Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
swedeboy

hijackthis

Rekommendera Poster

Har scannat min dator via hijackthis och skulle behöva hjälp o kolla vad som är fel på min dator.

 

Jag har problem med att installera program som jag laddar ner från internet.

Får upp meddelande om att programmet har slutat fungera o.s.v.

 

Det konstiga är att det fungerar att installera program via nätverket eller en USB stick.

 

Vad kan detta bero på?

 

Har kört antiviruskontroll med NOD32, och inga virus hittades.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 14:37:34, on 2007-07-28

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\temp\HiJackThis_v2.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.tv3.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} - C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\roboform.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\Acer\Empowering Technology\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [skytel] Skytel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "C:\Program Files\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: Anpassa meny - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: RF verktygsfält - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF verktygsfält - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: ePerformance Service (AcerMemUsageCheckService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eMode\PCM\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

 

--

End of file - 7051 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

om det slutar fungera så låter det som det redan var installerat, skriv exakt vad du gör och vad det står.

det kan inte va så att du installerar program som inte funkar med vista

 

testa installera det här lilla programmet (det är bra för du kan lägga till sidor/poups som du inte vill ska visas)

http://www.southbaypc.com/NoAds/

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det är ju när jag försöker installera nya program som felmeddelandet kommer upp. Detta gäller alla program som jag försöker installera från nätet.

 

Antingen så är meddelandet att det programmet jag försöker installera har slutat fungera, eller så är meddelandet att det är en skadad/korrupt fil.

 

Detta är ju skumt när det bara gäller program från min egen dator och inte från nätverket.

 

Det fungerar att installera program som finns på cd, men inte program som jag laddar ner från nätet.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

och när jag försöker installera programmet så får jag upp följande (se bifogad bild)

 

[bild bifogad 2007-07-28 17:36:11 av swedeboy]

965427_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

samma här, då är filen ok men jag antar att den inte går att installera...

 

kolla i loggboken, program och system.

du kommer antingen dit via kontrollpanelen >adminverktyg eller genomm att skriva in detta i kör och klicka ok, eventvwr.msc. (i xp)

 

ställ visning efter datum och ser du rader med runda röda O så dubbelklicka på dessa för att få fram info. det går att kopiera det du ser

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

sådär brukar det se ut när jag är på asiatiska sidor, jag förstår faktiskt ingenting.

 

gå hit

http://www.virustotal.com/

 

scanna denna fil och kopiera in resultatet

C:\Windows\system32\conime.exe

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

[log]File conime.exe received on 07.28.2007 17:50:57 (CET)Antivirus Version Last Update Result

AhnLab-V3 2007.7.28.0 2007.07.27 -

AntiVir 7.4.0.50 2007.07.28 -

Authentium 4.93.8 2007.07.27 -

Avast 4.7.997.0 2007.07.27 -

AVG 7.5.0.476 2007.07.27 -

BitDefender 7.2 2007.07.28 -

CAT-QuickHeal 9.00 2007.07.28 -

ClamAV 0.91 2007.07.28 -

DrWeb 4.33 2007.07.28 -

eSafe 7.0.15.0 2007.07.24 -

eTrust-Vet 31.1.5010 2007.07.28 -

Ewido 4.0 2007.07.28 -

FileAdvisor 1 2007.07.28 -

Fortinet 2.91.0.0 2007.07.28 -

F-Prot 4.3.2.48 2007.07.27 -

F-Secure 6.70.13030.0 2007.07.27 -

Ikarus T3.1.1.8 2007.07.28 -

Kaspersky 4.0.2.24 2007.07.28 -

McAfee 5085 2007.07.27 -

Microsoft 1.2704 2007.07.28 -

NOD32v2 2426 2007.07.27 -

Norman 5.80.02 2007.07.27 -

Panda 9.0.0.4 2007.07.28 -

Prevx1 V2 2007.07.28 -

Rising 19.33.52.00 2007.07.28 -

Sophos 4.19.0 2007.07.26 -

Sunbelt 2.2.907.0 2007.07.28 -

Symantec 10 2007.07.28 -

TheHacker 6.1.7.155 2007.07.28 -

VBA32 3.12.2.1 2007.07.27 -

VirusBuster 4.3.26:9 2007.07.27 -

Webwasher-Gateway 6.0.1 2007.07.28 -

 

Additional information

File size: 68608 bytes

MD5: 05cb3da78a4bbd9b799a5957f9d101cc

SHA1: a012c3a14e8117d3b68c215101a84de10b33e0f5

 

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

det tyder att det var windows filen, gör som jag skrev och kolla loggboken

 

är det ett engelskt vista du har? borde man isf inte få upp engelska felmeddelanden då?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

det är svensk version av Vista Home Premium jag har.

 

tycker det är skumt att jag har dom här problemen då jag gjorde en formatering och nyinstallation av Vista igår.

 

har gått igenom loggboken, och där finns det många felvarningar.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ok, antog att den inte var svensk pga att programmen är installerade i program files.

 

dubbelklicka på två av raderna > klicka på kopieraknappen >kopiera in här. försök att hitta olika felmeddelanden/info som gäller detta problem

 

 

[inlägget ändrat 2007-07-28 18:40:23 av 927]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

[log]Loggnamn: Application

Källa: Application Error

Datum: 2007-07-28 17:24:16

Händelse-ID: 1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå: Fel

Nyckelord: Klassiskt

Användare: Saknas

Dator: Micke1

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet SUPERAntiSpyware.exe, version 3.9.0.1008, tidsstämpel 0x4018a470, felet uppstod i modulen &&&å'ä'é, version 6.0.6000.16386, tidsstämpel 0x4549bdc9, undantagskod 0xc0000135, felförskjutning 0x00008fc7, process-ID 0xc80, programmets starttid 0x01c7d12b314dc342.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns='http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event'><System><Provider Name='Application Error'/><EventID Qualifiers='0'>1000</EventID><Level>2</Level><Task>100</Task><Keywords>0x80000000000000</Keywords><TimeCreated SystemTime='2007-07-28T15:24:16.000Z'/><EventRecordID>1690</EventRecordID><Channel>Application</Channel><Computer>Micke1</Computer><Security/></System><EventData><Data>SUPERAntiSpyware.exe</Data><Data>3.9.0.1008</Data><Data>4018a470</Data><Data>&amp;&amp;&amp;å'ä'é</Data><Data>6.0.6000.16386</Data><Data>4549bdc9</Data><Data>c0000135</Data><Data>00008fc7</Data><Data>c80</Data><Data>01c7d12b314dc342</Data></EventData></Event>

 

 

 

Loggnamn: Application

Källa: Application Error

Datum: 2007-07-28 13:02:53

Händelse-ID: 1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå: Fel

Nyckelord: Klassiskt

Användare: Saknas

Dator: Micke1

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet GLB8BDA.tmp, version 1.0.0.0, tidsstämpel 0x3bd86c3f, felet uppstod i modulen ntdll.dll, version 6.0.6000.16386, tidsstämpel 0x4549bdc9, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x0002e48e, process-ID 0xc8c, programmets starttid 0x01c7d106d8661da8.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

<System>

<Provider Name="Application Error" />

<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

<Level>2</Level>

<Task>100</Task>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2007-07-28T11:02:53.000Z" />

<EventRecordID>1570</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer>Micke1</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

<Data>GLB8BDA.tmp</Data>

<Data>1.0.0.0</Data>

<Data>3bd86c3f</Data>

<Data>ntdll.dll</Data>

<Data>6.0.6000.16386</Data>

<Data>4549bdc9</Data>

<Data>c0000005</Data>

<Data>0002e48e</Data>

<Data>c8c</Data>

<Data>01c7d106d8661da8</Data>

</EventData>

</Event>[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

den första säger inte mycket för där är ju massa fyrkanter men i den andra loggen ser man ju windows filen ntdll.dll.

posta några mera "fel", det intressant är vilka filer visas

 

det med att du kan installera program under vissa förutsättningar, gör du så att du stoppar i ett usb minne som då tex visas som enhet f: och där kör du exe filen?

 

om du flyttar den exe filen till skrivbordet, funkar det då?

 

är du helt säker att det inte gick någon trafik via nätverks kortet under installationen? isf kan man ju misstänka malware annars tror jag det är nåt fel på windows och att du borde göra en reparation (eller vad det nu finns för alt i vista)

 

 

[inlägget ändrat 2007-07-28 19:22:29 av 927]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

[log]Loggnamn: Application

Källa: Application Error

Datum: 2007-07-27 16:03:45

Händelse-ID: 1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå: Fel

Nyckelord: Klassiskt

Användare: Saknas

Dator: Micke1

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet hpqtra08.exe, version 82.0.188.0, tidsstämpel 0x459b302b, felet uppstod i modulen MSVCR80.dll, version 8.0.50727.312, tidsstämpel 0x4536eb78, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x00014cfe, process-ID 0xa04, programmets starttid 0x01c7d0550bdfbb9a.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">'>http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">'>http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

<System>

<Provider Name="Application Error" />

<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

<Level>2</Level>

<Task>100</Task>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2007-07-27T14:03:45.000Z" />

<EventRecordID>1306</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer>Micke1</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

<Data>hpqtra08.exe</Data>

<Data>82.0.188.0</Data>

<Data>459b302b</Data>

<Data>MSVCR80.dll</Data>

<Data>8.0.50727.312</Data>

<Data>4536eb78</Data>

<Data>c0000005</Data>

<Data>00014cfe</Data>

<Data>a04</Data>

<Data>01c7d0550bdfbb9a</Data>

</EventData>

</Event>

 

 

Loggnamn: Application

Källa: Application Error

Datum: 2007-07-27 11:59:24

Händelse-ID: 1000

Aktivitetskategori:(100)

Nivå: Fel

Nyckelord: Klassiskt

Användare: Saknas

Dator: Micke1

Beskrivning:

Felet uppstod i programmet office2007-kb933688-fullfile-x86-glb.exe, version 12.0.6015.5000, tidsstämpel 0x460c340f, felet uppstod i modulen office2007-kb933688-fullfile-x86-glb.exe, version 12.0.6015.5000, tidsstämpel 0x460c340f, undantagskod 0xc0000005, felförskjutning 0x00007313, process-ID 0x54c, programmets starttid 0x01c7d034cfb9c3b9.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

<System>

<Provider Name="Application Error" />

<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>

<Level>2</Level>

<Task>100</Task>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2007-07-27T09:59:24.000Z" />

<EventRecordID>962</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer>Micke1</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

<Data>office2007-kb933688-fullfile-x86-glb.exe</Data>

<Data>12.0.6015.5000</Data>

<Data>460c340f</Data>

<Data>office2007-kb933688-fullfile-x86-glb.exe</Data>

<Data>12.0.6015.5000</Data>

<Data>460c340f</Data>

<Data>c0000005</Data>

<Data>00007313</Data>

<Data>54c</Data>

<Data>01c7d034cfb9c3b9</Data>

</EventData>

</Event>

 

 

Loggnamn: Application

Källa: SideBySide

Datum: 2007-07-28 21:50:16

Händelse-ID: 59

Aktivitetskategori:Ingen

Nivå: Fel

Nyckelord: Klassiskt

Användare: Saknas

Dator: Micke1

Beskrivning:

Det gick inte att skapa aktiveringskontext för C:\Users\Micke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UY6AYQPS\ccsetup141[2].exe. Det finns ett fel i manifest- eller principfilen C:\Users\Micke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UY6AYQPS\ccsetup141[2].exe på rad 0. Felaktig XML-syntax.

Händelsens XML-data:

<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">

<System>

<Provider Name="SideBySide" />

<EventID Qualifiers="49409">59</EventID>

<Level>2</Level>

<Task>0</Task>

<Keywords>0x80000000000000</Keywords>

<TimeCreated SystemTime="2007-07-28T19:50:16.000Z" />

<EventRecordID>1739</EventRecordID>

<Channel>Application</Channel>

<Computer>Micke1</Computer>

<Security />

</System>

<EventData>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>C:\Users\Micke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UY6AYQPS\ccsetup141[2].exe</Data>

<Data>C:\Users\Micke\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\UY6AYQPS\ccsetup141[2].exe</Data>

<Data>0</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

<Data>

</Data>

</EventData>

</Event>[/log]

 

 

jag laddar ner programmet från den andra datorn i nätverket och lägger den över på usb minnet. om jag flyttar över exe filen från usb minnet till skrivbordet så fungerar det att installera.

 

 

kan det bero på den trådlösa routern som jag har som gör att jag har problem med att installera program från nätet?

 

Märke:DLINK DIR 635

 

[inlägget ändrat 2007-07-28 21:49:47 av swedeboy]

[inlägget ändrat 2007-07-28 21:51:10 av swedeboy]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

om det skulle fattas filer i installaionfilen så skulle ju inte storleken på filerna stämma. har man laddat ner 100% av en fil så ska den ju kunna installeras utan problem. hur det hänger ihop att du kan installera exakt samma fil fast den är hämtad på ett annat sätt kan jag inte komma på, inte för att jag har nån kunskap om datakommunikation.

 

har du testat att hämta en zippad fil som innehåller en setup fil?

 

har du testat hämta ett program som man kör direkt utan att installera?

 

cecilia kommer tillbaka nästa vecka, hon är ju bra på det mesta och kanske kan tolka infon i felmeddelandena

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för all hjälp, men det verkar som problemen är lösta nu.

 

Det var routern som gjorde att det inte gick att installera program från nätet.

Testade med att koppla upp mig med min Nokia N95, och då fungerade det utan problem att installera program som jag har laddat ner från nätet.

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ok, ofta är det ju uteslutningsmetoden som ger resultat.

kan det vara något fel på routern då, det är första gången jag hör talas om att data skulle försvinna eller modifieras vid nedladdning

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

det måste ju vara fel på routern då det fungerar att installera nerladdade program när jag användar mobilen som modem.

 

när det gäller inställningar till routern så har jag överhuvudtaget ingen koll på det.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

inte jag heller, det närmsta jag kommit någon typ av router är clas ohlsson katalogen....

 

dlink måste ju ha svensk support, ring dom på måndag

 

[inlägget ändrat 2007-07-28 23:40:08 av 927]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...