Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Installation av säkerhetsuppdateringar funkar inte


Hult

Recommended Posts

Hej, har just gjort en reparation av mitt windows XP och när det var gjort var det dags för windows update. 84 prioriterade updateringar fanns och alla laddades ner utan problem. Men problemet är att inget vill installeras.

 

Windows installer 3.1 intsallerades dock som den skulle men Windows Installer var den första som jag hämtade hem och då fanns inte de andra 84. Det var alltså när jag gick in i update igen som problemet uppstod.

 

Tacksam för förslag.

 

Link to comment
Share on other sites

Skulle naturligtvis ha kollat om det fanns en tråd som behandlade samma ärende. Det här är vad som komm upp i Windows update-filen i samband med att jag försökte installera uppdateringarna:

 

[log]2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI -------------

2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI -- START -- COMAPI: Download [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI ---------

2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI - Forced: No; Download priority: 3

2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI - Updates in request: 4

2007-09-27 12:06:45:156 6124 12c4 COMAPI - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}

2007-09-27 12:06:45:187 6124 12c4 COMAPI <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Download [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr *************

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr ** START ** DnldMgr: Downloading updates [CallerId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr *********

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr * Call ID = {08F3FCA8-A4ED-4E29-B6DA-58C96875D2CD}

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr * Priority = 3, Interactive = 1, Owner is system = 0, Explicit proxy = 1, Proxy session id = -1, ServiceId = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 DnldMgr * Updates to download = 4

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Title = Uppdatering för Windows XP (KB938828)

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * UpdateId = {CA1547CC-53E6-4423-907E-419C6EFC06E4}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Title = Uppdatering för Windows XP (KB933360)

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * UpdateId = {C4833048-50D0-47E5-8D54-132430F28A97}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Title = Uppdatering för Windows Media Player 11 för Windows XP (KB939683)

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * UpdateId = {F234EF4F-2610-4FFA-9F99-B1CC06594954}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Title = Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB936021)

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * UpdateId = {6F7F0BCE-15C9-4CB8-A5AD-58B737F775C1}.104

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:06:45:203 1044 ef8 Agent * {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}.104

2007-09-27 12:06:45:218 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}.100] ***********

2007-09-27 12:06:45:234 1044 ef8 DnldMgr * Queueing update for download handler request generation.

2007-09-27 12:06:45:234 1044 ef8 DnldMgr Generating download request for update {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}.100

2007-09-27 12:06:46:046 1044 ef8 Handler Windows Patch download for UpdateId = {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}: selected action is download express (delta).

2007-09-27 12:06:55:265 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}.100] ***********

2007-09-27 12:06:55:265 1044 ef8 DnldMgr * All files for update were already downloaded and are valid.

2007-09-27 12:06:55:265 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}.100] ***********

2007-09-27 12:06:55:281 1044 ef8 DnldMgr * Queueing update for download handler request generation.

2007-09-27 12:06:55:281 1044 ef8 DnldMgr Generating download request for update {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}.100

2007-09-27 12:06:56:000 1044 ef8 Handler Windows Patch download for UpdateId = {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}: selected action is download express (delta).

2007-09-27 12:06:57:890 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}.100] ***********

2007-09-27 12:06:57:906 1044 ef8 DnldMgr * All files for update were already downloaded and are valid.

2007-09-27 12:06:57:906 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100] ***********

2007-09-27 12:06:57:906 1044 ef8 DnldMgr * Queueing update for download handler request generation.

2007-09-27 12:06:57:906 1044 ef8 DnldMgr Generating download request for update {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100

2007-09-27 12:06:57:921 1044 ef8 Handler Windows Patch download for UpdateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}: selected action is download full-file.

2007-09-27 12:06:57:921 1044 ef8 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100] ***********

2007-09-27 12:06:57:937 1044 ef8 DnldMgr * BITS job initialized, JobId = {D38B5BFF-3804-4B36-817E-E689D6020B46}

2007-09-27 12:06:57:937 1044 ef8 DnldMgr * Downloading from http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3-19990518/cabpool/windowsmedia11-kb939683-x86-sve_05887f322560afe65142ead48e4a8066499ab37b.exe to C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0dfd3710c94c54eb437b4b3d879c13d9\WindowsMedia11-KB939683-x86-SVE.exe (full file).

2007-09-27 12:06:58:015 1044 ef8 Agent *********

2007-09-27 12:06:58:015 1044 ef8 Agent ** END ** Agent: Downloading updates [CallerId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:06:58:015 1044 ef8 Agent *************

2007-09-27 12:07:00:906 1044 774 DnldMgr BITS job {D38B5BFF-3804-4B36-817E-E689D6020B46} completed successfully

2007-09-27 12:07:01:031 1044 774 Misc Validating signature for C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\0dfd3710c94c54eb437b4b3d879c13d9\WindowsMedia11-KB939683-x86-SVE.exe:

2007-09-27 12:07:01:046 1044 774 Misc Microsoft signed: Yes

2007-09-27 12:07:01:156 1044 774 DnldMgr Download job bytes total = 0, bytes transferred = 566688

2007-09-27 12:07:01:156 1044 774 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100] ***********

2007-09-27 12:07:01:156 1044 774 DnldMgr * Queueing update for download handler request generation.

2007-09-27 12:07:01:156 1044 774 DnldMgr Generating download request for update {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100

2007-09-27 12:07:01:296 1044 774 Handler Windows Patch download for UpdateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}: selected action is download full-file.

2007-09-27 12:07:01:609 1044 774 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100] ***********

2007-09-27 12:07:01:609 1044 774 DnldMgr * All files for update were already downloaded and are valid.

2007-09-27 12:07:01:609 1044 774 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}.104] ***********

2007-09-27 12:07:01:625 1044 774 DnldMgr * Queueing update for download handler request generation.

2007-09-27 12:07:01:625 1044 774 DnldMgr Generating download request for update {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}.104

2007-09-27 12:07:02:265 1044 774 Handler Windows Patch download for UpdateId = {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}: selected action is download express (delta).

2007-09-27 12:07:04:343 1044 774 DnldMgr *********** DnldMgr: New download job [updateId = {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}.104] ***********

2007-09-27 12:07:04:359 1044 774 DnldMgr * All files for update were already downloaded and are valid.

2007-09-27 12:07:04:390 6124 1544 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Download [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:04:390 6124 1544 COMAPI - Download call complete (succeeded = 4, succeeded with errors = 0, failed = 0, unaccounted = 0)

2007-09-27 12:07:04:390 6124 1544 COMAPI ---------

2007-09-27 12:07:04:390 6124 1544 COMAPI -- END -- COMAPI: Download [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:04:390 6124 1544 COMAPI -------------

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI -------------

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI -- START -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI ---------

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI - Allow source prompts: Yes; Forced: No; Force quiet: No

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI - Updates in request: 4

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI - ServiceID = {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI - Updates to install = 4

2007-09-27 12:07:04:906 6124 12c4 COMAPI <<-- SUBMITTED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent *************

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent ** START ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent *********

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Updates to install = 4

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Title = Uppdatering för Windows XP (KB938828)

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * UpdateId = {CA1547CC-53E6-4423-907E-419C6EFC06E4}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * {BDACB824-6415-40C8-9843-B27A19A40AE1}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Title = Uppdatering för Windows XP (KB933360)

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * UpdateId = {C4833048-50D0-47E5-8D54-132430F28A97}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * {9B12C108-38C4-4A6E-9B02-1898575E0471}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Title = Uppdatering för Windows Media Player 11 för Windows XP (KB939683)

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * UpdateId = {F234EF4F-2610-4FFA-9F99-B1CC06594954}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * {CAD7C3B2-A7C7-4DD0-9300-B3CAA4A9304A}.100

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Title = Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB936021)

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * UpdateId = {6F7F0BCE-15C9-4CB8-A5AD-58B737F775C1}.104

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * Bundles 1 updates:

2007-09-27 12:07:04:906 1044 17c4 Agent * {8CB3E780-C3D2-40FA-98BB-89C78E93DE1E}.104

2007-09-27 12:07:08:187 1044 17c4 Handler Attempting to create remote handler process as ANDREAS\Hult in session 0

2007-09-27 12:07:08:375 5884 1700 Misc =========== Logging initialized (build: 7.0.6000.381, tz: +0200) ===========

2007-09-27 12:07:08:375 5884 1700 Misc = Process: C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-09-27 12:07:08:375 5884 1700 AUClnt FATAL: Error: 0x80004002. wuauclt handler: failed to spawn COM server

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Handler FATAL: 0x80004002: ERROR: Remote update handler container process created (PID: 5884), but exited before signaling event

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Agent * WARNING: Exit code = 0x80004002

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Agent *********

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Agent ** END ** Agent: Installing updates [CallerId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Agent *************

2007-09-27 12:07:08:375 1044 17c4 Agent WARNING: WU client failed installing updates with error 0x80004002

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI >>-- RESUMED -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI - Install call failed

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI - Reboot required = No

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI - WARNING: Exit code = 0x80240FFF; Call error code = 0x80004002

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI ---------

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI -- END -- COMAPI: Install [ClientId = WindowsUpdate]

2007-09-27 12:07:08:375 6124 6e4 COMAPI -------------

2007-09-27 12:07:09:140 6124 12c4 COMAPI WARNING: Operation failed due to earlier error, hr=80004002

2007-09-27 12:07:09:390 1044 ef8 Report REPORT EVENT: {C49FB9CD-C074-4B66-89BF-AB097704ABC8} 2007-09-27 12:07:04:390+0200 1 162 101 {F234EF4F-2610-4FFA-9F99-B1CC06594954} 100 0 WindowsUpdate Success Content Download Download succeeded.[/log]

 

Testade Dial-a-fix tidigare efter att hittat ett annat forum om ämnet men fick det inte att fungera. Visste iof inte exakt vad jag skulle göra så det är mycket möjligt att jag gjorde fel. Hoppas du kan se vad som är fel.

 

[inlägget ändrat 2007-09-27 12:18:14 av Hult]

Link to comment
Share on other sites

Läs hela det här inlägget innan du gör något.

 

Allmänna tips för att få Windows Update att fungera (men man behöver inte testa alla samtidigt):

 

Stäng av allt virusskydd, spywareskydd och brandväggen.

Starta i felsäkert läge.

Du måste vara administratör.

Följande bakgrundstjänster måste köra: Automatic Updates, Background Intelligent Transfer Service (BITS), Cryptographic Services, Remote Procedure Call (RPC), System Restore Service.

Kör en online-virusscan.

Byt namn på C:\Windows\System32\catroot2

Här finns fler allmäna råd:

 

http://www3.telus.net/dandemar/updtcl.htm

 

---

 

Jag hittar bland annat följande intressant i loggen:

 

"AUClnt FATAL: Error: 0x80004002. wuauclt handler: failed to spawn COM server"

 

Dessa två länkar handlar just om det meddelandet:

 

http://www.mcse.ms/message2549413.html

 

http://forums.techarena.in/showthread.php?t=683726

 

The problem was not to do with the additional update, but with the settings

of the computer. The default DCOM settings for Authentication and

Impersonation levels must be set to at least 'Connect' and 'Identify'. After

making these changes I was able to install the Windows updates.

 

How did I discover this? With great difficulty, and after considerable

expenditure of time. I had to learn that a) there's a WindowsUpdate log file

in the Windows folder; B) that if the log reports a 'failed to spawn a COM

server' error, then one must check the DCOM settings for the computer, and modify them as described above.

 

---

 

Det är många som rapporterar samma felmeddelande som du (80004002), men de har Windows Vista. Men du skriver att du har XP, stämmer det att du inte har Vista?

 

Var du tvungen att göra en reparation av XP, eftersom du hade installerat ny hårdvara, kanske ditt moderkort? I så fall kan det finnas en lösning här:

 

http://www.stevestreeting.com/?p=609

 

Artikeln listar 8 dll-filer som skall registreras med REGSVR32. Jag är inte säker på om det kommer att fungera, eller om det kommer att skapa fler problem. Skall jag titta närmare på det, eller vill du experimentera?

 

Du kan ju skapa en återställningspunkt innan du gör det.

 

Så här använder du REGSVR32 från Kommandotolken:

 

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/regsvr32.mspx?mfr=true

 

http://support.microsoft.com/kb/267279

 

http://www.ss64.com/nt/regsvr32.html

 

---

 

Några allmänna länkar om att felsöka Windows Update:

 

http://www.bleepingcomputer.com/blogs/mowgreen/index.php?showentry=1122

 

http://www3.telus.net/dandemar/wufix.htm

 

http://v4.windowsupdate.microsoft.com/troubleshoot/

 

http://support.microsoft.com/?kbid=906602

 

http://www.microsoft.com/communities/newsgroups/en-us/default.aspx?query=80004002&dg=microsoft.public.windowsupdate&cat=en_US_56d1dd45-de9e-4fc5-9bc1-2d1d0de6daee&lang=en&cr=US&pt=&catlist=&dglist=&ptlist=&exp=&sloc=en-us

 

---

 

Till slut några citat som verkar vara troliga lösningar:

 

I have finally found the solution to my (OUR) problem!

 

I changed;

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile

"EnableFirewall" changed value to 0 instead of 1 and my updates installed

with out any issues.

---

 

From the log I can see the problem your machine is experiencing is

due to some of the WU client dlls not registered correctly.

Please try following:

* from a command line, run following commands

regsvr32 wuapi.dll

regsvr32 wups.dll

regsvr32 wuaueng.dll

regsvr32 wucltui.dll

restart the machine and try WU site again.

 

We are investigating why some of the WU dlls are not registered

correclty.

---

 

Click Start, select run and type the following (pressing okay after each one):-

 

net.exe stop wuauserv

 

regsvr32 wuapi.dll

regsvr32 wups.dll

regsvr32 wuaueng.dll

regsvr32 wucltui.dll

regsvr32 MSXML3.dll

 

net.exe start wuauserv

 

Try WU again.

 

Perhaps even install the new Windows Update client and relevant hotfix - details here

When you use Automatic Updates to scan for updates or to apply updates to applications

that use Windows Installer, you experience issues that involve the Svchost.exe process

http://support.microsoft.com:80/kb/932494

---

 

Jag ber om ursäkt för de många orden.

 

Link to comment
Share on other sites

Stäng av allt virusskydd, spywareskydd och brandväggen.

Starta i felsäkert läge.

Du måste vara administratör.

Följande bakgrundstjänster måste köra: Automatic Updates, Background Intelligent Transfer Service (BITS), Cryptographic Services, Remote Procedure Call (RPC), System Restore Service.

Kör en online-virusscan.

Låter väldigt onödigt att stänga av säkerhetsprogram innan man startar om datorn.

Det låter farligt att koppla upp sig mot internet i felsäkert läge när man inte har någon brandvägg.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag skrev lite olyckligt:

 

Stäng av allt virusskydd, spywareskydd och brandväggen.

Starta i felsäkert läge.

Du måste vara administratör.

Följande bakgrundstjänster måste köra: Automatic Updates, Background Intelligent Transfer Service (BITS), Cryptographic Services, Remote Procedure Call (RPC), System Restore Service.

Kör en online-virusscan.

 

Jag var lite otydlig. Jag menar inte att man skall göra allt samtidigt och i den ordningen, utan testa en sak i taget. Men lite ologiskt blev det, eftersom man alltid måste vara administratör.

 

Men jag skrev ju faktiskt: "Allmänna tips för att få Windows Update att fungera (men man behöver inte testa alla samtidigt):"

 

---

 

Frågan om brandväggen är intressant. Jag tänkte inte tanken att man skulle köra i felsäkert läge och utan brandvägg SAMTIDIGT. Om man har en virusfri dator och helt uppdaterad med alla säkerhetsuppdateringar, och inte installerar något virussmittat program, och inte surfar till riskabla platser, och sitter bakom en router med inbyggd brandvägg (det sista var ett skämt), då är det väl ganska riskfritt att stänga ner sin brandvägg. Men i det här fallet är ju Windows inte uppdaterad. Därför borde jag ha skrivit att man först skall starta Windows inbyggda brandvägg och sedan stänga ner en tredjeparts brandvägg. Jag ber om ursäkt.

 

Det är bra att den finns någon som rättar till mina dumheter. :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för all hjälp. Jag har äntligen fått det att funka. Efter att du berättat var loggen fanns fick jag reda på det rätta felmeddelandet och gjorde då en sökning på internet och hittad den här sidan:

 

http://msmvps.com/blogs/athif/archive/2006/05/17/Error-0x80004002.aspx

 

Det tredje alternativet var det som fungerade. En av de sidor som du tipsade om;

 

http://www.mcse.ms/message2549413.html

 

var inne på samma spår men skillanden var att jag behövde tvinga UpdateAgent att installera, då den i själva verket redan var installerad, åtminstone kom det upp en ruta som talade om det när man dubbeklickade på filen.

 

Och när UpdateAgent väl var installerad på nytt var det bara att köra som vanligt.

 

Återigen tusen tack för att du ledde mig in på rätt spår.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för att du berättade hur du löste det, det finns så många olika skäl till att det inte fungerar. Jag hade ju ett annat huvudspår, än vad som verkligen fungerade.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...