Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
kungenjudas

Irriterande popup

Rekommendera Poster

Får upp denna med jämna och ojämna mellanrum, irriterande som faaan.. Går inte att stänga på ngt annat sätt än genom alt+F4.. Vad är det och hur tar jag bort det?? Någon som känner igen deller vet vad det beror på??

 

[bild bifogad 2007-07-07 20:33:34 av kungenjudas]

960187_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Får upp denna med jämna och ojämna mellanrum...

Välkommen till Eforum!

 

Det står "Webbsidan kan inte visas i det här programmet". Vad är det för program som åsyftas? Vad är det du gör precis innan du får popupen, vilken sida är det du besöker?

Vilken webbläsare har du?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Använder Firefox,

spelar ingen roll vad jag besöker för sida eller om jag har haft firefox ner stängt, kommer upp efter ett tag iaf!

Går inte att göra något med fönstret (större/mindre).

Har installerat om Firefox utan resultat...

Bifogar ny bild.

 

[bild bifogad 2007-07-07 21:01:39 av kungenjudas]

960202_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Använder Firefox, spelar ingen roll vad jag besöker för sida eller om jag har haft firefox nerstängt, kommer upp efter ett tag iaf!

 

Vad händer om du använder Internet Explorer?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad har du för säkerhetsprogram? Kan du ha fått in något otrevligt i datorn som försöker visa någon annons hämtad från internet som i sin tur blir stoppad av brandväggen?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vistas egna och nod så jag tror inte det, har sökt genom burken med alla möjliga program utan resultat. MEN det är naturligtvis inte omöjligt...

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
har sökt genom burken med alla möjliga program

Vilka?

 

Vi kan ju se om HijackThis visar något:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/hijackthis.php

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:10:15, on 2007-07-08

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\SDP\RemEngine.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\SDP\hpsdpapp.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://gppgle.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=laptop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=laptop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka bild till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka sida till &Bluetooth-enhet... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O13 - Gopher Prefix:

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 7994 bytes

[/log]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

:thumbsup:

 

Jag ser inte till något otrevligt program och tyvärr inte heller något annat som uppenbart försöker komma åt internet.

 

Symantec/Norton är avinstallerad om jag förstår det rätt. Det ligger kvar en länk till en av tjänsterna i Windows som vore bra att få bort eller inaktivera. Jag vet inte riktigt hur man gör i Vista, men det här är beskrivningen för XP:

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp Symantec Lic NetConnect service i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

Om du söker på tjänster i hjälpfunktionen så bör du kunna hitta motsvarande.

 

SUPERAntiSpyware är ett bra antispionprogram som ska fungera med Vista.

http://www.superantispyware.com/download.html

 

Kan man med Aktivitetshanteraren se vilket program som kör när popupen kommer?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Norton är avinstallerat men ligger kvar, inaktiverat nu...

Så här ser det ut i aktivitetshanteraren: se bild

 

 

 

[bild bifogad 2007-07-08 19:25:31 av kungenjudas]

960396_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

NU verkar det äntligen som om jag kan sluta svära över den där irriterande rutan som kommer upp!!!!

 

TACK alla som har engagerat sig ! ! ! ! ! !

 

/ Jörgen

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
NU verkar det äntligen som om jag kan sluta svära över den där irriterande rutan som kommer upp!

Fint att du lyckades få bukt med ditt problem.

Du får gärna skriva lite om vad det som gjorde att det lyckades. Gissar att du inte är den siste HP:aren med Vista. Frågan är om Vista ska belastas, då det egentligen är HP som orsakat problemen. En sökning på Internet visar att det är många som är irriterade på HP:s påhitt.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Fick till slut bort det, men blev tvungen att ta bort filen som störde det hela och sen dess ingen irriterande popup,

HP:s helpline har fortfarande inte svarat på mitt mail som jag skickat till dem efter att ha tillbringat 60 minuter på deras sida för att klicka mig fram till rätt support.....

SÅ tummen ner till HP-support och tummen upp till ER !!!

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...