Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
elisabeth.jn

Behöver hjälp med MSN, får felmedelande.

Rekommendera Poster

elisabeth.jn

 

Mitt MSN program slutade fungera så jag avinstallerade det och skulle installera om det på nytt, installationen gick bra men när jag skulle trycka på slutför när allt var klart dök en ruta med ett felmedelande upp.

 

msnmsgr.exe-Programfel.

Det gick inte att initiera programmet korrekt80x0000005).Klicka på OK för att avsluta programmet.

 

Har prövat att åter avinstallera och återinstallera men det blir detsamma.

 

Vad skall jag göra ?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tomas80

När du får felmeddelandet, får du samtidigt en länk som du kan klicka på för att få mer information om felet?

 

Har du någon debugger installerad? Kan du köra en felsökning och posta lite av informationen här?

 

Finns det någon information om felet i Loggboken (Systemadministration)?

 

Jag vill veta i vilken process felet har uppstått.

 

Är din dator virusfri?

 

Var försiktig med systemåterställningar, men det kan vara en lösning.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Så fort installationen av programmet är färdigt och man skall bekräfta med att trycka på slutför kommer felmedelandet upp samt när jag försöker starta programmet ifrån genvägen på skrivbordet.

Jag får ingen länk att klicka på när felmedelandet kommer.bara medelandet och en OK knapp längst ner att trycka på.

Ja jag tror att min dator är virusfri, har precis kört virus scan över hela datorn, inget virus hittades.

Nej,hittar inget fel i loggboken.

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:37:54, on 2007-09-04

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal

 

[log]Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\NCTV\bin\dm.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program\uTorrent\utorrent.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Johansson\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZIQOMKMJ\HiJackThis[1].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] c:\program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [OpwareSE4] "C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE4.0\OpwareSE4.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program\BlazeVideo\BlazeDTV2.1\MediaDetector.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skapa mobilfavorit - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.network.se

O15 - Trusted Zone: http://www.tv4-anytime.se

O15 - Trusted Zone: *.tv4-anytime.se

O15 - Trusted Zone: *.tv4anytime.se

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://kc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {32C11E38-E587-4BE9-9ABB-D69158C21CE5} (Moonlight MPEG-4 Video Decoder) - http://195.67.71.132/activex/decoder/mpeg4_dec.cab

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (FilePlanet Download Control Class) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.2.100.cab

O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://direct.fotomenyn.com/direct/upload.cab

O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://81.162.121.200/AxisCamControl.ocx

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://195.67.71.132/activex/AMC.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{252B971D-3FC7-491F-A340-5932F90360D3}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.5

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{252B971D-3FC7-491F-A340-5932F90360D3}: NameServer = 192.168.1.1,192.168.1.5

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Download Manager Lite Service (DownloadManagerLite) - NetCableTV - C:\Program\NCTV\bin\dm.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

 

--

End of file - 10858 bytes

[/log]

 

Moderator redigerade inlägg med LOG

Snälla, använd LOG-knappen uppe till höger i inläggsfönstret nästa gång. Markera och klicka på LOG. Posta. Tack!

 

[inlägget ändrat 2007-09-04 18:53:13 av Stefan Eklinder]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tomas80

Jag hittade en sida på Internet som fick mig att tänka på följande lösning.

 

http://messengersays.spaces.live.com/Blog/cns!1pa8Iikfy0xU3xf4W911Jq4Q!4633.entry

 

Det kan finnas rester av MSN Messenger kvar efter avinstallationen som orsakar problemet. Du måste försöka få bort de resterna. Du är väl inloggad som administratör. Om du har några loggar från MSN som du vill spara så får du göra det först. Sedan avinstallerar du programmet. Du kan testa att göra det i felsäkert läge.

 

Starta om datorn. Kör en spyware-scan med lämpligt program som är uppdaterat. Skapa en systemåterställningspunkt. Jag är lite osäker på när äldre systemåterställningspunkter raderas, så du kanske vill göra en backup av äldre systemåterställningspunkter, om det kan vara en lösning att återställa en sådan om detta inte fungerar.

 

Rensa registret med något program, t.ex. CCleaner. Gör en backup av de registerposter som du ändrar med CCleaner, du får en fråga om det. Använd samma program för att rensa bland temporära filer och annat som du kan avvara. Om du vill kan du göra en backup av de temporära filer som du tar bort, ifall du måste återställa dem.

 

Klicka dig fram till följande mapp:

 

C:\Documents and Settings\<ANVÄNDARNAMN>\Lokala inställningar\Application Data\Microsoft

För att kunna hitta mappen måste du visa dolda filer (Mappinställningar).

 

Hittar du en mapp här som heter Messenger? Vad finns kvar i mappen? Radera den och hela innhållet.

 

Starta om datorn i felsäkert läge som administratör. Installera senaste versionen MSN Messenger igen.

 

Hur gick det?

 

Om det inte gick så får man försöka få tag på något program som bättre tar bort resterna av MSN Messenger. Du får också fundera på om du har något annat program som skapar en konflikt med Messenger. Man kan också installera någon felsökare, som kanske kan ge bättre svar. SysInternals har en del verktyg som man kan använda för att se mer i detalj vad som händer när man installerar och kör program.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Jag ser inget otrevligt i loggen, men vare sig det eller en virusskanning säger ju allt. Komplettera med ett bra antispionprogram som SUPERAntiSpyware och AVG Anti-Spyware.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Hittar du en mapp här som heter Messenger? Vad finns kvar i mappen? Radera den och hela innhållet.

I den mappen finns Windows Messenger som vanligt. Varför ska den raderas?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Jag har tittat i mappen :

c:\Documents and Settings\<ANVÄNDARNAMN>\Lokala inställningar\Application Data där finns ingen mapp som heter Microsoft eller Messenger, där finns endast en mapp med namnet RcIncident och den är tom.

Är inloggad som administratör och har i kryssat visa alla dolda mappar.

Kör nu en AVG Anti-Spyware över hela datorn.

[inlägget ändrat 2007-09-05 08:45:30 av elisabeth.jn]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Är inloggad som administratör och har i kryssat visa alla dolda mappar.

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler och se om det dyker upp fler.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Det tar ett tag att köra AVG Anti-Spyware på hela datorn, men hittills har programmet hittat en del Tracking Cookies bl.a en som heter TrackingCokkie.MSN kan det vara något som stör ?

Alla Cookies står det Medium risk på.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Cookies, tracking eller andra, är inget som påverkar datorn det minsta. Tracking cookies brukar tas bort pga att de påverkar den personliga integriteten.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

O.k förutom Tracking cookies hittade programmet inget annat.

 

Det är väll så att det finns rester av MSN Messenger kvar efter avinstallationen då som orsakar mina problem.

 

Är det då lämpligt att jag rensa i registret med något program, t.ex. CCleaner.(som Thomas 80 föreslog) ? eller vad bli nästa steg ?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Avbockade Dölj skyddade operativsystemfiler men ingen annan fil dök upp.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Tack för alla poäng! :) :)

Men inte behöver du ge poäng för alla inlägg, nöj dig med dem som verkligen ger dig någon hjälp.

 

Det var ju konstigt att du inte har något mer i Lokala inställningar\Application Data för jag har mapp för Adobe och flera andra program där förutom Microsoft som i sin tur innehåller mappar för Internet Explorer och en massa annat i huvudsak daterat från när datorn var ny. Men ingen RcIncident (vilket inte finns med Google heller), incident betyder väl problem.

 

Men jag använder inte MSN Messenger så jag är dålig på att hjälpa dig med det.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tomas80

Cecilia, jag ber om ursäkt för ett dåligt råd.

 

Jag skrev att man skulle deteta Messenger-mappen. Det var ett förslag från någon som jag hade läst om här:

 

http://messengersays.spaces.live.com/Blog/cns!1pa8Iikfy0xU3xf4W911Jq4Q!4633.entry

 

SergioSSR

For the 0xc0000005 rename "messenger" folder in C:\Documents and Settings\USERNAME\Local settings\Program setttings\Microsoft\

 

Det handlade om ett likartat fel om att initiera programmet (som jag trodde var MSN Messenger, men istället var WLM, Windows Live Messenger, inte långt ifrån), och det beskrevs så här:

 

_Tband_

i just installed wlm 8 from msn 7.5 but im also getting &quot;The application failed to initialize properly (0xc0000005). click on OK to terminate the application&quot; msg

 

När jag läste noggrannare så såg jag att förslaget inte hade hjälpt.

 

Dessutom glömde jag skriva att man skulle göra en backup av mappen först, den kan ju innehålla något viktigt.

 

Jag ber om ursäkt för ett förhastat råd. Men jag skulle fortfarande kunna tänka mig att testa det, även om sannolikheten inte är så stor att det hjälper.

 

Jag får fortsätta söka efter en bättre lösning.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tomas80

Jag påstår inte att en scanning av registret med CCleaner skulle lösa just det här problemet. Men jag skulle ge det en chans.

 

Jag vet också hur riskabelt det är, och därför är det viktigt med en backup. Jag har själv behövt installera om Java efter att sådana program har ändrat i registret.

 

Hur skulle du ställa dig till att behöva installera om hela Windows för att lösa problemet? Har du backuper? Har du tillgång till alla installationsfiler?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Ja,jag tror att jag ha backuper och installationsfiler om jag ev. skulle behöva.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Försökte att i felsäkert läge installera om MSN, inloggad som administratör men fick upp medelandet att jag saknade behörighet att installera följande program, loggade då in på det andra kontot och gjorde ett försök men fick samma medelande.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Jag har prövat att installera en äldre version av Msn (7.0) och det gick helt felfritt, när programmet frågade om jag ville uppdatera till den nyste versionen 7.5 svarade jag ja men det gick däremot inte, samma felmedelande dök upp igen, så jag fick installera om så nu behåller jag 7.0 och den fungerar bra!

Skulle försöka att skicka en bild på mitt felmedelande men jag vet inte hur det går till.

Tack för allt angagemang och hjälp:thumbsup:

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Tomas80

Om du är nöjd med MSN 7.0 så är jag nöjd. :-)

 

Sedan finns förstås Windows Live Messenger 8.1 om du vill testa.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
elisabeth.jn

Testade på skoj att installera Windows Live Messenger 8.1 men då fick jag samma felmedelande som vid MSN 7.5.

Så jag får nog behålla MSN 7.0.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...