Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Konstiga felmeddelanden efter virus scan


Esa Tikkanen

Recommended Posts

Esa Tikkanen

Jag blir galen... Scannade datorn, efter att har fått någon konstig virus med Superantivirus. Fick bort viruset, men efter detta får jag alltid ett par felmeddelande när jag startar datorn. Testade att hämta filerna tillbaka från karantän, men då fick jag även viruset tillbaka...

 

Så här står det på meddelanden:

 

________________________________________________

 

RUNDLL

________________________________________________

 

Det gick inte att läsa in C:\Program\fwnafifk\itidcfw.dll

 

Det går inte att hitta den angivna modulen.

 

OK

_________________________________________________

 

 

 

Och det andra meddelandet:

 

RegSvr32

_______________________________________________________

 

LoadLibary("C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\cbqhcnyb.dll") misslyckades - Det går inte att hitta den angivna modulen.

 

OK

________________________________________________________

[inlägget ändrat 2008-03-25 18:46:26 av Esa Tikkanen]

Link to comment
Share on other sites

Vad använder du för webbläsare?

LOG-knappen ska i de allra flesta webbläsare synas i fönstret som kommer upp när man trycker på Besvara, och då på samma rad som :thumbsdown::thumbsup:.

 

Om du inte ser någon LOG-knapp så får du skriva in [ LOG] före loggen och [ /LOG] efter inlägget, i båda fallen utan mellanrum efter [.

 

Link to comment
Share on other sites

Esa Tikkanen

Aah... du menar här, men jag pratar om själva programmet, hittar inget sätt att markera, spara eller kopiera, för att kunna klistra in här.

 

Link to comment
Share on other sites

När du har skannat med HijackThis så finns det en knapp som heter Save log, tryck på den och då ska loggen komma upp i Anteckningar. Från Anteckningar så är det lätt att kopiera loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Esa Tikkanen

Jag får en lista över skit som programmet hittade, men ingen sparfunktion. Kanske måste var registrera först....

 

Link to comment
Share on other sites

När programmet startar så tryck på:

Do a system scan and save a logfile

När skanningen är klar så kommer Anteckningar upp med loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Esa Tikkanen

Det här funkade ju bättre!

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:07:02, on 2008-03-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ClamWin\bin\ClamTray.exe

C:\Program\SAMSUNG\FW LiveUpdate\FWManager.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\iexplore.exe

C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Program\ePrompter\ePrompter.exe

C:\Program\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

C:\Program\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program\Spyware Doctor\pctsGui.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://groups.msn.com/ValentinasSida

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [ClamWin] "C:\Program\ClamWin\bin\ClamTray.exe" --logon

O4 - HKLM\..\Run: [Name of App] C:\Program\SAMSUNG\FW LiveUpdate\FWManager.exe r

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\wianmpa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [fwnafifk] rundll32.exe "C:\Program\fwnafifk\litidcfw.dll",Init

O4 - HKLM\..\Run: [cbqhcnyb] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\cbqhcnyb.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows32] C:\windows\system\win.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSTray] "C:\Program\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [ufrh] "C:\Documents and Settings\Esa Nikko\Mina dokument\a?sembly\m?hta.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [internet Explorer] C:\WINDOWS\iexplore.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: .protected

O4 - Startup: ePrompter.lnk = C:\Program\ePrompter\ePrompter.exe

O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe

O4 - Startup: Picture Motion Browser verktyg för mediekontroll.lnk = C:\Program\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Global Startup: .protected

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1095872616187

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.postfoto.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) - http://atv.disney.go.com/global/download/otoy/OTOYAX29b.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab57213.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CC32D4D8-2A0B-4CEB-B105-C9B968379105} (CGameManagerCtrl Object) - https://disney.go.com/games/downloads/gamemanager/DIGGameManager.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF577CF8-DC4E-45AC-9430-0ADA902AD554}: NameServer = 81.26.226.3,81.26.229.3

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 10382 bytes[/log]

 

[inlägget ändrat 2008-03-25 20:11:01 av Esa Tikkanen]

[inlägget ändrat 2008-03-25 20:11:50 av Esa Tikkanen]

Link to comment
Share on other sites

Esa Tikkanen

YES!!

 

Hittade filerna, markerade dom och lät programmet fixa. Startade sedan om datorn och problemet var ur världen.

 

Ett stort tack för hjälpen!!!!

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Clamwin är för dåligt för att vara lämpligt att ha som antivirusprogram på en Windows-dator.

 

Är det här de två rader du fixade?

O4 - HKLM\..\Run: [fwnafifk] rundll32.exe "C:\Program\fwnafifk\litidcfw.dll",Init

O4 - HKLM\..\Run: [cbqhcnyb] regsvr32 /u "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\cbqhcnyb.dll"

 

Men det finns några till rader som är direkt olämpliga eftersom de tyder på en infektion.

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg (alternativt starta om datorn i felsäkert läge).

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, bifoga den till ditt svar (LOG-knappen). Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Link to comment
Share on other sites

Esa Tikkanen

Javisst, det var de två rader som nu är fixade.

 

Tackar för dina tips - kommer att göra detta i helgen:thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Tackar för dina tips - kommer att göra detta i helgen

Om det är de trojaner som det ser ut som så är det en trojan som öppnar en bakdörr i datorn så att andra kan komma åt den utifrån internet. Datorn bör ha internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt tills den är ren.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...