Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Någon googlar på min pc!!


ylle0400

Recommended Posts

Har upptäckt att någon är inne och googlar på två av mina tre datorer i mitt hemnätverk!

 

Räcker det att köra hijackThis och CClean för att rensa, eller måste jag formatera om hårddiskarna?

 

Vore jättesnällt om någon kunde hjälpa mig!

 

Link to comment
Share on other sites

Kan du förklara ditt problem lite närmare? Hur märks det t ex?

 

De flesta otrevligheter går att ta bort med olika program som HijackThis, men det finns vissa saker som inte går att få bort utan formatering.

 

Till att börja med så se till att du inte har något lokalt nätverk med lokal fildelning, t ex genom att stänga av det i datorernas brandväggar.

 

Har du trådlöst nätverk?

 

Vi kan ju se om HijackThis visar något till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

Jag återkommer senare idag.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för att du hjälper mig!

 

Problemet är att man ser i Googles sökhistorik att någon porrsurfar från våra datorer när vi inte är hemma på dagarna och nätterna! Vi har pratat med polisen men det enda de kan rekommendera är att formatera om hårddskarna.

 

Jag har ett trådlöst nätverk med lösenord.

 

Har nu kört hijackThis som jag bifogar. OBS denna dator körde jag AdAware på när jag upptäckte surfandet...

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:35:08, on 2007-10-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\basfipm.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\MySQL\MySQL Server 5.0\bin\mysqld-nt.exe

C:\Program\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Apoint\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\WINDOWS\system32\WLTRAY.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Apoint\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\MMEDIA\TV Jukebox 3.0\tvjbMonitor.exe

C:\Program\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Program\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe

C:\Program\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe

C:\Program\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe

C:\Program\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe

C:\Program\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile\File Manager\fmgrsrv.exe

C:\Program\SONYER~1\Mobile\MOBILE~1\EPMWOR~1.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\NAVW32.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com'>http://www.euro.dell.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\WLTRAY

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tvjbmonitor] C:\Program\MMEDIA\TV Jukebox 3.0\tvjbMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1141331590140

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Broadcom ASF IP monitoring service v6.0.4 (BAsfIpM) - Broadcom Corp. - C:\WINDOWS\system32\basfipm.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: MySQL - Unknown owner - C:\Program\MySQL\MySQL.exe (file missing)

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wltrysvc.exe

 

--

End of file - 9729 bytes

[/log]

 

 

Här kommer hijackThis från min andra dator (ej kört AdAware på):

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:34:23, on 2007-06-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\BackWeb-7681197.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus XtremeG] C:\Program\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [AAWTray] C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\AAWTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Påminnelser för Kalendern i Microsoft Works.lnk = ?

O9 - Extra button: Informationshanteraren - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1177397594687

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Client - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

 

--

End of file - 6354 bytes

[/log]

[inlägget ändrat 2007-10-14 14:33:05 av ylle0400]

Link to comment
Share on other sites

Byt lösenord till det trådlösa nätverket.

Är det krypterat med WEP eller WPA?

 

1:a datorn med Ad-aware:

Hur är det med Symantec/Norton egentligen? Det ser inte ut att vara igång som det ska eller är det en gammal version. Är det en Internet Security version med brandvägg?

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/ och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare igång).

 

Är det här något du känner till och har haft länge (hittade inte mycket om det)?

O4 - HKLM\..\Run: [tvjbmonitor] C:\Program\MMEDIA\TV Jukebox 3.0\tvjbMonitor.exe

 

2: datorn utan Ad-aware (men Ad-aware ser ut att vara igång?):

Är det en F-secure med brandvägg? Har du koll på vad som är tillåtet i brandväggen?

 

Kan inte datorerna vara avstängda på dagarna och nätterna?

 

Link to comment
Share on other sites

Har nu bytt lösenord på nätverket. Det är krypterat med WEP.

 

1:a datorn har en splirrans version av Norton nedladdan för ca en månad sedan. Norton AntiVirus 2007 Uppgradering - Svensk version.

 

Jag har även avinstallerat Java.

 

04 -HKLM... är en digital usb tv mottagare.

 

2:a datorn har ad-aware 2007 som jag brukar köra mellan varven. En gammal verion av f-secure finns installerad på den. F-secure: Internetsköld tillåter utgående TCP-trafik och FTP-filhämtning. Allt annat blockeras. Ingående TCP-trafik genererar varninger. Windows brandvägg är på. Men ser att det finns vissa undantag ibockade... bl.a. Patcher MFC följt av konstiga tecken!!??

 

Datorerna kan absolut vara avstängda på nätterna men dat har nog slarvats lite med detta. Måste man även inaktivera anslutningarna?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Går det att byta till WPA? Det är ganska lätt att knäcka lösenordet till en trådlös förbindelse som är krypterad med WEP.

 

Menar du att F-secure Internetsköd är inställd på att tillåta all utgående TCP-trafik? Då har man ju tagit bort brandväggen för nästan all möjlig utgående trafik. Man ska inte ha Windows-brandväggen igång om man har en annan brandvägg för har man otur så kan säkerheten bli lägre då. Så stäng av Windows-brandväggen och se till att återställa F-secures brandvägg till det normala där man godkänner vilka program som får gå ut på internet. Så fungerade det i alla fall när jag hade F-secure Internet Security 2003 och 2004. Om du tycker att det är svårt att förstå sig på inställningarna i F-secure så finns det ju andra alternativ.

 

Om en dator är avstängd så kan man ju inte inaktivera en anslutning. Eller vad menar du?

 

Link to comment
Share on other sites

Har nu bytt till WPA (det fanns WPA2 också).

 

Jag stänger av Windows brandväggarna och återställer F-secures brandvägg.

 

Tittade på Nortons Varningar och loggar på dator 1 och såg bl.a. detta:

Upptäckt av maskar

* Intrång: MS SQL StackB0

 

Varningar

* Otillåten åtkomst loggad

 

Anslutningar

Återkommande Fjärr Ip-adresser (lång lista)

 

Ska jag köra Cclean på datorerna nu?

 

 

TACK för all hjälp jag får - helt suveränt:thumbsup:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Är loggningen något som Norton har stoppat? Det låter som att det är något som brandväggen borde ha stoppat, alltså att någon försöker komma in i datorn utifrån. http://www.symantec.com/avcenter/attack_sigs/s20081.html

 

Men eftersom du har en router så borde den redan ha förhindrat intrången. Har du öppnat portar eller annat i routern?

 

Link to comment
Share on other sites

Har öppnat localhost port (körde vb.net och java)

Varför behöver någon ute på internet komma åt datorn för att du kör vb.net och java? Och vilken port är localhost port? Jag har bara hört om localhost som en benämning på den dator man sitter vid.

 

Link to comment
Share on other sites

Localhost syftar till den lokala värddatorn eller systemet. Det är en loopback-enhet som tilldelas IP-adressen 127.0.0.1. Adressen kan användas av TCP/IP-program för att kommunicera med sig själva om det behövs.

 

Jag har använt den porten för att kunna kommunicera med mitt egna lokala datorsystem som om det vore ett avlägset system är användbart ut testsynvinkel.

 

Vet inte om detta kan lämna några dörrar öppna för nätintrång så jag stängde den igår...

 

Localhost är port 80.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Okej, du menade att du öppnade Nortons brandvägg för IP-adressen 127.0.0.1 (localhost-adressen), då är jag med (det är ju ingen port). Den IP-adressen är inget som någon kan göra intrång mot så vitt jag förstår så det ska ju inte vara något problem.

 

Link to comment
Share on other sites

Precis! MEN, Microsofts webbserver IIS körs via port 80 plus att MySql också krävde att jag öppnade port 80 - om jag inte minns fel. Över ett år sedan jag anväde dator 1 till detta...

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...