Just nu i M3-nätverket
Jump to content

true vektor


Yoga

Recommended Posts

hur stänger man av "true vektor service" ? kan ej installera zonelabs brandvägg utan att detta görs... ngn som vet?

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Gå in Administrative Tools->Services, högerklicka på den och välj Stop. Men det är ju konstigt att den redan är igång om du inte installerat ZoneAlarm, eftersom det är en del av den brandväggen

 

Link to comment
Share on other sites

den finns inte där och

 

jag har jag inte installerat zonealarms grejer, däremot har jag haft det installerat för ett tag sen men jag tog bort det för att testa en annan brandvägg ett tag.. mysko

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:41:54, on 2007-06-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoomingHook.exe

C:\WINDOWS\system32\TCtrlIOHook.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program\TOSHIBA\TOSHIBAs kontroller\TFncKy.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Program\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/'>http://www.google.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CeEKEY] C:\Program\TOSHIBA\E-KEY\CeEKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HWSetup] C:\Program\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM\..\Run: [sVPWUTIL] C:\Program\Toshiba\Windows Utilities\SVPWUTIL.exe SVPwUTIL

O4 - HKLM\..\Run: [Zooming] ZoomingHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCtryIOHook] TCtrlIOHook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PCLEUSBTip] C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [uSBToolTip] "C:\Program\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent] "C:\Program\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O8 - Extra context menu item: &NeoTrace It! - C:\Program\NEOTRA~1\NTXcontext.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: NeoTrace It! - {9885224C-1217-4c5f-83C2-00002E6CEF2B} - C:\Program\NEOTRA~1\NTXtoolbar.htm (HKCU)

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

[log]Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och klicka Fix checked

 

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

 

Avinstallera Java och hämta nyaste här

 

http://www.java.com/sv/

 

ser inget som har med ZoneAlarm att göra.

Sök igenom datorn om du hittar nå mappar som tillhör Zone och ta bort dom[/log]

[inlägget ändrat 2007-06-11 21:02:43 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Hm, som det meddelandet ser ut så verkar det som du kommit så långt i installationsfasen att den försöker starta tjänsten TrueVector men inte lyckas.

Är du inloggad som administratör? Vilken Windowsversion använder du?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...