Just nu i M3-nätverket
Jump to content

MSN Virus Jag också!!!!!!


Hellof73

Recommended Posts

Hej har läst lite här senaste timmarna. Kan jag följa andras exempel och göra scanningar/rensningar osv eller måste någon titta på just min logg?

/Hellof73

 

 

Jag får felmeddelande när jag ska köra programmet Hijackthis.exe. Saknar en fil: MSVBVM60.dll

 

???????????

/Hellof73

[inlägget ändrat 2007-06-15 17:39:25 av Hellof73]

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:17:37, on 2007-06-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS13

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onlineregister.com/sonic/cgi/index.cgi?LANG=SE&PAGE=thx&SNML=CAL2AQR7D5P443F8J|CSMTHRM2VKQ2FKT4S|CY695VKQ7EY77F8MB|C2AJZ7PZ8G5676GVU|CTG3Q8P5R4PWG3C3F|SC-BRANCH_0_FROM_200B94A&VRST=0227 (SV)&FNAM=Helena&LNAM=L%C3%B6fstr%C3%B6m&EMAL=helena.lofstrom@telia.com&NTFY=1&PRDN=&YSNL=&PRNM=SCMain&SVTG=J4K952J&SRNM=SC-BRANCH_0_FROM_200B94A (obfuscated)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [showLOMControl]

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [EverioService] "C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Storegate Autostore.lnk = C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Helena\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.livenetworks.com

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: http://www.storegate.se

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E6AA867-94D4-4B4F-8791-1B048F8C122A} (WebInterface Class) - https://fastsend.com/products/Fsplugin.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.1.0.56.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O21 - SSODL: syshelps - {9DFEF65D-69C4-4B29-9313-CC339A6D5FAC} - syshelps.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Autostore - Storegate AB - C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

 

 

/Hellof73

[/log]

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen från Msnfix:

 

[log]MSN_Fix 1.316

 

C:\Documents and Settings\Helena\Desktop\MSNFix\MSNFix

Scan done at 2007-06-15 - 21:07:30,31 By Helena

normal mode

 

************************ Checking Files

 

... C:\WINDOWS\photos.zip

 

************************ Checking Folder

 

No Folder Found

 

 

 

 

************************ Deleting malware Files

 

.. OK ... C:\WINDOWS\photos.zip

 

 

 

************************ Registry Cleaning

.......... OK

 

 

 

 

************************ Suspect Files

 

/!\ The detected files must be controlled by a helper before any other handling

 

[C:\WINDOWS\system32\davinci.scr] 8EFE67C26EEEDED21FAE6EC0ABE64FBE

[C:\WINDOWS\system32\logon.scr] 43FCEEF75FD6208925DDD4FFF8C36723

[C:\WINDOWS\system32\mypixdx.scr] C644C2CE7E5224297757FFA93346D529

[C:\WINDOWS\system32\nature.scr] 3DD0058B893C3532103AD96C593DE18C

[C:\WINDOWS\system32\Pirates.scr] 2B7D2F516CEF713AC2265D9AD3B24635

[C:\WINDOWS\system32\scrnsave.scr] BDFA8CF643506ECFAA89AA60250C4C08

[C:\WINDOWS\system32\space.scr] 6FA9112A53D4192656F961809BED3D41

[C:\WINDOWS\system32\ss3dfo.scr] F7A268DC8F94B4404ADF6C648BF54289

[C:\WINDOWS\system32\ssbezier.scr] 7309359BBE66C6CE4CD733B8F8F02953

[C:\WINDOWS\system32\ssflwbox.scr] 72A5555729E786566823E6BB4ACD6FBD

[C:\WINDOWS\system32\ssmarque.scr] 16869817BEE71AED4003B2C380B1FD44

[C:\WINDOWS\system32\ssmypics.scr] 931B08F87AC66DA54FD5A0D8F73F5F34

[C:\WINDOWS\system32\ssmyst.scr] 815A6CE9069C7D42E169657923C50756

[C:\WINDOWS\system32\sspipes.scr] F6D28802AA6423D84F918AB202FA0584

[C:\WINDOWS\system32\ssstars.scr] B7D61243AB22F27D059030499EC791F5

[C:\WINDOWS\system32\sstext3d.scr] 5AB7A4EBBEA9B44C112FE99BC099837D

[C:\WINDOWS\system32\wpgldfsh.scr] 54F3C37B574A2269FC5A92E9F07DE152

 

 

The Files and Registry deleted have been save in 2007-06-15_21092367.zip

 

 

------------------------------------------------------------------------

Autor : !aur3n7 Contact: http://246694.aceboard.fr

------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------- END [/log]---------------------------------------------

 

och här nya hijack:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:11:07, on 2007-06-15

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS13

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onlineregister.com/sonic/cgi/index.cgi?LANG=SE&PAGE=thx&SNML=CAL2AQR7D5P443F8J|CSMTHRM2VKQ2FKT4S|CY695VKQ7EY77F8MB|C2AJZ7PZ8G5676GVU|CTG3Q8P5R4PWG3C3F|SC-BRANCH_0_FROM_200B94A&VRST=0227 (SV)&FNAM=Helena&LNAM=L%C3%B6fstr%C3%B6m&EMAL=helena.lofstrom@telia.com&NTFY=1&PRDN=&YSNL=&PRNM=SCMain&SVTG=J4K952J&SRNM=SC-BRANCH_0_FROM_200B94A (obfuscated)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [showLOMControl]

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [EverioService] "C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Storegate Autostore.lnk = C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Helena\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.livenetworks.com

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: http://www.storegate.se

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E6AA867-94D4-4B4F-8791-1B048F8C122A} (WebInterface Class) - https://fastsend.com/products/Fsplugin.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.1.0.56.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Autostore - Storegate AB - C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

[/log]

/Hellof73

 

Lagt till LOG-taggar

När du har klistrat in en logg så var vänlig och markera loggen och tryck sedan på LOG-knappen som finns på samma rad som :thumbsdown::thumbsup: i inläggsfönstret.

Cecilia - Moderator för Virus - Antivirus

 

[inlägget ändrat 2007-06-16 07:14:17 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Jag har nu slutfört en onlinescanning från panda och hittade: Virus:W32/Gaobot.OXI.worm.

 

En i dokument and settings\Helena\My documents\mina mottagna filer\photos.zip[webcam_photos-2007-06.scr

 

och en i windows\photos.zip[webcam_photos-2007-06.scr]

 

 

Det visste du säkert redan. Jag är ingen specialist på detta, men logfilen som jag postade nyss har säkert tagit bort den undertiden....???

 

Vad är nästa steg?

 

&/Hellof73

 

Link to comment
Share on other sites

Är det här något du har ställt in själv eller vill ha?

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onlineregister.com/sonic/cgi/index.cgi?LANG=SE&PAG

E=thx&SNML=CAL2AQR7D5P443F8J|CSMTHRM2VKQ2FKT4S|CY695VKQ7EY77F... (SV)&FNAM=Helena&LNAM=L%C3%B6fstr%C3%B6m&EMAL= helena.lofstrom@telia.com&NTFY=1&PRDN=&YSNL=&P

RNM=SCMain&SVTG=J4K952J&SRNM=SC-BRANCH_0_FROM_200B94A

 

Ta bort filen C:\dokument and settings\Helena\My documents\mina mottagna filer\photos.zip

 

Hur uppför sig datorn nu?

 

Link to comment
Share on other sites

God förmiddag.

 

??? Jag kan inte komma på att jag har gjort en onlineregistrering, bäst att ta bort onödigt....

 

Har tagit bort filen photos.zip men ännu inte vågat mig in på msn.

 

I övrigt fungerar datorn fint, lite lång uppstartstid bara, men det är väl för att jag har installerat Comodo brandvägg och PC tools spyware.?

 

/hellof73

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer en ny loggfil, på rätt sätt den här gången, beklagar tidigare felaktigheter...

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:31:37, on 2007-06-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS13

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen'>http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default.aspx?c=se&l=sv&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onlineregister.com/sonic/cgi/index.cgi?LANG=SE&PAGE=thx&SNML=CAL2AQR7D5P443F8J|CSMTHRM2VKQ2FKT4S|CY695VKQ7EY77F8MB|C2AJZ7PZ8G5676GVU|CTG3Q8P5R4PWG3C3F|SC-BRANCH_0_FROM_200B94A&VRST=0227 (SV)&FNAM=Helena&LNAM=L%C3%B6fstr%C3%B6m&EMAL=helena.lofstrom@telia.com&NTFY=1&PRDN=&YSNL=&PRNM=SCMain&SVTG=J4K952J&SRNM=SC-BRANCH_0_FROM_200B94A (obfuscated)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE USB PC Camera 301P

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [showLOMControl]

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [EverioService] "C:\Program Files\CyberLink\PCM4Everio\EverioService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sDTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\SDTrayApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Firewall Pro] "C:\Program Files\Comodo\Firewall\CPF.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Storegate Autostore.lnk = C:\Program Files\Storegate\AutoStore\AutoStore.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Helena\Start Menu\Programs\IMVU\Run IMVU.lnk (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.livenetworks.com

O15 - Trusted Zone: http://www.sf-anytime.com

O15 - Trusted Zone: http://www.storegate.se

O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E6AA867-94D4-4B4F-8791-1B048F8C122A} (WebInterface Class) - https://fastsend.com/products/Fsplugin.cab

O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game05.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O16 - DPF: {CE3409C4-9E26-4F8E-83E4-778498F9E7B4} (PB_Uploader Class) - http://www.pixdiscount.se/clients/uploader_v2.1.0.56.cab

O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Autostore - Storegate AB - C:\Program Files\Storegate\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Comodo Application Agent (CmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program Files\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\svcntaux.exe

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\swdsvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe[/log]

 

 

/Hellof73

 

Link to comment
Share on other sites

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onlineregister.com/sonic/cgi/index.cgi?LANG=SE&PAG

E=thx&SNML=CAL2AQR7D5P443F8J|CSMTHRM2VKQ2FKT4S|CY695VKQ7EY77F... (SV)&FNAM=Helena&LNAM=L%C3%B6fstr%C3%B6m&EMAL=he

lena.lofstrom@telia.com&NTFY=1&PRDN=&YSNL=&P

RNM=SCMain&SVTG=J4K952J&SRNM=SC-BRANCH_0_FROM_200B94

A (obfuscated)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och kontrollera själv att ovanstående rad är borta ur en ny HijackThis-logg.

 

men det är väl för att jag har installerat Comodo brandvägg och PC tools spyware.?
Det kan det vara. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Link to comment
Share on other sites

TACK SÅ MYCKET FÖR HJÄLPEN!

 

NI ÄR VERKLIGEN PROFFSIGA PÅ DETTA.

 

Jag har haft problem förut, och utan vidare sökningar på internet har jag gjort formateringar och återställningar ett antal gånger... nu vet jag att det finns hjälp tillgänglig dygnet runt här på Eforum.

 

Återigen TACK.

 

/Hellof73

 

Link to comment
Share on other sites

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är så klart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen AVG Anti-Spyware (Ewido), SUPERAntiSpyware Free Edition och/eller Spybot S&D regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), det finns gratis t ex Comodo och ZoneAlarm.

http://www.personalfirewall.comodo.com/

http://www.zonealarm.com/store/content/company/products/znalm/freeDownload.jsp

Länken "I only want basic ZoneAlarm protection" eller på

http://www.majorgeeks.com/ZoneAlarm_Free_d388.html

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmet SpywareBlaster, vilket hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras http://www.javacoolsoftware.com , samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips på:

http://surfthenetsafely.com/surfsafely6.htm

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Om man använder webbläsaren Firefox så är det lämpligt att ha tillägget NoScript.

http://www.mozilla.com

https://addons.mozilla.org/firefox/722/

 

Se vilka webbplatser som är säkra/osäkra med hjälp av SiteAdvisor http://www.siteadvisor.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...