Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
ford59

100 processer i vista

Rekommendera Poster

ford59

Undrar om någon kan hjälpa mig med vilka processer jag kan stänga ned/ta bort, har 2,5 gig ram och ca 60% av detta används hela tiden datan är igång.

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:46:49, on 2008-01-04

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\tpfnf7sp.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMHandler.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Lenovo\LenovoCare\LPMGR.EXE

C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Camera Center\bin\LenovoCameraCenter.exe

C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_tray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Windows\System32\perfmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\Program Files\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMHandler] C:\PROGRA~1\Lenovo\PMDRIV~1\PMHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LenovoOobeOffers] c:\SWTOOLS\LenovoWelcome\LenovoOobeOffers.exe /filePath="c:\swshare\firstrun.txt"

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FingerPrintSoftware] "C:\Program Files\Lenovo Fingerprint Software\fpapp.exe" \s

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CameraApplicationLauncher] C:\Program Files\Lenovo\Camera Center\bin\CameraApplicationLaunchpadLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intuit Financial Center] c:\Program Files\Intuit\QuickBooks Financial Center\exe\entice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\Lenovo Multimedia Center\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nmapp] "C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "F:\Davids\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ''LOKAL TJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ''LOKAL TJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User ''LOKAL TJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ''NÄTVERKSTJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User ''SYSTEM'')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User ''Default user'')

O4 - Startup: MagicDisc.lnk = C:\Program Files\MagicDisc\MagicDisc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra ''Tools'' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ''Tools'' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ''Tools'' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O20 - Winlogon Notify: avgwlntf - C:\Windows\SYSTEM32\avgwlntf.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Resident Shield Service (AvgCoreSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgrssvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: DDNIService - Digital Delivery Networks, Inc. - C:\Program Files\DDNI\DIBS\DDNIService.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Fn+F5 Service (FNF5SVC) - Lenovo. - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\FNF5SVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\Windows\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Pure Networks Net2Go Service (nmraapache) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\WebServer\bin\nmraapache.exe

O23 - Service: Pure Networks Network Magic Service (nmservice) - Pure Networks, Inc. - C:\Program Files\Pure Networks\Network Magic\nmsrvc.exe

O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMSveH.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: On Screen Display (TPHKSVC) - Unknown owner - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\TPHKSVC.exe

O23 - Service: TSS Core Service (TSSCoreService) - IBM - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvttcsd.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - c:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

 

--

End of file - 13267 bytes

[/log]

 

/ford59

 

[bild raderad 2008-01-06 14:12:00 av ford59]

[inlägget ändrat 2008-01-06 14:22:55 av ford59]

 

LOG inlagt av moderator.

 

[inlägget ändrat 2008-01-06 14:24:11 av Maratonmannen]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...