Just nu i M3-nätverket
Jump to content

!"#@%& undelete


FuZz

Recommended Posts

så jag lägger alla foton i en folder och lägger foldern i c:, men den hamnar i en underfolder kallad 6c8blabla..., så jag ångrar, men det står "kan inte läsa från källfil eller källdisken", så jag kollar foldern i 6c8bla katalogen men där får jag åtkomst nekad, så alla mina foton verkar ha hamnat i twilight zone, vad göra? :S

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

Låter skumt!

Har du virusscannat datorn?

...låter som du har ovälkommet besök i systemet.

 

Posta en Hijackthis:

http://www.spychecker.com/program/hijackthis.html

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Experterna här kan kolla loggen åt dig.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

så jag lägger alla foton i en folder och lägger foldern i c:, men den hamnar i en underfolder kallad 6c8blabla..., så jag ångrar, men det står "kan inte läsa från källfil eller källdisken", så jag kollar foldern i 6c8bla katalogen men där får jag åtkomst nekad, så alla mina foton verkar ha hamnat i twilight zone, vad göra? :S

 

Går fotona att rädda?

 

Här e hijack loggen:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 5:48:04 PM, on 01/10/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_12\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

C:\Program\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe

C:\Program\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe

C:\Program\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe

C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\VVSN\VVSN.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE

C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe

C:\Program\ekort\ekort.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\OBroker.exe

C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program\LevelOne\Common\RaUI.exe

C:\Program\Huawei technologies\Mobile Connect\Mobile Connect.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Johan\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\83UFMYG1\HiJackThis_v2[1].exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=SW&range=AD&phase=6&key=SEARCH

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {0ACF00E0-C1E4-4F6B-B290-10AC7505C47A} - C:\Program\Alcohol Toolbar\v3.0.0.0\AudioGizmo_Toolbar.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {DC59A0D4-0ED6-4A73-B356-1B977F2A7725} - C:\Program\Alcohol Toolbar\v3.0.0.0\AudioGizmo_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_12\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program\Delade filer\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LXCGCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [lxcgmon.exe] "C:\Program\Lexmark 2300 Series\lxcgmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program\Lexmark 2300 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program\VVSN\VVSN.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C46 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C46 Series" /O6 "USB002" /M "Stylus C46"

O4 - HKLM\..\Run: [e-kort] C:\Program\ekort\ekort.exe /dontopenmycards

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare Software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: LevelOne Wireless Utility.lnk = C:\Program\LevelOne\Common\RaUI.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: &ieSpell Options - res://C:\Program\ieSpell\iespell.dll/SPELLOPTION.HTM

O8 - Extra context menu item: Check &Spelling - res://C:\Program\ieSpell\iespell.dll/SPELLCHECK.HTM

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Lookup on Merriam Webster - file://C:\Program\ieSpell\Merriam Webster.HTM

O8 - Extra context menu item: Lookup on Wikipedia - file://C:\Program\ieSpell\wikipedia.HTM

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_12\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - C:\Program\ieSpell\iespell.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell - {0E17D5B7-9F5D-4fee-9DF6-CA6EE38B68A8} - C:\Program\ieSpell\iespell.dll

O9 - Extra button: (no name) - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - C:\Program\ieSpell\iespell.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ieSpell Options - {1606D6F9-9D3B-4aea-A025-ED5B2FD488E7} - C:\Program\ieSpell\iespell.dll

O9 - Extra button: Expekt.com Poker - {3852AC86-965F-4abe-A75F-3DCB7E81A4B2} - C:\Program\expektMPP\MPPoker.exe

O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program\EmpirePoker\EmpirePoker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program\EmpirePoker\EmpirePoker.exe

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe

O9 - Extra button: Bodog Poker - {F47C1DB5-ED21-4dc1-853E-D1495792D4C5} - C:\Program\Bodog Poker\BPGame.exe

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\Program\ekort\ekort.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Poker.com - {6FDD5236-C9F0-49ef-935D-385F5E21991A} - C:\Documents and Settings\Johan\Start-meny\Program\Poker.com\Poker.com.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: Flash Decompiler SWF Capture tool - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\Program\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Decompiler SWF Capture tool menu - {86B4FC19-8FA4-4FD3-B243-9AEDB42FA2D5} - C:\Program\ELTIMA~1\FLASHD~1\iebt.dll (HKCU)

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\sw.htm

O15 - Trusted Zone: *.bigbrother.se

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.shockwave.com/content/zuma/sis/popcaploader_v10.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{59785805-5D4A-44AC-9FEE-C1FF45072A71}: NameServer = 80.251.192.244 80.251.192.245

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: lxcg_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcgcoms.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

--

End of file - 14466 bytes

[/log]

 

[inlägget ändrat 2008-01-10 17:54:56 av FuZz]

Link to comment
Share on other sites

Du kan se om det går att sätta ny ägare till mappen 6c8blabla enligt

http://support.microsoft.com/kb/308421

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta bort följande om de finns där

WhenU

SaveNow

 

Det är en testversion av HijackThis du har. Installera denna version i en mapp på datorn (viktigt, annars så blir det inga säkerhetskopior):

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

 

[log]När du är säker på att det är gjort så skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] C:\Program\VVSN\VVSN.exe

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort mapparna (om de finns kvar):

C:\Program\VVSN

 

Starta om i normalt läge och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...