Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Gryynet

Fått in "någon" i mina delade mappar

Rekommendera Poster

Gryynet

Hej.

Upptäckte nu att jag i mina delade mappar har en mapp som jag inte känner igen. den heter bara msn_9568@hotmail.com och jag har inte ens någon sådan i min lista bland folk.

 

Den går inte att ta bort heller.

Känns lite mysko måste jag erkänna.

Har haft mycket hängningar av datorn senaste dagarna.

 

Jag har kört rensningsprogram efter konstens alla regler men den är kvar.

 

Har någon lust att kolla detta åt mej?

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:45:56, on 2008-05-31

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\RALINK\Common\RaUI.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Uniblue\RegistryBooster 2\RegistryBooster.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Ralink Wireless Utility.lnk = C:\Program\RALINK\Common\RaUI.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - C:\Program\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {149E45D8-163E-4189-86FC-45022AB2B6C9} (SpinTop DRM Control) -

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx

O16 - DPF: {5CE72DD0-4695-4D18-A4D3-3367ACD37578} (F-Secure Health Check 1.0) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {CC450D71-CC90-424C-8638-1F2DBAC87A54} (ArmHelper Control) -

O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

 

--

End of file - 8409 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Laso

Ser inget speciellt i loggen.

 

Försök att starta i felsäkert läge och ta bort denna mapp.

 

Tryck F8 upprepande gånger och välj att starta i Felsäkert läge

Gå sen in i och försök ta bort mappen.

 

 

 

 

// gästen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gryynet

Nu har jag provat det och jag kan inte ta bort mappen i felsäkert läge heller.

Hopplöst

[inlägget ändrat 2008-06-01 09:29:04 av Gryynet]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Upptäckte nu att jag i mina delade mappar har en mapp som jag inte känner igen. den heter bara msn_9568@hotmail.com
Kan du skriva hela sökvägen till mappen?

 

Det är normalt att det finnas sådana mappar i C:\Documents and Settings\<anv.namn>\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft\Messenger\xxx@hotmail.com\Sharing Folders\

Men det är ju inte den mappen man normalt menar med delade mappar.

 

----------------------

Flyttar tråden till forumet för Chattprogram

Cecilia - Moderator för Virus, skadliga program & botemedel

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gryynet

Den delade mappen jag menar är den man kan dela med andra användare av msn. Har aldrig sett nya mappar där inne och detta är ingen jag känner. Men hur jag gör så går det inte att få bort.

Detta är hela sökvägen:

 

Index för file:///C:/Documents and Settings/demo/Lokala inställningar/Application Data/Microsoft/Messenger/ladyofthefly@hotmail.com/Sharing Folders/msn_9568@hotmail.com/

 

 

Bra att du flyttade tråden , jag visste inte vart den hörde riktigt

 

[inlägget ändrat 2008-06-01 17:05:47 av Gryynet]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gryynet

Ja fast det vill jag inte för jag använder delade mappar ganska ofta.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Gryynet

Nu är problemet löst. Jag tröttnade ihop på sega FF och installerade Opera och då gick det ta bort mappen:thumbsup:

Märkligt det kan vara ibland

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...