Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ett mindre problem som irriterar


filipoberg

Recommended Posts

Jag har problem med att en fil meddelas infekterad vid nästan varje uppstart. Filen heter Wab64.dll och ligger under c:\program\common files\microsoft shared\speech\Wab64.dll.

 

Här kommer hijackthis loggen:

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA) Scan saved ...

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 09:54:09, on 2007-12-02

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Hijackthis\Rensare.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://klocka.nu/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqla

b2.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56

907.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 4303 bytes[/log]

 

 

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom det är en test-version av HijackThis du använder så avinstallera (ta bort) den och installera den färdiga i stället:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Klistra in en logg från den sedan.

 

Vad har otrevligheten i Wab64.dll för namn?

 

Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Kör den och följ anvisningarna som visas.

 

VIKTIGT! Klicka inte på Combofix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

 

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den här.

 

Link to comment
Share on other sites

Virus-programmet jag har (avg) säger att den heter: Trojan horse BackDoor.Hupigon3.MRB

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:55:31, on 2007-12-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://klocka.nu/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 4107 bytes

[/log]

 

[log]

ComboFix 07-12-16.3 - Dell 2007-12-16 14:53:39.1 - NTFSx86

Running from: C:\Documents and Settings\Dell\Skrivbord\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-16 to 2007-12-16 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

2007-12-16 13:54 . 2007-12-16 13:54 <KAT> d-------- C:\Program\Trend Micro

2007-12-15 19:19 . 2007-12-15 19:24 <KAT> d-------- C:\Program\Magic Video Converter

2007-12-15 19:19 . 2004-05-26 21:37 719,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\devil.dll

2007-12-15 19:19 . 2003-03-19 11:03 544,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr71d.dll

2007-12-15 19:19 . 2002-01-05 14:37 344,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr70.dll

2007-12-15 19:19 . 2006-09-16 19:44 314,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\avisynth.dll

2007-12-09 00:27 . 2007-12-09 00:27 <KAT> d-------- C:\Program\NVIDIA

2007-12-08 15:09 . 2007-12-08 15:09 <KAT> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\NVIDIA

2007-12-02 15:31 . 2007-12-02 15:31 <KAT> d--h----- C:\WINDOWS\PIF

2007-12-02 13:10 . 2007-12-02 13:10 658 --a------ C:\WINDOWS\eReg.dat

2007-12-02 12:53 . 2007-12-02 12:54 <KAT> d-------- C:\Program\GameSpy Arcade

2007-11-30 19:30 . 2007-11-30 19:30 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm

2007-11-30 19:30 . 2007-11-30 19:30 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm

2007-11-30 17:44 . 2007-11-30 17:56 <KAT> d-------- C:\WINDOWS\system32\NtmsData

2007-11-18 11:28 . 2007-11-18 11:28 <KAT> d---s---- C:\Documents and Settings\Dell\UserData

2007-11-17 15:52 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys

2007-11-17 15:52 . 2001-08-17 22:02 9,600 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-16 14:01 --------- d---a-w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP

2007-12-15 21:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\uTorrent

2007-12-15 21:25 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\OpenOffice.org2

2007-12-02 17:28 --------- d-----r C:\Program\Steam

2007-12-02 12:52 --------- d--h--w C:\Program\InstallShield Installation Information

2007-12-02 12:13 12,464 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys

2007-12-02 11:51 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\InstallShield

2007-11-17 13:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Hamachi

2007-11-15 14:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\AVG7

2007-11-13 19:19 139,264 ----a-w C:\WINDOWS\War3Unin.exe

2007-11-11 23:09 --------- d-----w C:\Program\uTorrent

2007-11-11 10:33 --------- d-----w C:\Program\directx

2007-11-10 15:23 --------- d-----w C:\Program\Hamachi

2007-11-10 15:22 25,280 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\hamachi.sys

2007-11-10 12:58 --------- d-----w C:\Program\Prolific Publishing, Inc

2007-11-09 19:51 --------- d-----w C:\Program\PC Wizard 2008

2007-11-07 19:12 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Apple Computer

2007-11-04 08:28 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg7

2007-11-03 19:51 --------- d-----w C:\Program\Stardock

2007-11-03 09:47 --------- d-----w C:\Program\SystemRequirementsLab

2007-11-02 12:10 --------- d-----w C:\Program\OpenOffice.org 2.2

2007-11-02 11:49 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\Adobe

2007-11-02 11:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe Systems

2007-11-02 11:43 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared

2007-11-02 11:33 --------- d-----w C:\Program\DAEMON Tools

2007-11-02 08:55 685,816 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-11-01 19:25 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\SystemRequirementsLab

2007-11-01 16:33 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Winamp

2007-11-01 15:44 --------- d-----w C:\Program\Winamp

2007-11-01 15:36 499,712 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2007-11-01 15:36 348,160 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2007-11-01 15:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\AVG7

2007-11-01 15:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Grisoft

2007-11-01 15:14 --------- d-----w C:\Program\MSN Messenger

2007-11-01 15:09 --------- d-----w C:\Program\QuickTime

2007-11-01 15:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer

2007-11-01 15:08 --------- d-----w C:\Program\Apple Software Update

2007-11-01 15:08 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple

2007-11-01 14:56 --------- d-----w C:\Program\Java

2007-11-01 14:55 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\Java

2007-11-01 14:16 --------- d-----w C:\Program\Easy Video Splitter

2007-11-01 14:16 --------- d-----w C:\Program\AMP WinOFF

2007-11-01 14:14 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\vlc

2007-11-01 14:13 --------- d-----w C:\Program\TPTEST5

2007-11-01 13:53 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Dell\Application Data\Talkback

2007-11-01 13:52 --------- d-----w C:\Program\Gabest

2007-11-01 13:51 --------- d-----w C:\Program\VideoLAN

2007-10-31 22:16 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\SpeechEngines

2007-10-31 22:16 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\ODBC

2007-10-31 21:39 --------- d-----w C:\Program\microsoft frontpage

2007-10-31 21:36 --------- d-----w C:\Program\Onlinetjänster

2007-10-31 21:35 --------- d-----w C:\Program\Delade filer\MSSoap

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MSMSGS"="C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-10-10 19:51]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"QuickTime Task"="C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 06:24]

"WinampAgent"="C:\Program\Winamp\winampa.exe" []

"AVG7_CC"="C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe" [2007-11-02 09:22]

"NvCplDaemon"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 00:34 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

"nwiz"="nwiz.exe" [2006-10-22 12:22 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="RUNDLL32.exe" [2004-08-04 00:34 C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe]

 

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:34]

"AVG7_Run"="C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe" [2007-11-02 09:22]

 

S2 NetCM;Network Connection Manager;C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Speech\svchost.exe

 

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-12-24 18:18:08 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

- C:\Program\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-16 15:02:14

Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-16 15:04:14 - machine was rebooted

.

2007-11-15 14:16:06 --- E O F ---

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Backdoor betyder att otrevligheten öppnar en bakdörr till datorn så att andra kan komma åt den utifrån internet. Håll därför internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt.

 

Link to comment
Share on other sites

2007-12-02 12:53 . 2007-12-02 12:54 <KAT> d-------- C:\Program\GameSpy Arcade

Detta är ett olämpligt program: http://www.siteadvisor.com/sites/gamespyarcade.com

Avinstallera i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program

Ta sedan bort ovanstående mapp (en omstart kanske krävs för att det ska gå).

 

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen samt File size här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Speech\svchost.exe

C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Speech\Wab64.dll

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Vad finns i mappen C:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Speech?

Filnamn, storlek, datum och klockslag

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...