Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Bufffe

Vädigt många processer igång igen fast nu i vista !

Rekommendera Poster

Hej jag har skrivit här förut om min dator fast hade då Windows xp sp2

Fast nu har jag köpt nya vista fast har änu mer processer igång nu.

Så tänkte någon med kunskap som Cecilia. Om Han/Hon ville hjälp att kolla vad som går att ta bort/stänga vid uppstarta m.m.

 

Här kommer logen

 

[log]

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:38:51, on 2007-03-10

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16386)

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Windows\CTHELPER.EXE

C:\Windows\System32\CTXFIHLP.EXE

C:\Program Files\LexmarkX73\ACMonitor_X73.exe

C:\Program Files\LexmarkX73\AcBtnMgr_X73.exe

C:\Windows\System32\CTXFISPI.EXE

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\printray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Viktor\Desktop\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NodLogin] C:\Program Files\Eset\nodlogin.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CtxfiReg] CTXFIREG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Monitor] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\ACMonitor_X73.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Manager] C:\PROGRA~1\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [RCSystem] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" RCSystem * -Startup

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\Windows\UpdReg.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "D:\Spel\Steam\Steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB /LCR

O4 - Global Startup: Snabbstart för Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Unknown owner - C:\Windows\system32\CTsvcCDA.EXE (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\ehome\ehstart.dll,-101 (ehstart) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

 

 

[/log]

 

Tack för hjälp i för väg

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej.

 

Jo, VISTA är resurskrävande och inte ngt man slänger in på en dator och hoppas på ngn form av förbättring i resurs väg (rekomenderar inget under 1024MB DDR PC3200 minn, och gärna 2048 för att få ett riktigt trevligt system)

Men nog om det.

 

Kikade igenom din HiJackThis log och tänkte berätta vad som är vad etc:

 

 

C:\Windows\system32\Dwm.exe

 

Desktop Window Manager, används för bl.a AERO Glass och kräver en massa resurser. Rekomenderar att stänga av om du har en lite för klen burk

Vill du fortfarande köra med VISTA lull-lull finns två alternativ, mer RAM minne eller billigare lösning, en 1GB USB 2.0 flashminne och använd nya ReadyBoost i VISTA.

******************************

 

C:\Windows\system32\taskeng.exe

 

Windows Task Agent. Använder du dig inte av Windows Scheduler kan du stänga ned detta och tjäna en del resurser på det.

Gå till Start>Kör.. skriv in 'services.msc' (utan ' )

Leta efter 'Task Scheduler'. Ändra ifrån Automatisk till Inaktiverad.

Gå sen till Start>Kör.. skriv in ': msconfig' (utan ' )

Leta även där efter 'Task Scheduler' och bocka av om den inte redan är det.

Start om datorn.

******************************

 

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

 

Windows Defender. Kan vara bra att köra och är ingen systemhog direkt.

******************************

 

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

 

Application Accelerator from Intel. Ska du absolut inte stänga ned då det ger en säkrare och stabilare körning av ATA diskar i Windows.

******************************

 

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

 

Quicktime Tasks. Denna process kan du lika gärna stängan ed och känna ett par 100kb i minne.

******************************

 

C:\Windows\CTHELPER.EXE

 

Creative Labs Soundblaster Devices. Behöver du inte ha igång. Stäng ned.

******************************

 

C:\Windows\System32\CTXFIHLP.EXE

 

Creative Labs X-Fi HELP. Kan du stänga ned om du inte använder hjälpfilen av ditt Creative Labs X-Fi kort direkt ofta. Gör detta som med många andra processer genom att köra Start>Kör.. skriv in 'MSCONFIG' (utan ' )

******************************

 

C:\Program Files\LexmarkX73\ACMonitor_X73.exe

C:\Program Files\LexmarkX73\AcBtnMgr_X73.exe

 

Lexmark Skrivare X73. Dessa processer är bäst att du lämnar som dem är.

De hjälper till och anropar drivrutiner till din Lexmark skrivare m.m.

******************************

 

C:\Windows\System32\CTXFISPI.EXE

 

Creative Labs. Återigen hjälp applikation till ditt Creative Labs ljudkort. Du kan stänga ned även denna i MSCONFIG som alla andra AutoRun applikationer av Creative Labs.

******************************

 

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\printray.exe

 

Lexmark Printer Console. Om du inte är i behov att komma in i Lexmarks Skrivar konsol så kan du plocka bort denna utan problem.

******************************

 

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

 

Creative Labs start DVD-Audio, VolymPanel. Har du inte behov att autostarta DVD ljud eller CL's Volym Panel, så kan du stänga ned även dessa CL processer.

******************************

 

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

 

Windows Sidebar. För att visa och köra de nya Windows Widgets (Gadgets).

Om du är i behov av minne och cpu kraft så kan du stänga ned Sidebar utan problem.

******************************

 

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

 

Creative MediaSource och CD/DVD Alerter. återigen Creative applikationer som du kan stänga av om du inte känner att du behöver dem. De äter bara resurser.

******************************

 

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

 

Mozilla Firefox. Här har du lite av en resurstjuv, tyvärr. Men du kan modifiera Firefox så den använder mindre resurser genom att följa stegen jag gav i en annan post här på eforum:

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=927027#927032

******************************

 

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

Search Filter Host. Är en Windows funktion och har något att göra med windows när man söker själv och när windows söker av foldrar. Osäker på om du ens kan stänga ned detta.

 

#################################################

 

Hoppas detta har gett dig en inblick. :)

 

 

MVH

Dennis

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för all hjälp men ändå runt 48 processer :( stängt av det ni rekommenderar men märkte en konstig sak nästan alla processer har en dubbel gånger och den här så kallade svchost har jag 12 st av är det normalt i vista ?? Processerna jobbar jätte högt bara jag lyssnar på musik eller skriver vad kan de bro på??

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

ok Men ser inte något svhost i dena Hijacklog men tar med en bild får ni ialla fall se alla svhost

 

Här kommer logen och bilden!

Bilden liger i Länken ovanför som heter Bild

 

 

[log]

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 18:47:54, on 2007-03-13

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\printray.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe

C:\Windows\System32\CTXFISPI.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\setup_wm.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe

C:\Users\Viktor\Desktop\HiJackThis_v2.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NodLogin] C:\Program Files\Eset\nodlogin.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe" /SCB

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Unknown owner - C:\Windows\system32\CTsvcCDA.EXE (file missing)

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

 

--

End of file - 5518 bytes

 

[/log]

 

[bild bifogad 2007-03-13 18:55:21 av Bufffe]

[inlägget ändrat 2007-03-13 18:56:08 av Bufffe]

[inlägget ändrat 2007-03-13 18:57:22 av Bufffe]

927965_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Inga dubbelgångare där heller.

 

Vi får väl se om det dyker upp någon som vet mer än jag om antalet svchost-processer i Vista.

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad du kan göra är att kolla upp vad det är som använder dessa svchost och sedan stänga av dessa eventuella services.

 

Du gör detta genom att:

 

Öppna upp Aktivitetshanteraren.

I menyn klicka 'Visa'>'Välj kolumner'

Bocka i 'PID (processidentifierare)'

 

Så sedan till Start>Kör...

Skriv in CMD

 

I konsolfönstret, skriv in:

 

TASKLIST /SVC /FO LIST

 

Nu kommer detta komma en lista som ser ut som listan nedan.

Du kan använda dig av t.ex: taskkill /PID 827

för att döda en process.

 

Längst ned har jag förklaring på vissa processer som körs under svchost.

 

 

Avbildningsnamn: System Idle Process

PID: 0

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: System

PID: 4

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: smss.exe

PID: 1056

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: csrss.exe

PID: 1112

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: winlogon.exe

PID: 1140

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: services.exe

PID: 1188

Tjänster: Eventlog

PlugPlay

 

Avbildningsnamn: lsass.exe

PID: 1200

Tjänster: PolicyAgent

ProtectedStorage

SamSs

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1372

Tjänster: DcomLaunch

TermService

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1416

Tjänster: RpcSs

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1760

Tjänster: AudioSrv

BITS

Browser

 

Information på vissa processer under svchost (orkade inte alla, väntar på din listan):

[log]AudioSrv: Hantera ljud i Windows.Automatisk.

BITS: Överför filer i bakgrunden. T.ex Windows Update. Automatiskt.

Browser: Hanterar en lista över datorer på Nätverket. Har du inget LAN, stäng av.

CryptSvc: Hanterar bl.a signerade Windows filer. Sätt på Manuell.

DHCP: Registrerar och uppdaterar IP adresser och DNS namn. Ska vara på Automatisk.

dmserver: Logical Disk Manager. Hanterar hårddiskar. Kan stängas av. Ska helst vara på Automatisk.

ersvc: Error Resporting. Felrapportering för applikationer och services. Ska helst vara på Automatisk.

EventSystem: System Event Notification Service. För COM komponenter. Sätt på Manual.

FastUserSwitchingCompatibility: Hanterar 'Logga ut' funktionen och byta av användare. Manual eller avstängd om du aldrig använder.

helpsvc: TIllåter dig att köra Support Center. Behövs inte. Kan stängas av.

lanmanserver: För fil, printer och fel-delning över nätverk. Kan stängas av om du ej använder funktionerna.

lanmanworkstation: Hanterar och upprätthåller anslutningar till servrar som ovan. Kan stängas av om ej används.

Netman: Kontrollerar objekt i nätverk och uppring internet. Rekomenderar Automatisk.

Nla: Håller data om nätverket och rapporterar ändringar. En del av ICS. Kör du ej Internet COnnection Sharing kan du stänga av. eller köra Manual.

RasMan: Uppkoppling mot internet via telefonmodem. Har du bredband, stäng av.

Schedule: Schemaläggaren. Sätt på Manuell. (Vissa AntiVirus kräver detta)

seclogon: Sekondör inloggning. Använder du datorn själv så sätt detta på Manuell.

SENS: Som EventSystem. Kör denna på Automatisk.

SharedAccess: Tillhandhåller nätverks adress översättning, namn resolution för små hemma nätverk. Har du ej ett sådant, stäng av eller kör Manuell.

ShellHWDetection: Ett måste om du vill tillåta Plug&Play hårdvara i Windows. Kör på Automatisk.

srService: System Restore. Enligt mig skräp. Gilalr du det kör automatisk. Stäng annars av.

TapiSrv: Har du inget telefonmodem. Stäng av.

Themes: Windows Themes(teman). Kör du inga teman, så stäng av denna.

TrkWks: Håller reda på länkar mellan NTFS filer. Sätt denna på Manuell.

W32Time: Automatisk tidsinställning i Windows. Ha denna på automatic om du vill att windows uppdaterar klockan.

Winmgmt: Viktig process som ger mängder av information om systemet. Ha på automatisk.

wscsvc: WIndows Säkerhets Center. Kan stängas av om du inte bryr dig.

wuauserv: Windows Update Server. Vill du ha uppdatering, ha denna på Automatisk.

WZCSVC: Wireless Zero COnfiguration. För trådlösa anslutningar. Har du ej sådana, stäng av.

TermService: Tillåter flera användare att vara anslutna till din maskin. Kan sättas på Manuell.

SamSs: Security Accounts Manager. Ska vara Automatic.

Dnscache: Slåt upp och cachar DNS namn. Måste vara på Automatisk.

LmHosts: NETBIOS över TCP/IP. Används nästan aldrig. Kan köras på Manuell.

RemoteRegistry: TIllåter ditt windows register att läsas på avlägsna datorer. Stäng av omedelbums.

SSDPSRV: Hittar UpNp services på ditt lokala nätverk. Kan med största sannolikhet stängas av.

upnphost: För att hosta Universala Plug and Play enheter. Sätt denna på Manuell.

WebClient: För att skapa, komma åt och modifiera filer på Internet. Sätt denna på Manuell.[/log]

 

 

*****************************

Sen såg jag din senaste HijackThis Logg och märkte att du fortfarande hade en mängd processer igång som du borde stänga ned och blev rekomenderad att stänga av.

 

Bl.a alla processer ifrån Creative som har med ditt X-Fi kort att göra.

Dwm.exe är också en otrolig resursätare.

 

 

MVH

Dennis

 

[inlägget ändrat 2007-03-14 04:31:54 av Zilver Ztream]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej jag har försökt gjort allt för att stäng av allt men nästan allt poppar up igen !!

sen en fråga vart stänger man av:

 

CTXFISPI.EXE så att det inte startar upp med datorn hittar den ej i msconfig

Sen också

 

Dwm.exe

 

Sen ska jag vissa hel skärm med Aktivitetshanteraren ska ni få se hur vissa Windows program mer än svhost.exe har en dubbel gångare och hur kan man stänga av dom?? Äre virus??

 

man kan ju tro bara att jag har seg dator men det är tvärt om har 2 gb ram och Intels D 3,20Ghz * 3,20Ghz 64bitar skare vara.

 

men ändå går den trögt att starta upp datorn och när tjejen ska spela the sims 2 inkl alla till lägg så tar det 5 minuter att starta plus att det kan laggar när man spelar?? grafet har ju 512 mb intern minne och är ett av nvidia nyaste grafikkort

i alla fall för någon månad sen :D

 

hallå the sims2 lixom :S

 

någon som vet vad ska göras för att få den snabb

 

Vill också tacka

 

Zilver Ztream

 

Cecilia

 

Ni får också gärna fortsätta ge tips den har ju funkat något bättre efter alla era

tips

 

Fast Zilver Ztream

 

Här kommer min lista över processerna

 

 

[log]

 

 

Microsoft Windows [Version 6.0.6000]

Copyright © 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

 

C:\Users\Viktor>TASKLIST /SVC /FO LISt

 

Avbildningsnamn: System Idle Process

PID: 0

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: System

PID: 4

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: smss.exe

PID: 520

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: csrss.exe

PID: 596

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: wininit.exe

PID: 644

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: csrss.exe

PID: 656

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: services.exe

PID: 692

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: lsass.exe

PID: 704

Tjänster: KeyIso

SamSs

 

Avbildningsnamn: lsm.exe

PID: 716

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 868

Tjänster: DcomLaunch

PlugPlay

 

Avbildningsnamn: winlogon.exe

PID: 900

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 960

Tjänster: RpcSs

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1008

Tjänster: WinDefend

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1104

Tjänster: Audiosrv

Dhcp

Eventlog

lmhosts

wscsvc

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1184

Tjänster: AudioEndpointBuilder

EMDMgmt

hidserv

Netman

PcaSvc

SysMain

TabletInputService

TrkWks

UxSms

WdiSystemHost

Wlansvc

WPDBusEnum

wudfsvc

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1224

Tjänster: AeLookupSvc

AppMgmt

BITS

Browser

EapHost

gpsvc

IKEEXT

iphlpsvc

LanmanServer

MMCSS

MSiSCSI

ProfSvc

RasMan

Schedule

seclogon

SENS

ShellHWDetection

Themes

Winmgmt

wuauserv

 

Avbildningsnamn: audiodg.exe

PID: 1288

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: SLsvc.exe

PID: 1328

Tjänster: slsvc

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1384

Tjänster: EventSystem

fdPHost

FDResPub

LanmanWorkstation

netprofm

nsi

SLUINotify

SSDPSRV

upnphost

W32Time

WebClient

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1548

Tjänster: CryptSvc

Dnscache

KtmRm

NlaSvc

TapiSrv

TermService

 

Avbildningsnamn: dwm.exe

PID: 1760

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: explorer.exe

PID: 1800

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: LexBceS.exe

PID: 1932

Tjänster: LexBceS

 

Avbildningsnamn: spoolsv.exe

PID: 1980

Tjänster: Spooler

 

Avbildningsnamn: taskeng.exe

PID: 1988

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 2020

Tjänster: BFE

DPS

MpsSvc

 

Avbildningsnamn: IAANTmon.exe

PID: 1556

Tjänster: IAANTMON

 

Avbildningsnamn: MDM.EXE

PID: 1236

Tjänster: MDM

 

Avbildningsnamn: nod32krn.exe

PID: 824

Tjänster: NOD32krn

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 1540

Tjänster: PolicyAgent

 

Avbildningsnamn: StarWindService.exe

PID: 2056

Tjänster: StarWindService

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 2072

Tjänster: stisvc

 

Avbildningsnamn: svchost.exe

PID: 2108

Tjänster: WerSvc

 

Avbildningsnamn: SearchIndexer.exe

PID: 2136

Tjänster: WSearch

 

Avbildningsnamn: WUDFHost.exe

PID: 2436

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: taskeng.exe

PID: 2728

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: MSASCui.exe

PID: 3392

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: nod32kui.exe

PID: 3564

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: VolPanel.exe

PID: 3584

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: daemon.exe

PID: 3592

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: msnmsgr.exe

PID: 3608

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: CTXFISPI.EXE

PID: 3908

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: usnsvc.exe

PID: 3928

Tjänster: usnjsvc

 

Avbildningsnamn: wmplayer.exe

PID: 2564

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: mfpmp.exe

PID: 832

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: firefox.exe

PID: 3132

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: utorrent.exe

PID: 2912

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: taskmgr.exe

PID: 688

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: cmd.exe

PID: 912

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: conime.exe

PID: 3212

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: tasklist.exe

PID: 372

Tjänster: Saknas

 

Avbildningsnamn: WmiPrvSE.exe

PID: 3972

Tjänster: Saknas

[/log]

 

Här kommer en HijackThis log då jag stängt av vissa processer manuelt t.ex dom jag frågat efter men ni kan ju kolla om det är något nu undrar över eller vill kolla

 

[log]

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 20:16:12, on 2007-03-14

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe

C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\mmc.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Users\Viktor\Desktop\HijackThis\HiJackThis_v2.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NodLogin] C:\Program Files\Eset\nodlogin.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanel.exe" /r

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20061205/qtinstall.info.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Unknown owner - C:\Windows\system32\CTsvcCDA.EXE (file missing)

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\Windows\System32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

 

--

End of file - 5094 bytes

[/log]

 

Tack för all hjälp

 

 

[bild bifogad 2007-03-14 20:46:35 av Bufffe]

928294_thumb.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

C:\Windows\system32\conime.exe är tydligen ett program för fjärrhjälp.

http://forum.kaspersky.com/lofiversion/index.php/t19964.html

Något du använder?

 

Alla svchost verkar ta hand om olika tjänster så det är nog normalt med så många.

 

De två taskeng.exe kör en som SYSTEM och som Viktor, så det finns väl schemalagda saker både som hör till systemet och sådant som du själv har schemalagt (eller gäller bara när du är inloggad).

 

Däremot så kan jag inte tala om varför csrss.exe finns som två processer.

 

ctxfispi.exe hör till Sound Card, möjligen någon styrpanel.

http://www.neuber.com/taskmanager/process/ctxfispi.exe.html

 

Har du kontrollerat att du har de senaste drivrutinerna för grafikkort mm? Det kommer ofta uppdateringar av dem för Vista allt eftersom det upptäcks problem med dem i olika datorer.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack för hjälpen Cecilia så alla processer som är kvar är allså nödvändiga ??

får väll kolla lite igen och se om jag hittar några nya drivrutiner fast va inte så länge sen jag kolla efter nya !! men men ifall någon kommer på något är ni välkommna att skriva :)

 

tack för hjälpen

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Bufffe skrev:

 

Tack för all hjälp men ändå runt 48 processer :( stängt av det ni rekommenderar men märkte en konstig sak nästan alla processer har en dubbel gånger och den här så kallade svchost har jag 12 st av är det normalt i vista?

Jag har 11 svchost.exe, men inga av dem är "dubbelgångare". Så det är helt normalt för dig.

 

Cecilia skrev:

 

Däremot så kan jag inte tala om varför csrss.exe finns som två processer.

Jag har också två, men inte "dubbelgångare", utan de tar olika minnesresurser.

 

Ytterligare några tjänster du kan stänga av, om du inte använder.

ReadyBoost (Stoppa och sätt till Manual)

Windows Search (Stoppa och sätt till Manual)

 

Håller inte med om att Dwm tar en massa resurser. Ca 11MB i normalläge.

 

48 processer ser normalt ut så länge du har Creative Labs.

Själv ligger jag på omkring 40, men då har jag stängt ytterligare några.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Bufffe skrev:

 

Får man fråga vad du mer stängt av?

Tjänsten Print spooler, då jag inte har någon skrivare.

Som jag tidigare skrev, ReadyBoost och någon till som jag inte kommer ihåg. Är Wired AutoConfig startad? Hos mig är den satt till Manuellt och inte startad.

Har du inaktiverat schemalagd Defrag? Om inte, gör det såvida du inte vill ha automatisk defragmentering en gång per vecka vid ett visst klockslag.

Defragmentering gör jag manuellt, men bara partitionen med Vista. Väljer man inte bara Vista, så defragmenteras alla hårddiskar och partitioner.

Efter mitt förra inlägg i denna tråd har antalet processer gått upp till 50, men det har med bl.a. brännarprogrammet att göra. Har dock inte märkt att det påverkar systemprestandan.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Bufffe skrev:

Cecilia undrar om du skulle kunna ta bort den tråd !! tack

 

Trådar och inlägg plockas inte bort hur som helst från Eforum. Det sparas, så att andra kan söka och hitta hjälp. Såvida du inte bryter mot regler på Eforum.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...