Just nu i M3-nätverket
Jump to content

USB-pinne går inte att avsluta.


Leab

Recommended Posts

När jag vill avsluta min USB-pinne med säker borttagning av programvara så får jag följande meddelande, se bild.

 

Spelar ingen roll i vilken USB-port pinnen sitter i, får hela tiden felmeddelandet.

 

Kopplar jag däremot min externa USB-hdd så är det inga problem att ta bort den.

 

Jag har sökt som en tokig i forumet men jag kan absolut inte hitta något som hjälper.

 

/Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Någon bild tror jag inte att du lyckades bifoga, men jag tror att jag vet hur meddelandet ser ut.

 

Säker borttagning vill man ju absolut göra.

 

Jag tror att det är någon fil på USB-minnet som används av något program. Om du har en aning om vilken fil det kan vara, så kan du söka efter filen med ProcessExplorer och se vilket program som använder det.

 

Är det någon som vet hur man listar alla filer på en enhet som används av vilket program som helst?

 

Du kan ju testa FileMon. Isolera bara den enheten som USB-minnet har, så får du se alla filer som läses eller skrivs, men när ett program släpper tag om en fil, så tror jag inte att man kan se det, och en lista över alla filer som används vid en given tidpunkt, tror jag inte att man kan få.

 

Om det är möjligt kan du ju göra en backup av alla filer och sedan eventuellt formatera om USB-minnet, om problemet fortsätter.

 

(Sök på Google efter ProcessExplorer och FileMon, det är nog det översta resultetet som är rätt. Programmen är en del av System Internals.)

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har ett minne med U3 på, och det var jag tvungen att stänga av autostarten av USB-minneshanteringen i systemfältet. Ibland är det dock något program/fil som används i alla fall, och då går det inte att stoppa.

 

Link to comment
Share on other sites

Som sagt jag glömde bilden. Här är den.

Vet ej vilket program som avses eftersom det i aktivitetshanteraren inte är något program igång som har med filerna på usb'n att göra.

/L

 

Har provat file mon och det är en hel del processer på volymen.

Kan man bryta dom?

 

[bild bifogad 2007-09-30 16:15:23 av leab]

[inlägget ändrat 2007-09-30 16:17:29 av leab]

[inlägget ändrat 2007-09-30 16:32:55 av leab]

985122_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag provat Process explorer.

 

Jag söker på handle M:. Då får jag upp en lista med ca 25 processer.

Klickar på en i taget och letar efter M: i huvudfönstret men det finns ingen koppling what so ever. ???

 

Provar även att spela upp en MP3 låt från minnet och gör om sökningen på M:

Det finns fortfarande ingen som helst koppling till M:

 

Jag bifogar bilden på Handle-sökningen + Hijackthis-logen.

/Leif

 

[log]C:\Program\Cobian Backup 8\cbInterface.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Comodo\Comodo AntiVirus\CMain.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\DS Clock\dsclock.exe

C:\Program\Internet Download Manager\IDMan.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\EPC\Toolbar\EPSIBar.exe

C:\Program\Comodo\Comodo AntiVirus\Cavaud.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\3M\PSNLite\PsnLite.exe

C:\Program\3M\PSNLite\PSNGive.exe

C:\WINDOWS\system32\GRVSA.exe

C:\Program\Internet Download Manager\IEMonitor.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Uppzippat\ProcessExplorer\procexp.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.swipnet.se/login.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program\Internet Download Manager\IDMIECC.dll

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: QFX Software KeyScrambler - {2B9F5787-88A5-4945-90E7-C4B18563BC5E} - C:\Program\KeyScrambler\keyscramblerIE.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program\Delade filer\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cobian Backup 8 interface] "C:\Program\Cobian Backup 8\cbInterface.exe" -service

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cnfgCav] "C:\Program\Comodo\Comodo AntiVirus\CMain.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program\DS Clock\dsclock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [iDMan] C:\Program\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: EPSI ToolBar.lnk = C:\EPC\Toolbar\EPSIBar.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Post-it® Software Notes Lite.lnk = C:\Program\3M\PSNLite\PsnLite.exe

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - C:\Program\Internet Download Manager\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program\Internet Download Manager\IEGetVL.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program\Internet Download Manager\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {5C106A59-CC3C-4caa-81A4-6D909B5ACE23} - C:\Program\KeyScrambler\keyscramblerIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &KeyScrambler... - {5C106A59-CC3C-4caa-81A4-6D909B5ACE23} - C:\Program\KeyScrambler\keyscramblerIE.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\cavemlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\cavemlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\cavemlsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\cavemlsp.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1183992451031

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1183992389593

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: monln - C:\WINDOWS\SYSTEM32\monln.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program\Delade filer\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Cobian Backup 8 service (CobBMService) - Luis Cobian - C:\Program\Cobian Backup 8\cbService.exe

O23 - Service: Comodo Anti-Virus and Anti-Spyware Service - Comodo Inc. - C:\Program\Comodo\common\CAVASpy\cavasm.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

[/log]

 

[bild bifogad 2007-09-30 19:45:54 av leab]

985188_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Det finns nog ingen anledning av avbryta processer, var det någon speciell process du funderade på?

 

Att avbryta en process den hårda vägen i Aktivitetshanteraren kan vara riskabelt. Vissa processer kan man få att inte starta automatiskt med Windows. Det bästa är att ändra inställningarna inifrån ett program, så att det inte startas automatiskt, men man kan också använda sig av Autostart-fliken i MSConfig.exe.

 

Jag tror inte att det är M: du skall söka efter i ProcessExplorer. Med ProcessExplorer kan du kontrollera vilka handles (filer, dll, m.m.) som en viss process använder. Du kan också söker efter en viss dll eller fil, för att få reda på vilken process som använder den.

 

Men ditt problem är ju att du vill veta vilken av alla filerna på ditt USB-minne som används av något program överhuvudtaget, och något enkelt sätt att kolla det känner jag inte till (det kanske någon annan gör). Det krävs väl till att kolla igenom alla processer, och det tar ju lång tid.

 

Jag tror inte att du har någon nytta av en HijackThis-logg för det här.

 

Du fick ett tips tidigare om att "stänga av autostarten av USB-minneshanteringen i systemfältet". Jag är inte säker på att jag förstod det, handlar det om att inaktivera "Spela upp automatiskt"?

 

Link to comment
Share on other sites

"stänga av autostarten av USB-minneshanteringen i systemfältet"

 

När jag stoppade i minnet första gången startades U3 Launchpad automatiskt. Det lade upp sig självt i autostarten, så att detta program var tvunget att stoppas före avmonteringen, annars fick jag samma felmeddelande.

 

Link to comment
Share on other sites

Felmeddelandet jag får hittade jag efter en hel del letande i microsofts support på engelska och då fick jag upp en förklaring med lösning som inte fungerar.

 

I process explorer skulle man leta efter någon process som är kopplad till minnes pinnen. Jag kan dock inte hitta någon sådan men uppenbarligen är det någonting som ligger aktivt i vägen för att stänga ner pinnen.

 

Hur i all världen ska man göra för att fixa detta????

 

Jag vågar inte koppla in någon "finare" utrustning såsom nalle, kamera osv innan detta är löst.

 

Tacksam för all hjälp jag kan få.

 

/Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan alltid stänga av datorn och sen ta ur USB-enheterna utan problem.

 

Systemfältet är det fältet med klockan i längst ner till höger, alltså det som även har den gröna pilen som du klickar på när nån USB-enhet ska kopplas ur.

 

Link to comment
Share on other sites

OK men jag hittar ingen inställning för autostart

 

"stänga av autostarten av USB-minneshanteringen i systemfältet"

 

Att stänga av datorn för att ta ur USB-enheten känns inte aktuell.

Det är ju som att bara bota symtomen men inte sjukdomen.

 

Mvh

Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Förresten, det där med att söka efter m: i ProcessExplorer var inte så dumt. När jag söker efter c: så får jag en massa träffar, några tusen. Så när du söker efter m: så bör programmet lista alla filer som används av alla processer! Är det inte fantastiskt? Då kan du se vilka filer som används, och stänga av de program som "innehåller" processerna.

 

Det där med att stänga av datorn var inte heller dumt. För då måste ju Windows stänga ner de program som använder filerna på ett försiktigt sätt.

 

Det är inte alls bra att ta ur ett USB-minne när datorn är på utan att ha gjort en säker borttagning. När ett program skriver till USB-minnet, så kanske det väntar med att skriva till filalokeringstabellen. Så när du tar ut minnet, så har minnet glömt att filen finns.

 

Skulle det ändå hända, så finns det specialprogram som letar efter filer som saknar motsvarighet i filallokeringstabellen. Då får man hoppas att filen inte är fragmenterad, för då kan det bli problem (om man inte har NTFS).

 

Link to comment
Share on other sites

Förlåt om du missuppfattade mig angående autostart. Mitt USB-minne har ett program som autostartade. I programmets (U3 launchpad) inställningar finns det möjlighet att välja autostart eller inte. Autostart är default.

 

Då får man hoppas att filen inte är fragmenterad, för då kan det bli problem (om man inte har NTFS)

USB-minnen brukar ha FAT.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja som sagt. Jag får upp ca 25 processer när jag söker på M:

Problemet är att i huvudfönstret där man ser mer detaljerat vad den processen man klickar på innehåller (?) finns det ju ingen som helst koppling till M: vilket det borde göra i något fall enligt supportsidan. Jag provade till och med att köra igång en mp3'a i winamp från pinnen och göra en ny sökning men det finns banne mig ingen koppling i någon av processerna.

 

Jag kommer ju ingenstans med detta man kan ju bli tokig.

 

/Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, flora50, jag vet att USB-minnen brukar ha FAT.

 

Ja, man kan ju bli tokig. Det var konstigt att du inte hittar mp3-filen i ProcessExplorer sökning när du söker på m:.

 

Testa att söka på filnamnet på just den mp3-filen som du håller på att spela upp. Det vore märkligt om den inte hittade den.

 

Om du skulle söka efter c:, får du upp några filer överhuvudtaget då, eller är programmet på något sätt inställt att inte hitta filer?

 

Ibland kan datorn protestera mot säker borttagning, men om man försöker igen lite senare så kan det gå.

 

Du kan ju experimentera med att stänga processer med våld i Aktivitetshanteraren, en i taget, och se om du kan göra säker borttagning då.

 

Har du någon garanti kvar på USB-minnet?

 

Snälla, bli inte tokig! ;-)

 

Link to comment
Share on other sites

Jag testade att spela upp en mp3 från en annan enhet och köra process explorer och då ser man winamp i process explorers sökfönster men om man gör samma sak på USB-pinnen så fungerar det ej.

 

/Leif

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...