Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Säkerhetsrisk


lagfr

Recommended Posts

Hej

 

Jag har ett problem med att vid uppstart av min dator får jag upp Windows säkerhetscenter ikonen. Den säger att Norton internet security stängts av. Men efter några sekunder startar Norton och allt verkar frid å fröjd.

Nått är fel, jag har virusscannat via nätet, både med Norman och norton. Kört Addaware och Search & destroy. Men dom hittar inga fel. Har även installerat om norton. Men det hjälper inte

Min dator går tungt som fasen oxå.

Skulle vara glad om nån kunde kika igenom min bif logfile från Hijackthis. Kanske finns där fel som kan avhjälpa mina problem

 

Tack på förhand

L-G

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:44:04, on 2007-02-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Portrait Displays\forteManager\dtsslsrv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program\Portrait Displays\forteManager\DTSRVC.exe

c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Arcadyan Wireless\pctwpasv.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Arcadyan Wireless\Configuration\SoftAp.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\Program\WinPortrait\wpctrl.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\HP\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\WinPortrait\floater.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program\HEWLET~1\Toolbox\STATUS~1\STATUS~1.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\jre\bin\javaw.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\DOCUME~1\HP_GAR~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: HP-vy - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD06] c:\Program\HP\{AAC4FC36-8F89-4587-8DD3-EBC57C83374D}\hphupd06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [siSPower] Rundll32.exe SiSPower.dll,ModeAgent

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINCINEMAMGR] C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [softAP] C:\Program\Arcadyan Wireless\NetCfgWizard.exe /U

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless SoftAP] "C:\Program\Arcadyan Wireless\Configuration\SoftAp.exe" /M

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [PivotSoftware] "C:\Program\WinPortrait\wpctrl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] "C:\Program\HP\HP UT\bin\hppusg.exe" "C:\Program\HP\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup 2.5] C:\Program\Hewlett-Packard\Toolbox\hpbpsttp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk.disabled

O4 - Global Startup: BTTray.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk.disabled

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk.disabled

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth - C:\Program\Billionton\Bluetooth-programvara\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Billionton\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\Billionton\Bluetooth-programvara\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://atmail1.b-one.net

O16 - DPF: {00000010-9593-4264-8B29-930B3E4EDCCD} (HPVirtualRooms10 Class) - https://www.rooms.hp.com/vRoom_Cab/WebHPVCInstall10.cab

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2ED9BC2B-4DF1-472E-9B5E-55477D2C97F5} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {C36112BF-2FA3-4694-8603-3B510EA3B465} (Lycos File Upload Component) - http://f012.mail.spray.se/app/uploader/FileUploader.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {DC6FEBC5-0A2D-458A-A01B-5DB15EEC4305} (IlosoftImageUploadCtl Class) - http://webc.mewinnovation.se/controls/IlosoftImageUpload.dll

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{14862D2F-A162-4037-8FA5-6E9A68940BB8}: NameServer = 195.67.199.3,195.67.199.4

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Asset Management Daemon - Unknown owner - C:\Program\Portrait Displays\forteManager\dtsslsrv.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: Portrait Displays Display Tune Service (DTSRVC) - Unknown owner - C:\Program\Portrait Displays\forteManager\DTSRVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoftAP WPA Authenticator Service (PCTWPASV) - PCTEL Inc. - C:\Program\Arcadyan Wireless\pctwpasv.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt i loggen. Men det kan ju vara bra att köra ett bra antispionprogram också som ett av dessa:

http://www.ewido.net/en/

http://www.superantispyware.com/

 

Det var väldigt många processer igång där så jag är inte direkt förvånad över att det går trögt. Slå upp filnamnen på raderna som börjar med O4 på http://www.bleepingcomputer.com/startups/ och om det står N eller U i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om du vill att programmet ska starta automatiskt eller inte. I första hand hitta en inställning i programmet som stänger av den automatiska uppstarten, men i andra hand så avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny: http://www.java.com/sv/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...