. Om du däremot finner att det inte behövs och att allt fungerar ändå, så kan du bara högerklicka och radera programmet.

 

 

Posta också en Hijackthis, så kan Cecilia t ex kolla den åt dig:

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus."

 

- Sigfrid Siwertz.

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Har laddat ner programet nu o ska använda det.

 

Här är en log från hijackThis:

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:58:32, on 2008-07-13

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Glocalnet\Bredbandscenter\BredbandscenterUpdater.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAE.EXE

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Glocalnet\Bredbandscenter\Launcher.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D68 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIAAE.EXE /P23 "EPSON Stylus D68 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus D68"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CmUsbAudio] RunDll32 cmcnfg2.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandscenter] "C:\Program\Glocalnet\Bredbandscenter\Launcher.exe" /winstart

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: µTorrent.lnk = C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u5-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: BredbandscenterDownloader - Glocalnet AB - C:\Program\Glocalnet\Bredbandscenter\BredbandscenterUpdater.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

 

--

End of file - 9844 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i loggen.

 

Fungerar datorn bättre om du inte har uTorrent igång?

 

Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart (alternativt Autoruns som Stefan föreslog).

 

Här finns lite tips till en seg dator:

http://www.castlecops.com/t175258-Slow_Computer_Check_here_first_it_may_not_be_malware.html

 

Byt ut Ad-aware mot något bättre: http://ceblstockholm.googlepages.com/home

 

Hur är det med damm i datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Ok, har tagit bort några onödiga startups med Autostart, Men är inte så haj på det så blev bara sånt jag visste var det var, typ alla filer fick vara, vara bara typ sånt som hamnar nere i högra hörnet jag plockade bort.

 

Har bytt ut Ad-aware till Malwarebytes' Anti-Maleware och SUPERAntiSpyware.

 

Men kan inte köra någon av de programmen eller Spybot och Norman, för datorn hinner låsa sig eller starta om sig innan någon scan är färdig.

 

Ska kolla upp om det är damm i burken och länken till seg dator.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Avancerat - Start...Inställningar

så får du ut en blåskärm med felmeddelande om omstarterna beror på systemfel.

 

Den viktiga informationen på blåskärmen är följande:

Högt upp ett felmeddelande med stora bokstäver (t ex BAD_POOL)

Långt ner rad med mest siffror (STOP...)

Under det ibland ett filnamn

 

Men det låter som det skulle kunna vara överhettning på beskrivningen så plocka och blås bort damm från ventilationshål och fläktar (ingen dammsugare inne i datorn).

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Har nu installerat temp program o temparaturerna ligger på: HDD 57-59c, CPU 41-45, Moderkort 43-46, Detta under en tio minuters period när datorn inte används så mycket.

 

Finns det något program jag kan köra som anstränger datorn så tempen går upp så man ser var topparna ligger?

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Nu har jag provat mig fram lite och topp tempen är: HDD 67, CPU 55, Moderkort 50.

 

Har försökt köra anti programmen i går och i natt men datorn låser sig varje gång, men inte på så höga temeraturer, sista gången låste det sig på HDD 62, CPU 54, Moderkort 47.

 

Så vet inte riktigt om en hdd ska kunna gå upp i 67 grader, kanske behövs det en ny sån eller en fläkt.

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Nu har jag fått min första blåskärm sen den inställningen, det står:

 

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

 

STOP: 0x000000D1 (0X47495344, 0X00000002, 0X00000000, 0X47495344)

 

Detta var när darton var ny startad o en scan med SUPERAntiSpyware startad o höll på att starta upp SpeedFan.

 

Får ganska många felrapporter efter ett sånt här fel, är det något ni kan ha nytta av med?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte tolka felrapporter i alla fall.

Jag tycker att över 60 grader för en hårddisk låter mycket, vet inte om den ska sluta fungera för det men är inte bra i längden i alla fall.

 

Blir det alltid samma felmeddelande på blåskärmen för i så fall kan man misstänka någon drivrutin?

Kommer du ihåg om du installerade någon hårdvara/program eller uppdaterade någon drivrutin innan problemet började?

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Problemen har började för ett år sen när nätaget byttes o strax efter det havererade hdisken, hdisken byttes ut mot en bättre begagnad o har inte funkat bra sen allt installerades på den hdisken..

 

Frågan är ju om det hjälper med en fläkt eller om den snart rasar igen.

 

Under dagen när datorn inte använt eller startat om sig eller låst sig så har hd tempen legat stabilt mellan 55-58 grader i alla fall.

 

Så den verkar ha blivit bättre nu i alla fall när alla anti progs är körda en gång o datorn är dam fri.

 

Ska se om det blir fler blåskärmar o se om felet är det samma.

 

Link to comment
Share on other sites

Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Maskinvara), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Har nu kört programmet o den hittar errors, hur stor risk är det att viktig info försvinner under ett reparations försök? Bara undrar så jag vet om jag måste låna en annan hdisk o backup allt på.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Man bör sluta använda en hårddisk som innehåller fel för det brukar bara bli värre med tiden.

Vad hade du tänkt dig för sorts reparationsförsök?

 

Link to comment
Share on other sites

Sabelström

Det man kan välja i hdisk programmet som jag laddade ner och hittade error mer.

 

En ny blå skärm har oxå dykt upp:

 

PFN_LIST_CORRUPT

 

STOP:0x0000004E (0x00000099, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)

 

Ok då får jag försöka göra backupp till en bärbar hdisk o sen försöka med det programet, eller finns det andra bättre program?

 

Sen finns det vell nådot som heter deep format som oxå ska kunna ta bort vissa problem, eller har jag fel?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Olika sorters felmeddelanden på blåskärmarna är typiskt när det är fel på hårddisken eller RAM-minnen.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Hårdisk bytt, Nya ram minne, formaterad dator.

 

Blå skärmar igen tex:

 

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

 

STOP: 0X00000050 (0XAF9A06C8, 0X00000001, 0XBF8130D6, 0X00000000)

 

Win32k.sys - Adress BF8130D6, Base At BF800000, Datestamp 48025F2A

 

Lägger upp fler när jag kommer ihåg att skriva upp dom.

 

Link to comment
Share on other sites

Har du installerat andra drivrutiner än de som är gjorda för din dator?

För i så fall kanske de inte fungerar så bra och ger upphov till blåskärmar.

 

Link to comment
Share on other sites

Och om det inte är det, är det bara gå in i enhets hanteraren o avinstallera allt o sen installera det igen för att vara säker?

 

För blåskärmar fortsätter att komma o firefox stängs av o datorn låser sig.

 

Link to comment
Share on other sites

I denna log finns adresser till alla .dmp filer från mina blåskärmar från 080808-080813 nr2 (fler lär det bli under dagen.) 080808 vad dagen då xp installerades.

 

Hoppas någon har nytta av denna info o kan hjälpa mig.

 

[log]

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=ccLr3K7xAG6YChP6H59i

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=fqEJWcgUZ5gdpPZaRNts

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=NNwCJb7uU5rKVzKRGGDa

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=QrvtMSjaJqyxaRHS9asa

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=fJmPfa9Dwpp666GbsJt7

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=uvKYSRUSgaN9ESisiQ9x

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=rwcnnD6wMpeDHhZyhTcp

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=sm7C6QkgsffTmqqeciBn

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=abXK6AnATsKivn7CjnJe

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=8X2KtHVmYFUuAK737Agy

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=n4mC6AvdRdsvXfkfXyFW

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=ygm5zpXvFkMrdPtqJAgF

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=3DuLP48a8MVhCrvzbxWT

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=j7mLgJXFX3aw9JJVDmPB

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=WBumUXA9wvTUMutybq96

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=AjBtAFpaaanpYPaBtM9h

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=sWZjrkWFFXkwvwwnMZad

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=wF8bskjJaj8d9EtsvXiv

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=9T8Fp52QyMpsB2X3tmh3

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=YMbFfE5Nm5tGPJr6D9HA

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=Vf5eyzP7uSWue7fkV4DM

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=x2pRFAezBbvkaLZtbEGV

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=Yz6J2aSWn5fMUv6dGvZk

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=HJ2pXxAtbcwce5UqBS3x

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=P8BD8UuS3ivMgLDFnwLU

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=mP2b2zBww8bs28zBh2FM

http://skickafilen.se/download.jsp?fileid=E66txDN2ZhiYwbS7JYAQ

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag tagit bort alla drivrutiner o låtit windows installera alla som gick, de ända som var kvar var två ljud enheter, Realtek och Soundblaster, instalerade båda, inaktiverade realtek, tog bort uppstart av den drivrutinen i autoruns så att minnimere krockar. Och installerade inte reltek programmet soundman, har i o försig inte installerat något program till SB Adigy2 heller, men det behöver man vell inte? Jag har ju ljud nu o bara drivrutinen är installerad.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...