Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Expected 'End'


Emilsvedling

Recommended Posts

Tjena allihoppa! Har lite problem med en grej här.

 

Får felmeddelandet:

 

Error Type:

Microsoft VBScript compilation (0x800A03F6)

Expected 'End'

/databastest2/visa.asp, line 40

 

Här är koden i visa.asp

<!-- #include virtual=[GRÅ]"/adovbs.inc"[/GRÅ] --> 

<html>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"adodb.connection"[/GRÅ])
Connect.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databaser\databastest.mdb"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ]) = [GRÅ]"fornamn"[/GRÅ] or [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ]) = [GRÅ]"efternamn"[/GRÅ] or [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ]) = [GRÅ]"age"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] recset = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"adodb.recordset"[/GRÅ]) 


[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ]) = [GRÅ]"fornamn"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color] 
add = [GRÅ]"select * from visa order by fornamn"[/GRÅ] 

[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ]) = [GRÅ]"efternamn"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
add = [GRÅ]"select * from visa order by efternamn"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].querystring([GRÅ]"ordning"[/GRÅ])  = [GRÅ]"age"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
add = [GRÅ]"select  *  from visa order by age"[/GRÅ]


[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

recset.open add, connect, adopenstatic, adlockoptimistic
[MÄRK]%>[/MÄRK]

Adresser i ordning:
<br>
<ul>
[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Do[/color] until recset.eof [MÄRK]%>[/MÄRK]
<li>[MÄRK]<%[/MÄRK]=recset([GRÅ]"fornamn"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]& nbsp;
<b>[MÄRK]<%[/MÄRK] =recset([GRÅ]"efternamn"[/GRÅ]) [MÄRK]%>[/MÄRK]</b>& nbsp;[MÄRK]<%[/MÄRK]=recset([GRÅ]"age"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]
<hr noshade size=[GRÅ]"1"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
recset.movenext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
recset.update
recset.close 
connect.close 

[MÄRK]%>[/MÄRK]

</html>

 

Connect.close är den raden jag får felmeddelandet ifrån

 

Jag har läst i forum och kollat igenom koden 1000 gånger och jag tror jag börjar bli blind. Så det skulle kanske gå lättare för någon med fräscha ögon tack på förhand!

 

[inlägget ändrat 2007-02-26 10:09:28 av Emilsvedling]

Link to comment
Share on other sites

webbaccess.net

vad jag kan se så har du 2st If men bara en End If

 

Det jag skulle ha gjort är att lägga till en End If precis innan slutet...

 

....
connect.close
End If
%>

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen med det funka inte riktigt.. Jag fick bort felmeddelandet men nu blir sidan bara helt blank. Inget visas.

 

Kod:

<!-- #include virtual="/adovbs.inc" --> 

<html>
<%
set connect = server.createobject("adodb.connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\databaser\databastest.mdb"

if request.querystring("ordning") = "fornamn" or 
request.querystring("ordning") = "efternamn" or 
request.querystring("ordning") = "age" then


set recset = server.createobject("adodb.recordset")if request.querystring("ordning") = "fornamn" then 
add = "select * from visa order by fornamn" 

elseif request.querystring("ordning") = "efternamn" then
add = "select * from visa order by efternamn"

elseif request.querystring("ordning")  = "age" then
add = "select  *  from visa order by age"


end if


recset.open add, connect, adopenstatic, adlockoptimistic
%>

Adresser i ordning:
<br>
<ul>
<% do until recset.eof %>
<li><%=recset("fornamn")%>& nbsp;
<b><% =recset("efternamn") %></b>& nbsp;<%=recset("age")%>
<hr noshade size="1">
<%
recset.movenext
loop
recset.update
recset.close 
connect.close 
end if
%>

</html>

 

Kan tänka mig att den hoppar över all kod där jag lägger in sql koden i variabeln add eller?..

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hade nog gjort något sånt här:[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\databaser\databastest.mdb"[/GRÅ]
conn.open connStr

strSQL=[GRÅ]"SELECT fornamn, efternamn, age FROM visa"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Select[/color] [color="#0000ff"]Case[/color] [b]Request[/b]([GRÅ]"ordning"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"fornamn"[/GRÅ] strOrderBy = [GRÅ]" order by fornamn"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"efternamn"[/GRÅ] strOrderBy = [GRÅ]" order by efternamn"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [GRÅ]"age"[/GRÅ] strOrderBy = [GRÅ]" order by age"[/GRÅ]
   [color="#0000ff"]Case[/color] [color="#0000ff"]Else[/color] strOrderBy = [GRÅ]""[/GRÅ]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Select[/color]
strSQL=strSQL&strOrderBy

[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)
[color="#0000ff"]If[/color] objRS EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Tydligen är tabellen tom..."[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Else[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Adresser i ordning:<br><ul>"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Do[/color] Until objRS.eof
      [b]Response[/b].Write([GRÅ]"<li>"[/GRÅ]& objRS([GRÅ]"fornamn"[/GRÅ]) &[GRÅ]" "[/GRÅ]& objRS([GRÅ]"efternamn"[/GRÅ])&[GRÅ]" "[/GRÅ]&objRS([GRÅ]"age"[/GRÅ])&[GRÅ]"</li>"[/GRÅ])
      objRS.MoveNext
   [color="#0000ff"]Loop[/color]
   [b]Response[/b].Write([GRÅ]"</ul><hr noshade size="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = [color="#0000ff"]Nothing[/color]

conn.close
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

 

[inlägget ändrat 2007-02-27 22:03:33 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Emilsvedling

Tack så hemskt mycket att du lägger ner tid att hjälpa till. Har inte kommit så långt i mina kunskaper inom asp för att förstå allt, men jag är väl medveten om själva logiken så jag får läsa igenom koden några gånger så fattar jag nog. :D.. tack igen!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...