Just nu i M3-nätverket
Jump to content

trojan??


ibookjim

Recommended Posts

Hej jag fick följande i ett alert-mail ifrån vår SMC-router.

 

Time: 02/26/2007, 22:01:52

Message: SYN Flood to Host

Source: 192.168.0.121, 1288

Destination:213.155.151.184, 80 (from WAN Outbound)

 

Det är bara det att det är min burk som har 192.168.0.121.

 

Det börjar emd att jag fick några NMAP NULL SCAN från vår router som Norton 2007 hindrade - men det verkar ha sluppit igenom något ändå. Sedan Upptäckte Norton Bloodhound.SONAR1 lade det i karantän och så skickade jag den filen till Symantec. Den verkar vara borta ur min burk nu.

 

Men hela nätverket verkar slött.

 

[inlägget ändrat 2007-02-27 08:09:49 av ibookjim]

Link to comment
Share on other sites

Är det Norton Antivirus eller Internet Security?

 

Vi kan ju se om HijackThis visar något:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:48:27, on 2007-02-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:\DOWNLOAD\Säkerhet\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://192.168.0.1/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [iMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - Startup: Acer Empowering Technology.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166556334102

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FEDDD3F0-F859-4543-AFA3-542415151F38}: NameServer = 195.67.199.30,195.67.199.31

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 

[/log]

 

OK jag hoppas jag gjorde rätt nu. Det är Norton Internet Security 2007 jag har.

 

Mvh

Jimmie

 

Link to comment
Share on other sites

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

Är C:\DOWNLOAD\Säkerhet en mapp som bara används för HijackThis? För HijackThis kommer att lägga sina säkerhetskopior i den mappen också och det är ju viktigt att de inte råkar bli borttagna av misstag.

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

För en extra koll gå till C:\DOWNLOAD\Säkerhet med Utforskaren/Den här datorn och byt namn på HijackThis.exe till något annat, t ex rensning.exe. Skapa sedan en ny logg och klistra in här.

 

Har du koll på vad som är godkänt i Nortons brandvägg?

 

Destination:213.155.151.184, 80

213-155-151-184.customer.teliacarrier.com port 80 är något som används när man ska till en webbserver, något samband med vad webbläsaren användes till just då?

 

Link to comment
Share on other sites

OK jag har installerat en ny java version.

 

Det stämmer c:\DOWNLOAD\Säkerhet är bara för HiJackThis. Jag håller koll på den mappen.

 

Följt dina anvisningar och är är loggen:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:43:45, on 2007-02-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\iid.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Acer\Empowering Technology\Acer.Empowering.Framework.Launcher.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

C:\DOWNLOAD\Säkerhet\rensning.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://uk.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=923395

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://sv.intl.acer.yahoo.com'>http://sv.intl.acer.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sv.intl.acer.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://uk.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://uk.yahoo.com

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\NppBho.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\WINDOWS\system32\eDStoolbar.dll

O3 - Toolbar: Visa Norton-verktygsfältet - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.0\UIBHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ntiMUI] c:\Program Files\NewTech Infosystems\NTI CD & DVD-Maker 7\ntiMUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [iMEKRMIG6.1] C:\WINDOWS\ime\imkr6_1\IMEKRMIG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Acer Empowering Technology Monitor] C:\WINDOWS\system32\SysMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [eRecoveryService] C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] C:\WINDOWS\system32\iid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - Startup: Acer Empowering Technology.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1166556334102

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FEDDD3F0-F859-4543-AFA3-542415151F38}: NameServer = 195.67.199.30,195.67.199.31

O23 - Service: Memory Check Service (AcerMemUsageCheckService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\ePerformance\MemCheck.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 

[/log]

 

Nortons 2007 brandvägg är av automatisk typ och bestämmer automatiskt vad som skall göras. Enligt mitt tycke har den fungerat bra. Känner liksom igen om det är något skumt på gång. Men för att svara din fråga så har jag inte koll på vad den godkänner.

 

IP-adressen går till Akamai International B.V. på www.ripe.net

Men där står något om TELIAUK-LIR också.

 

Det är möjligt att det kan ha att göra med webbläsaren att göra. Kom inte riktigt ihåg om den var startad när attacken skedde.

 

Mvh

Jimmie

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kan du hitta någon sida i Nortons inställningar för brandväggen där det står vilka program som har tillåtits att komma ut på internet och där leta upp de program som är tillåtna och som du inte känner igen och så skriva av de programmen här?

 

Akamai är ett företag som står för servrar över hela världen där olika företag kan lägga upp filer för nedladdning.

http://en.wikipedia.org/wiki/Akamai_Technologies

 

Jag kan inte se något otrevligt i loggen i alla fall. Du kan köra ett bra antispionprogram för att se om något av dem hittar något:

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Efter lite letande hittade jag programkontrollen i brandväggen.

 

Men jag såg inget anmärkningsvärt.

kanske lite fråge tecken kring dessa program.

 

AppSvc32 i Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore

svchost32.exe i WINDOWS\System32

Men jag antar att de är helt ok.

 

Den mest mystiska är;

 

System

System

 

men jag antar att även den är ok?

 

jag har kört spyware programen men bara hittat 64 tracking cookies.

 

/J

 

[bild bifogad 2007-03-02 23:01:55 av ibookjim]

924815_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

"AppSvc32 i Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore" är en Norton-fil, så det är bra.

 

"svchost32.exe i WINDOWS\System32" är en Windows-fil, som är okej.

 

"System" svårt att veta förstås.

 

Det verkar inte finnas några otrevligheter i datorn längre. Hur uppför sig datorn nu? Några nya meddelanden från routern?

 

Link to comment
Share on other sites

Den fungerar bra efter jag har kopplat bort min SMC-router och kör på en annan.

 

Jag har inte upptäckt något annat än att familjens övriga inloggningar saknar iblöand Norton ikonen i högra hörnet.

 

Kan det vara så att routern är hackad?

 

Mvh

Jimmie

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har aldrig hört om en hackad router, men det är möjligt att det går. Men det kan ju ha varit en feltolkning av routern eller så var det den här Bloodhound.SONAR1, som Norton tog bort, som gjorde något.

 

Jag har inte upptäckt något annat än att familjens övriga inloggningar saknar iblöand Norton ikonen i högra hörnet.

Inloggningar på samma dator? Kan det vara när flera personer är inloggade samtidigt?

 

Link to comment
Share on other sites

 

> svchost32.exe i WINDOWS\System32

Men jag antar att de är helt ok. <

 

Ta bort den om hittas.

 

C:\WINDOWS\System32\svchost32.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Oh ja, förlåt, måste inte ha varit riktigt vaken.

svchost.exe är en normal Windows-fil, men inte svchost32.exe.

 

Link to comment
Share on other sites

oops fel av mig :)

 

jag använde inte klipp och klistra.

 

Det var en felskrivning.

Jag hittar ingen svchost32.exe.

 

<Jag har inte upptäckt något annat än att familjens övriga inloggningar <saknar iblöand Norton ikonen i högra hörnet.

<

<Inloggningar på samma dator? Kan det vara när flera personer är <inloggade samtidigt?

 

Det skulle tänkas att det är så. jag får kontrollera det.

 

Tack för hjälpen hittills.

 

Jimmie

[inlägget ändrat 2007-03-08 17:42:23 av ibookjim]

Link to comment
Share on other sites

Du har väl ställt in Utforskaren/Den här datorn så att du ser dolda filer och operativsystemfiler.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...