Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Gabbiness

Hjälp med virus

Rekommendera Poster

Jag har fått ett virus som segar ner min dator, och öppnar nya internet explorer flikar när jag är på internet och som även öppnar pop-up sidor med poker och ringsignals-reklam.

Det kommer ofta meddelanden om att jag borde genomsöka datorn efter spyware och liknande.

 

Ett ganska typiskt virus enligt mig.

Men varken Norton eller ad-aware hittat någonting.

Jag försökte göra en systemåterställning, för jag tror jag vet vad det var som orsakat viruset, men systemåterställningen misslyckads varje gång jag prövade (jag prövade3 olika tidspunkter).

 

Jag är övertygad om att viruset kom när jag desperat försökte installera ett exemplar av InDesign som jag fixat via torrent, så jag har mig själv att skylla. Jag var oförsiktig...

Har försök att avinstallera programmet jag försökte installera tidgare, men skadan är redan gjord, så det hjälpte inte...

 

Kan någon snälla hjälpa mig?

 

Jag har gjort en logg:

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:42:51, on 2008-05-27

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.deviantart.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\awtSLfEx.dll,#1

O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\ljJDVnkK.dll,c

O4 - HKCU\..\Run: [c2717075] rundll32.exe "C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\bybadrvu.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bMc14243e9] Rundll32.exe "C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\hlksxutu.dll",s

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Labtec Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe

 

--

End of file - 10522 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag är övertygad om att viruset kom när jag desperat försökte installera ett exemplar av InDesign som jag fixat via torrent, så jag har mig själv att skylla. Jag var oförsiktig...
Ja, crackade program är ett mycket vanligt sätt att sprida skadlig kod. I detta fall då inte virus utan annonsprogram enligt din beskrivning.

 

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

[log]Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg, alternativt starta om datorn i felsäkert läge.

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du ansluter till internet.

 

I ditt svar bifogar du ComboFix-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.[/log]

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn. Det kan bli problem t ex om du har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här är loggen. Jag hoppas jag gjorde allt rätt.

 

[log]

ComboFix 08-05-26.2 - Gabbi 2008-05-27 11:48:05.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1053.18.2415 [GMT 2:00]

Running from: C:\Users\Gabbi\Desktop\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

C:\Windows\system32\jusched.exe

 

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-04-27 to 2008-05-27 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2008-05-27 01:42 . 2008-05-27 01:42 <KAT> d-------- C:\Program Files\Trend Micro

2008-05-26 01:03 . 2008-05-26 01:03 <KAT> d-------- C:\Program Files\Lavasoft

2008-05-26 01:02 . 2008-05-26 01:02 <KAT> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-05-16 11:58 . 2008-05-16 11:58 12,632 --a------ C:\Windows\System32\lsdelete.exe

2008-04-29 11:20 . 2008-04-29 11:20 15,648 --a------ C:\Windows\System32\drivers\NSDriver.sys

2008-04-29 11:19 . 2008-04-29 11:19 15,648 --a------ C:\Windows\System32\drivers\Awrtrd.sys

2008-04-29 11:19 . 2008-04-29 11:19 12,960 --a------ C:\Windows\System32\drivers\Awrtpd.sys

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-05-27 09:19 --------- d-----w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\WTablet

2008-05-26 23:36 --------- d-----w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\Azureus

2008-05-26 16:18 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-05-26 16:18 --------- d-----w C:\ProgramData\Lavasoft

2008-05-26 16:18 --------- d-----w C:\ProgramData\FLEXnet

2008-05-26 16:18 --------- d-----w C:\Program Files\CyberLink

2008-05-26 16:18 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2008-05-26 03:12 2,386 ----a-w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2008-05-20 21:29 --------- d-----w C:\Program Files\Tablet

2008-05-19 10:36 --------- d-----w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\dvdcss

2008-05-15 07:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail

2008-04-17 18:27 --------- d-----w C:\Program Files\Apple Software Update

2008-04-16 16:37 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared

2008-04-16 16:24 --------- d-----w C:\Program Files\PowerISO

2008-04-16 10:17 --------- d-----w C:\Program Files\Azureus

2008-04-13 12:52 319,456 ----a-w C:\Windows\DIFxAPI.dll

2008-04-13 11:34 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Labtec

2008-04-13 11:33 --------- d-----w C:\Program Files\Logitech

2008-04-13 11:33 --------- d-----w C:\Program Files\Labtec

2008-04-13 11:33 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\LogiShrd

2008-04-13 11:31 --------- d-----w C:\ProgramData\WinZip

2008-04-08 12:24 --------- d-----w C:\ProgramData\LightScribe

2008-04-08 12:20 --------- d-----w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\Nero

2008-04-08 12:19 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Nero

2008-04-08 12:18 --------- d-----w C:\ProgramData\Nero

2008-04-08 12:18 --------- d-----w C:\Program Files\Nero

2008-04-08 11:35 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner

2008-04-03 17:53 --------- d-----w C:\Program Files\iTunes

2008-04-03 17:53 --------- d-----w C:\Program Files\iPod

2008-04-03 17:52 --------- d-----w C:\Program Files\QuickTime

2008-03-31 00:36 --------- d-----w C:\Program Files\Real

2008-03-31 00:36 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\xing shared

2008-03-31 00:36 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real

2008-03-27 21:59 --------- d-----w C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\Template

2008-03-18 16:43 704,000 ----a-w C:\Windows\System32\PhotoScreensaver.scr

2008-03-18 16:43 67,584 ----a-w C:\Windows\System32\wlanhlp.dll

2008-03-18 16:43 542,720 ----a-w C:\Windows\System32\sysmain.dll

2008-03-18 16:43 502,784 ----a-w C:\Windows\System32\wlansvc.dll

2008-03-18 16:43 47,104 ----a-w C:\Windows\System32\wlanapi.dll

2008-03-18 16:43 297,984 ----a-w C:\Windows\System32\wlansec.dll

2008-03-18 16:43 290,816 ----a-w C:\Windows\System32\wlanmsm.dll

2008-03-18 16:43 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\wtsapi32.dll

2008-03-18 16:43 2,923,520 ----a-w C:\Windows\explorer.exe

2008-03-18 16:42 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll

2008-03-18 16:40 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL

2008-03-18 16:40 3,505,720 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2008-03-18 16:40 3,471,928 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2008-03-18 16:40 24,064 ----a-w C:\Windows\System32\netcfg.exe

2008-03-18 16:40 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL

2008-03-18 16:40 22,016 ----a-w C:\Windows\System32\netiougc.exe

2008-03-18 16:40 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\asferror.dll

2008-03-18 16:40 167,424 ----a-w C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll

2008-03-18 16:40 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll

2008-03-18 16:39 537,600 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll

2008-03-18 16:39 449,536 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll

2008-03-18 16:39 4,247,552 ----a-w C:\Windows\System32\GameUXLegacyGDFs.dll

2008-03-18 16:39 2,560 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcRes.dll

2008-03-18 16:39 2,144,256 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll

2008-03-18 16:39 173,056 ----a-w C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll

2008-03-18 16:39 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe

2008-03-18 16:39 1,686,528 ----a-w C:\Windows\System32\gameux.dll

2008-03-18 16:38 2,048 ----a-w C:\Windows\System32\tzres.dll

2008-03-18 16:36 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll

2008-03-18 16:24 53,080 ----a-w C:\Windows\System32\wuauclt.exe

2008-03-18 16:24 43,352 ----a-w C:\Windows\System32\wups2.dll

2008-03-18 16:24 1,712,984 ----a-w C:\Windows\System32\wuaueng.dll

2008-03-18 16:24 1,524,224 ----a-w C:\Windows\System32\wucltux.dll

2008-03-18 16:23 80,896 ----a-w C:\Windows\System32\wudriver.dll

2008-03-18 16:23 549,720 ----a-w C:\Windows\System32\wuapi.dll

2008-03-18 16:23 33,624 ----a-w C:\Windows\System32\wups.dll

2008-03-18 16:23 31,232 ----a-w C:\Windows\System32\wuapp.exe

2008-03-18 16:23 163,000 ----a-w C:\Windows\System32\wuwebv.dll

2008-02-29 06:51 19,000 ----a-w C:\Windows\System32\kd1394.dll

2008-02-29 06:39 40,960 ----a-w C:\Windows\System32\srclient.dll

2008-02-29 06:39 371,712 ----a-w C:\Windows\System32\srcore.dll

2008-02-29 06:38 313,856 ----a-w C:\Windows\System32\rstrui.exe

2008-02-29 06:38 16,384 ----a-w C:\Windows\System32\srdelayed.exe

2008-02-29 06:35 6,656 ----a-w C:\Windows\System32\kbd106n.dll

2008-02-29 06:34 7,168 ----a-w C:\Windows\System32\f3ahvoas.dll

2008-02-29 04:16 2,027,008 ----a-w C:\Windows\System32\win32k.sys

2007-01-03 23:48 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini

.

 

------- Sigcheck -------

 

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408}]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C}]

2008-03-20 14:30 116088 --a------ C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-03-18 18:39 1232896]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-10-18 12:35 5724184]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" [2008-03-18 19:43 171448]

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 14:35 125440]

"IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" [2007-12-13 19:10 1688872]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 14:36 201728]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"hpsysdrv"="c:\hp\support\hpsysdrv.exe" [2007-04-18 17:01 65536]

"KBD"="C:\HP\KBD\KbdStub.EXE" [2006-12-08 18:16 65536]

"OsdMaestro"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe" [2007-02-15 13:59 118784]

"NvSvc"="C:\Windows\system32\nvsvc.dll" [2007-08-27 20:59 86016]

"NvCplDaemon"="C:\Windows\system32\NvCpl.dll" [2007-08-27 20:59 8473120]

"NvMediaCenter"="C:\Windows\system32\NvMcTray.dll" [2007-08-27 20:59 81920]

"HP Health Check Scheduler"="[ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe" [ ]

"SunJavaUpdateReg"="C:\Windows\system32\jureg.exe" [2007-04-07 03:56 54936]

"HP Software Update"="c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-05-08 17:24 54840]

"SSBkgdUpdate"="C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" [2006-10-25 10:03 210472]

"OpwareSE4"="C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe" [2007-02-04 13:02 79400]

"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-02-14 12:01 51048]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 22:16 39792]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-03-31 02:36 185896]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2008-03-28 23:37 413696]

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-03-30 10:36 267048]

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-01 14:57 153136]

"NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2007-12-03 14:21 2213160]

"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe" [2007-03-06 17:48 488984]

"LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe" [2007-03-06 17:58 1060376]

"PWRISOVM.EXE"="C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2008-03-15 01:50 233472]

 

C:\Users\Gabbi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartupAdobe Gamma.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-18 19:28:06 110592]

 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartupAdobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-03-18 19:28:06 110592]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"msacm.l3codecp"= l3codecp.acm

"VIDC.YV12"= yv12vfw.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"UacDisableNotify"=dword:00000001

"InternetSettingsDisableNotify"=dword:00000001

"AutoUpdateDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\DomainProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{61A0DE73-8F42-4817-B8F2-967932C343F7}"= c:\Program Files\Cyberlink\PowerDirector\PDR.EXE:CyberLink PowerDirector

"{8111AF75-7B1A-461B-BEA8-B9D6776823F1}"= C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger (Phone)

"{CEFDF3BC-91F9-4BCC-A402-8493EADD9637}"= UDP:C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"{60DDA7AA-0E6C-4F10-895E-979C4609D4EA}"= TCP:C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe:Bonjour

"TCP Query User{AB164824-08B4-4FAD-BD54-1792F0111F56}C:\\program files\\azureus\\azureus.exe"= UDP:C:\program files\azureus\azureus.exe:Azureus

"UDP Query User{12B8A89A-9107-491C-ADB7-4A8B8227F855}C:\\program files\\azureus\\azureus.exe"= TCP:C:\program files\azureus\azureus.exe:Azureus

"{A4521BB6-4340-47F8-8F1E-E183DDE86056}"= UDP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"{EC2C20ED-515F-4563-920B-57A5B9297BAC}"= TCP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]

"DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

 

R1 IDSvix86;Symantec Intrusion Prevention Driver;C:\PROGRA~2\Symantec\DEFINI~1\SymcData\ipsdefs\20080523.001\IDSvix86.sys [2008-02-13 18:18]

R2 LiveUpdate Notice;LiveUpdate Notice;"C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon []

R2 TabletServiceWacom;TabletServiceWacom;C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe [2007-09-07 11:40]

R3 SYMNDISV;SYMNDISV;C:\Windows\system32\Drivers\SYMNDISV.SYS [2007-08-13 22:50]

R3 wacommousefilter;Wacom Mouse Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\wacommousefilter.sys [2007-02-16 12:12]

R3 wacomvhid;Wacom Virtual Hid Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\wacomvhid.sys [2007-02-16 11:30]

R3 WacomVKHid;Virtual Keyboard Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\WacomVKHid.sys [2007-02-15 17:11]

S3 COH_Mon;COH_Mon;C:\Windows\system32\Drivers\COH_Mon.sys [2008-03-06 22:32]

 

*Newly Created Service* - CATCHME

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2008-05-20 11:42:01 C:\Windows\Tasks\Norton AntiVirus - Run Full System Scan - Gabbi.job"

- C:\Program Files\Norton AntiVirus\Navw32.exeB/TASK:

.

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-05-27 11:49:40

Windows 6.0.6000 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-05-27 11:50:28

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-05-27 09:50:11

 

Pre-Run: 212,612,497,408 byte ledigt

Post-Run: 212,594,118,656 byte ledigt

 

205 --- E O F --- 2008-05-20 17:55:36

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Lägg hit en HijackThis-logg så får vi se om det är något kvar i den nu.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har installerat ny java version och raderat den gammla.

Beror såna här annonsprogram och liknande ofta på säkerhetshål i java? För jag har haft problem med säkerhetshål i java tidigare...

 

Här är loggen iaf:

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:42:51, on 2008-05-27

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.deviantart.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\awtSLfEx.dll,#1

O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\ljJDVnkK.dll,c

O4 - HKCU\..\Run: [c2717075] rundll32.exe "C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\bybadrvu.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bMc14243e9] Rundll32.exe "C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\hlksxutu.dll",s

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Labtec Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe

 

--

End of file - 10522 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Beror såna här annonsprogram och liknande ofta på säkerhetshål i java?
Ofta vet jag inte, men de kan bero på att någon programvara inte är uppdaterad och därför innehåller säkerhetshål och så surfar man till en webbsida som innehåller kod för att utnyttja säkerhetshålet. Men det förekommer också att de kommer in via något man väljer att installera från en opålitlig källa, t ex ett crackat program.

 

Hmm, det är rader där som inte syntes i ComboFix-loggen fast de borde ha gjort det. Har du varit inloggad på samma konto (användarnamn) när du har skapat bägge loggarna?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Oj... var det den gamla? Jaja, jag hoppas jag har gjort rätt och tagit den nya nu.

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:34:20, on 2008-05-28

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\WTablet\Wacom_TabletUser.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\jureg.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpWareSE4.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\schtasks.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\Explorer.exe

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Photoshop.exe

C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Users\Gabbi\AppData\Local\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil9e.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.deviantart.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OsdMaestro] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateReg] "C:\Windows\system32\jureg.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program Files\ScanSoft\OmniPageSE4\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Labtec\WebCam10\WebCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Labtec Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TabletServiceWacom - Wacom Technology, Corp. - C:\Windows\system32\Wacom_Tablet.exe

 

--

End of file - 9853 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...