Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
HELPME

Felkod: 800401f3

Rekommendera Poster

Dzemo

Har du scannat igenom datorn med något antivirusprogram och dylikt?

 

Testa att scanna igenom datorn med en online-scanner.

Välj någon av dessa fyra online-scanners:

http://www.eset.eu/online-scanner

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html http://usa.kaspersky.com/products_services/free-virus-scanner.php

 

Sedan kan du även installera SUPERantispyware och scanna igenom datorn med det, så att det inte är något spyware som ligger och lurar i bakgrunden.

http://www.superantispyware.com/downloadfile.html?productid=SUPERANTISPYWAREFREE

 

------------------------------

Med vänliga hälsningar

Dzemal

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

Okej, dock så har det inte gjort någon skillnad.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

skapa en ny tråd om virus och skicka en hijackthis log så kan dom kolla

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Dzemo

Ja, skapa en ny tråd i forumet "Virus - Antivirus" där du beskriver ditt problem, du kan även be dem läsa igenom den här tråden. Det finns säkert någon snäll där ute som kommer försöka hjälpa dig i alla fall, tyvärr så har jag inga fler tips.

 

Som lallarn säger, skapa en ny tråd i Virus forumet och posta en hijackthis-logg där, så ska du få se att någon snabbt kan hjälpa dig med ditt problem.

 

------------------------------

Med vänliga hälsningar

Dzemal

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:04:58, on 2008-03-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132644034968

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1133976300187

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 6801 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

Nej, för jag kom inte hit om virus och sånt!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll (file missing)

 

Gör en ny logg bocka för den där sen tryck på fix

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

starta om och testa msn sen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

Jo jag har gjort det, men det funkar inte.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

 

Det vet jag inte va det är någon som kan ?

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Dzemo

Jag sökte på processlibrary efter nwprovau.dll, men den hittade ingen information ang. den DLL-filen.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

Så ingen kan hjälpa mig här? Då kan jag ta bort denna tråden eller?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

skapa en ny tråd me loggfilen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

skapa en ny tråd på eforum på virus - antivirus och ladda upp en ny loggfil med hijackthis och fråga om dom kan hitta något skumt i loggen.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

Du kan testa med att gå in på Starta sen går du in på Kör kopiera in dom här var för sig.

 

regsvr32 Dssenh.dll /s

regsvr32 Gpkcsp.dll /s

regsvr32 Slbcsp.dll /s

regsvr32 Sccbase.dll /s

regsvr32 Softpub.dll /s

regsvr32 Wintrust.dll /s

regsvr32 Initpki.dll /s

regsvr32 Rsaenh.dll /s

regsvr32 Mssip32.dll /s

regsvr32 Cryptdlg.dll /s

regsvr32 Msxml3.dll /s

 

 

[inlägget ändrat 2008-03-25 19:03:30 av lallarn]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HELPME

Har gjort det, men inget händet.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lallarn

Fick du något meddelande efter någon?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...