Just nu i M3-nätverket
Jump to content

.dll saknas...


stonnew

Recommended Posts

Jag vet inte om detta är rätt tråd men bara för jag har Windows XP så skriver jag det här.

 

Varje gång jag startar datorn och när jag har loggat in så kommer det upp en varningsruta där det står:

 

Det gick inte att läsa in C:\WINDOWS\system32\avtvwwse.dll

 

Det går inte att hitta den angivna modulen

 

Jag har ingen aning om vad det kan vara och skulle vilja veta lite mer och om jag ska göra något åt det ?

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

Jag kan inte hitta något alls om dll:en som saknas.

 

Har du scannat med Spybot, Adaware och kört antivirusscan?

 

Kanske något skräp du fått in.

 

Kör annars en Hijackthis:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

Bifoga loggen till ditt svar.

 

I ditt svar bifogar du en logg på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Så kan Cecilia eller Zipp kolla närmre på loggen.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

[inlägget ändrat 2007-07-07 12:16:12 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

Fast om det gäller samma dator som i tråden //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=959475 så fortsätt i den tråden förstås.

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Det är inte samma dator som i ovanstående inlägg.

 

Jag har vart borta en del och inte riktigt haft tid än så nu kommer loggen.

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:50:51, on 2007-08-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\odClientService.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\IoCtlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\OdTray.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Eraser\eraser.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\EZ-DUB\EZ-DUB.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\iTunes\iTunes.exe

C:\PROGRAM\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPDBMgr.exe

C:\Program\HijackThis\hijackthis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1C0A89B2-A860-462A-AB21-4AEDA6DC73A5} - (no file)

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.6.14.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [OdTray.exe] "C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\OdTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GPLv3] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\avtvwwse.dll",realset

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: EZ-DUB Finder.lnk = C:\Program\EZ-DUB\EZ-DUB.exe

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab

O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://download.games.yahoo.com/games/web_games/tikgames/cinematycoon/cinematycoon.cab

O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: ddcaayx - ddcaayx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: Odyssey Client for ZyXEL (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\odClientService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoCtlSvc.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner VundoFix:

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Dubbelklicka på VundoFix.exe för att starta programmet.

När den startar igen så tryck på Scan for Vundo.

När skanningen är klar så tryck på Remove Vundo.

Svara Ja/Yes på frågan om du vill ta bort filerna.

Därefter kommer Skrivbordet att försvinna medan filerna tas bort.

När det är klart så kommer det en fråga om att din dator kommer att stängas av, tryck på OK.

Sätt igång datorn igen i normalt läge.

 

Om det är så att VundoFix inte kunde ta bort någon fil vid första försöket så kommer VundoFix att starta igen när datorn startas, följ i så fall beskrivningen en gång till.

 

Klistra in C:\vundofix.txt och en ny HijackThis-logg i ditt svar.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag har vart lite långsam på att göra det men nu är det gjort och rutan som kom upp innan verkar ha försvunnit, den kom inte upp när jag startade datorn efter VundoFixen starta om datorn.

 

Här är loggarna.

 

[log]

 

VundoFix V6.5.7

 

Checking Java version...

 

Sun Java not detected

Scan started at 19:48:59 2007-08-22

 

Listing files found while scanning....

 

C:\windows\system32\adqubewl.ini

C:\WINDOWS\system32\avtvwwse.dll

C:\windows\system32\einaofqu.ini

C:\WINDOWS\system32\eswwvtva.ini

C:\windows\system32\lwebuqda.dll

C:\windows\system32\uqfoanie.dll

 

Beginning removal...

 

Attempting to delete C:\windows\system32\adqubewl.ini

C:\windows\system32\adqubewl.ini Has been deleted!

 

Attempting to delete C:\windows\system32\einaofqu.ini

C:\windows\system32\einaofqu.ini Has been deleted!

 

Attempting to delete C:\WINDOWS\system32\eswwvtva.ini

C:\WINDOWS\system32\eswwvtva.ini Has been deleted!

 

Attempting to delete C:\windows\system32\lwebuqda.dll

C:\windows\system32\lwebuqda.dll Has been deleted!

 

Attempting to delete C:\windows\system32\uqfoanie.dll

C:\windows\system32\uqfoanie.dll Has been deleted!

 

Performing Repairs to the registry.

Done!

[/log]

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:13:13, on 2007-08-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\odClientService.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\IoCtlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\QuickTime\QTTask.exe

C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\OdTray.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Telia\TELIAS~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Eraser\eraser.exe

C:\Program\EZ-DUB\EZ-DUB.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\PROGRAM\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program\HijackThis\hijackthis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1C0A89B2-A860-462A-AB21-4AEDA6DC73A5} - (no file)

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.6.14.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [OdTray.exe] "C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\OdTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] C:\Program\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: EZ-DUB Finder.lnk = C:\Program\EZ-DUB\EZ-DUB.exe

O4 - Global Startup: Telias säkerhetstjänster.lnk = C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Documents and Settings\Kristoffer\Mina dokument\Mina mottagna filer\BitComet 0.7\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {1754A1BA-A1DF-4F10-B199-AA55AA1A120F} (InstallerBehaviorFactory Class) - https://signup.msn.com/pages/MsnInstC.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab

O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://download.games.yahoo.com/games/web_games/tikgames/cinematycoon/cinematycoon.cab

O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: ddcaayx - ddcaayx.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - BackWeb Technologies Inc. - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MpService - Canon Inc. - C:\Program\Canon\MultiPASS4\MPSERVIC.EXE

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Odyssey Client for ZyXEL (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program\ZyXEL\Odyssey Client for ZyXEL\odClientService.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoCtlSvc.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O20 - Winlogon Notify: ddcaayx - ddcaayx.dll (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

[log]Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware Free Edition och/eller Spybot S&D regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), det finns gratis t ex Comodo (avancerad) och ZoneAlarm (mer lättanvänd).

http://www.personalfirewall.comodo.com/

http://www.zonealarm.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp

Länken "I only want basic ZoneAlarm protection" eller på

http://www.majorgeeks.com/ZoneAlarm_Free_d388.html

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmet SpywareBlaster, vilket hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras http://www.javacoolsoftware.com , samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips på:

http://surfthenetsafely.com/surfsafely6.htm

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Om man använder webbläsaren Firefox så är det lämpligt att ha tillägget NoScript.

http://www.mozilla.com

https://addons.mozilla.org/firefox/722/

 

Se vilka webbplatser som är säkra/osäkra med hjälp av SiteAdvisor http://www.siteadvisor.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...