Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Laptop kraschar konstant!


SuaveAL

Rekommendera Poster

Hej!

 

Jag har en packard bell AMD turion 64 mobile, 1,59 ghz och 896MB ram.

Datorn köptes för två år sen hade lite problem med den redan då, så jag bytte ut mitt moderkort. Jag kör windows Xp

När jag använde spel på laptop så dog datorn direkt, den starta om och diskhanteraren körde CHDSK verifiering (blå skärm), samma sak när jag använde VÄLDIGT ansträngande program som XBtools som skapar två xboxspel på samma iso fil..

 

Men nu så startar datorn om hela tiden! Jag kan sitta på aftonbladets hemsida och den dör, när jag kollar på film så dör den efter 20 min. Sånt här hände inte tidigare.... Jag har försökt köra antivirus både nod32, försökt köra ad-aware och housecall från trendmicro... Men hopplöst datorn startar om efter ett tag. Jag har kollat temperaturen, de ser bra ut när du startar film eller antivirus så påverkas inte temperaturen så mkt, plus att jag har en liggande fläkt under laptopen, jag har tagit en log som ni även kan kolla på!

 

 

Om ni har tid och kan hjälpa mig så hade det varit jä*ligt hyggligt av er.

 

[log]

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:08:37, on 2007-12-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program\Delade filer\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [XPRepairPro2007] C:\Program\XP Repair Pro 2007\XPRepairPro.exe /r

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Titan Poker - {49783ED4-258D-4f9f-BE11-137C18D3E543} - C:\Poker\Titan Poker\casino.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/resources/MSNPUpld.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

 

--

End of file - 6688 bytes

[/log]

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag ser inget otrevligt i loggen i alla fall. XP Repair Pro 2007 verkade inte få särskilt bra betyg vid en googling så avinstallera och se om det blir någon förbättring.

 

Annars så låter det mest som överhettning pga för mycket damm, men det har du ju kollat.

 

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Avancerat - Start...Inställningar

så får du ut en blåskärm med felmeddelande om omstarterna beror på systemfel.

 

Den viktiga informationen på blåskärmen är följande:

Högt upp ett felmeddelande med stora bokstäver (t ex BAD_POOL)

Långt ner rad med mest siffror (STOP...)

Under det ibland ett filnamn

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ja alltså det med damm stämmer korrekt, men jag dammsuger datorn ofta men det hjälper inte..

Men cecilia, när detta bekymmret kom till mig förra gången så formatera jag och ominstallera xp, då fungera datorn klockrent i några veckor... så dök detta upp igen!

 

Kan det ha med att göra att jag alltid har min hdtv inkopplad? för jag läste nåt problem nån hade här och han uppdatera sitt grafikkorts drivrutiner, det gjorde jag också igår men det hjälpte inte... Men windows xp repair är faktiskt skitbra. Vet inte varför google klaga på det.

 

Sen jag vet att det har något med autoexec.cfg + config.cfg, men min kompis mecka lite med de så jag tror de e löst.

 

EN ANNAN viktig grej jag glömde nämna.. ibland när jag startar om datorn så ser jag att windows update har hittat updateringar. men när jag ska klicka på den lilla gula ikonen så försvinner den.. det är typ som om datorn inte ens låter mig köra update... :P

[inlägget ändrat 2007-12-07 11:58:38 av SuaveAL]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Sen jag vet att det har något med autoexec.cfg + config.cfg, men min kompis mecka lite med de så jag tror de e löst.
Ska det vara autoexec.bat och config.sys? Men de används väl inte av Windows-program.

 

ibland när jag startar om datorn så ser jag att windows update har hittat updateringar. men när jag ska klicka på den lilla gula ikonen så försvinner den.. det är typ som om datorn inte ens låter mig köra update
Besök Windows Update och kolla om det är något där. Men det kommer bara uppdateringar en gång i månaden.

 

Får väl se om någon blåskärm dyker upp.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har avinstallerat windows xp repair. Jag har kollat blå skärm såg inget av de du beskrev tyvärr, har dammsugat datorn så vi får väl hoppas på det bästa en ett tag iaf..

 

En liten grej till, när dator dör, dvs rebootar så hör man TYDLIGT hur det är fläkten där inne som lägger av .. de låter Booooooooooooooooooooof :)

Riktigt ordentligt också.. så kanske fläkten som måste bytas?

Kan jag kolla upp det på nåt sätt?

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag skrev om en blåskärm som dyker upp när datorn slutar att fungera innan en omstart. Inte den som kommer när datorn startar igen och chkdsk startar.

 

Fläkten kanske sätter igång på högvarv för att det blir för varmt i datorn?

Vad är det för temperaturmätningsprogram?

På hur många ställen mäter den?

Vad blir det för temperaturer strax innan datorn startar om?

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej

 

Jag tror inte det att det bara är fläkten som krånglar här, utan det kan också vara din HD. Ta gärna en mätning på temp. på den.

En annan faktor som kan påverka är just virus och liknande. Ett bra tips på ett bra program som gärna gillar o rensa upp i registret är tuneuputilities. Med det kan du rensa upp i registret. Brukar få gamla underliggande filer att rensas upp. Dem kan ta upp mkt onödigt minne och plats.

 

Men som cecilia säger så kan det vara bra och kolla upp fläkten. Men när du bytte moderkortet på datorn, kollade så att ram.minnena passar med datorn och främst att dem inte krockar med varandra. Tex olika klockfrekvenser.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Temperaturen ligger på c:a 35-36% på HD: Min Max last alla är på 36%

Core ligger på 71% men när jag spelar upp t.ex. mkv filer som är ansträngande kan Core gå upp till 79-82% det har varierat lite...

 

Det var inte jag personligen som bytte moderkortet den var på lagning, så jag hoppas de gjort rätt! :P

 

Det du sa om antivirus, jo jag tror också de behövs rensa registret men tyvärr så går det ju inte.. datorn dör efter 10 mins körning av virus eller nån annan scaning..

 

 

blå skärm har jag inte fått Cecilia, bara CHKSDK på startup...

 

 

[inlägget ändrat 2007-12-07 17:33:14 av SuaveAL]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Core ligger på 71% men när jag spelar upp t.ex. mkv filer som är ansträngande kan Core gå upp till 79-82%
Menar du grader? Temperaturer på över 70 grader är ju alldeles för mycket.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Troligen så behöver datorn öppnas upp och rensas på damm inuti, eller om det är någon fläkt som slutat att fungera, men det är ju svårt att göra själv på en bärbar.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag har tidigare försökt öppna datorn men det var omöjligt..

Jag får väl lämna in den så får de kolla på de..

 

tack för hjälpen cecilia. du är välidgt snäll, de ger dig betalt för detta va :D

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×
×
  • Skapa nytt...