Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Msn viruset.


bobboleif

Recommended Posts

Det brukar märkas att MSN startar upp konversationer. Har din MSN gjort det?

 

Man kan lära sig att tolka HijackThis-loggar t ex genom att gå en "skola" på något av de stora engelskspråkiga forumen med säkerhetsinriktning.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ska hjälpa en mindre databevandrad vän med att få bort viruset, han tog emot filen 2 ggr samma dag. :-)

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner MSN_Fix till Skrivbordet.

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

Packa upp filen och kör MSNFix.bat och följ anvisningarna som kommer upp.

I ditt svar bifogar du loggen som kommer upp på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

HijackThis:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på ovanstående sätt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Här är resultaten:

[log]MSN_Fix 1.456

 

C:\Documents and Settings\Marcus\My Documents\Mina mottagna filer\MSNFix\MSNFix

Sokningen var klar pa 2007-08-07 - 14:07:31,31 By Marcus

normalt lage

 

************************ Kollar filer

 

... C:\Documents and Settings\Marcus\egos.txt

... C:\WINDOWS\system32\libwinets.dll

 

************************ Kollar mappar

 

Inga Mappar Funna

 

 

 

 

************************ Tar bort virus filer

 

.. OK ... C:\Documents and Settings\Marcus\egos.txt

/!\ ... C:\WINDOWS\system32\libwinets.dll

 

 

 

************************ Rensar registret

 

 

 

Resten av filerna tas bort efter omstart

 

 

************************ Tar bort virus filer

 

.. OK ... C:\WINDOWS\system32\libwinets.dll

 

 

 

[C:\WINDOWS\system32\davinci.scr] 8EFE67C26EEEDED21FAE6EC0ABE64FBE

[C:\WINDOWS\system32\mypixdx.scr] C644C2CE7E5224297757FFA93346D529

[C:\WINDOWS\system32\nature.scr] 3DD0058B893C3532103AD96C593DE18C

[C:\WINDOWS\system32\space.scr] 6FA9112A53D4192656F961809BED3D41

[C:\WINDOWS\system32\wpgldfsh.scr] 54F3C37B574A2269FC5A92E9F07DE152

************************ Misstankta Filer

 

/!\ Dem funna filerna maste kontrolleras innan borttagning

 

[C:\WINDOWS\system32\davinci.scr] 8EFE67C26EEEDED21FAE6EC0ABE64FBE

[C:\WINDOWS\system32\mypixdx.scr] C644C2CE7E5224297757FFA93346D529

[C:\WINDOWS\system32\nature.scr] 3DD0058B893C3532103AD96C593DE18C

[C:\WINDOWS\system32\space.scr] 6FA9112A53D4192656F961809BED3D41

[C:\WINDOWS\system32\wpgldfsh.scr] 54F3C37B574A2269FC5A92E9F07DE152

Inga Filer Funna

 

 

Filerna och Registernycklarna har sparats i karantan 2007-08-07_14123456.zip

 

 

------------------------------------------------------------------------

Gjord av : !aur3n7 Contact: http://www.changelog.fr

------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------- END ---------------------------------------------

 

[/log]

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:17:37, on 2007-08-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program Files\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget Servicecenter] "C:\Program Files\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.6) - http://eu-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.5 Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader3.cab

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

--

End of file - 6224 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

För övrigt så ser loggarna bra ut.

Hittar AVG Anti-Spyware något vid en genomsökning?

 

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware Free Edition och/eller Spybot S&D regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), det finns gratis t ex Comodo och ZoneAlarm.

http://www.personalfirewall.comodo.com/

http://www.zonealarm.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp

Länken "I only want basic ZoneAlarm protection" eller på

http://www.majorgeeks.com/ZoneAlarm_Free_d388.html

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmet SpywareBlaster, vilket hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras http://www.javacoolsoftware.com , samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips på:

http://surfthenetsafely.com/surfsafely6.htm

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Om man använder webbläsaren Firefox så är det lämpligt att ha tillägget NoScript.

http://www.mozilla.com

https://addons.mozilla.org/firefox/722/

 

Se vilka webbplatser som är säkra/osäkra med hjälp av SiteAdvisor http://www.siteadvisor.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...