Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Live messenger är borta!


Rekommendera Poster

Hej,

Fick bekymmer med bärbara datorn idag.

Live messenger är borta! (Den poppar inte upp när man startar den)

Går man in på aktivitets hanteraren så finns den där (msnmsgr.exe)

Men försöker man öppna msn igen genom att dubbel klicka på live messenger så händer inget förutom att en till msnmsgr.exe kommer upp på aktivitetshanteraren.

Prövade installera om live messenger + att jag körde ccleaner och rensade registret utan resultat..

Måttligt irriterande problem.

Nån som kan hjälpa för jag har då ingen aning vad det kan va fö fel..

 

 

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Stefan Eklinder

 

Det är inte så att du fått MSN-virus eller något annat otrevligt?

 

Kör en HijackThis, så kan Cecilia eller Zipp kolla loggen:

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus."

 

- Sigfrid Siwertz.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Okej,

Får kolla då

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:35:26, on 2008-04-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\OSD\OSD.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://se.msn.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OSD] C:\Program\OSD\OSD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1201630604218

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Object) - https://betway.microgaming.com/betway/FlashAX2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0CC7D4E7-1DD8-41A3-A8C0-5867D3AFD1C2}: NameServer = 195.67.199.12,195.67.199.13

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Labtec Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

 

--

End of file - 6960 bytes

[/log]

 

Det mystiska är att msn helöt plötsligt funkade när jag slog igång datan idag.

Ingen aning vad det kan vara för bekymmer men kolla loggen så får vi se.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Jag ser inget särskilt i loggen.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej,

Jo jag såg det så installerade en nyare version.

Okej.. ja den verkar ju funka nu så får se om problemet kommer tillbaka.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×
×
  • Skapa nytt...